Ayuntamientos

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rodonyà i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

L’Ajuntament de Rodonyà i l’Arquebisbat de Tarragona han signat un conveni per a digitalitzar el fons documental històric de la Parròquia de Sant Joan Baptista d’aquell municipi, que actualment està dipositat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT).

La digitalització d’aquest fons en garantirà la conservació i alhora permetrà un accés universal als investigadors i historiadors a través del web de l’AHAT. La documentació més antiga que es conserva és de finals del segle XVII, però el gruix més important correspon al segle XIX amb els llibres parroquials.

El conveni, de data de 8 de juliol de 2022 i amb una durada de dos anys, ha estat signat per l’arquebisbe Joan Planellas i Barnosell i l’alcalde de Rodonyà, Enric Ferré Ginovart.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

El conveni de col·laboració signat pel Dr. Joan Planellas i Barnosells, i l’Il·lm. Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de Calafell, que tindrà la durada d’un any prorrogable permetrà la digitalització del fons documental de la parròquia de la Santa Creu de Calafell. El projecte de digitalització s’ha dividit en dues fase. La primera s’executarà al llarg del 2021 i l’any vinent es completarà la digitalització de tota la documentació història de l’esmentada parròquia. Un cop digitalitzada la documentació es podrà consultar a la secció de l’Arxiu en Línia.

Convenio de la tercera fase de la digitalización parroquiales de Santa María de Vallbona de les Monges y San Lorenzo, diácono y mártir, de Rocallaura

El convenio de colaboración firmado por el Dr. Jaume Pujol Balcells, arzobispo de Tarragona y primado, y el Ilmo. Sr. Ramon Bergadà Benet, alcalde de Vallbona de les Monges permitirá la finalización de los trabajos de digitalización de los fondos documentales de las parroquias de Santa María de Vallbona de les Monges y San Lorenzo, diácono y mártir, de Rocallaura. La colaboración entre el AHAT y el ayuntamiento de Vallbona de les Monges se inició en 2015 con la digitalización de los libros sacramentales de las dos parroquias mencionadas y continuó en 2017 con la digitalización de sus manuales notariales. Con el nuevo convenio firmado hoy se procederá a digitalizar el resto de documentación histórica de las dos parroquias, como libros de cofradías, libro de la obra de la iglesia, de la renta de la parroquia, visitas pastorales, etc. Como siempre, una vez digitalizada toda esta documentación se puede consultar en la web del AHAT.

 

Nuevo convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Vallbona de les Monges y el AHAT

El Sr. Arzobispo, Mons. Jaume Pujol Balcells, y el alcalde de Vallbona de les Monges, el Sr. Ramon Bergadà Benet, firmaron un nuevo convenio de colaboración que permitirá la digitalización de los fondos documentales de las parroquias de Santa María de Vallbona de les Monges y San Lorenzo Mártir de Rocallaura. Se prevé digitalizar un total de 71 documentos -mayoritariamente documentación notarial (manuales, capítulos matrimoniales y testamentos) desde el siglo XV al XX- que darán un volumen aproximado de 28.350 imágenes digitales. El proceso de digitalización durará dos años y una vez finalizado la documentación digitalizada se podrá consultar desde la página web del AHAT.

Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Vallbona de les Monges y el AHAT

El Excmo. y Rvdmo. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arzobispo de Tarragona y primado, y el Ilmo. Sr. Ramon Bergadà Benet, alcalde de Vallbona de les Monges, firmaron el convenio de colaboración que permitirá la digitalización de la totalidad de los libros sacramentales de los fondos parroquiales de Santa María de Vallbona de les Monges y de San Lorenç, diaca y màrtir, de Rocallaura.