Nova documentació digitalitzada

Per acabar l’any posem a la vostra disposició nova documentació digitalitzada gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España i de l’aportació de diversos particulars.

Si esteu interessats a col·laborar amb l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Arquebisbes.
Primer lot de documentació digitalitzada dels següents pontificats:
Berenguer Sunifred de Lluçà de Rosanes (1091-1099)
Francisco de Rojas (1653-1663)
Juan Manuel de Espinosa y Manuel (1663-1679)
Josep Sanchiz i Ferrandis (1680-1694)
Josep Llinàs i Aznar (1695-1710)
Isidor Bertran i Garcia (1712-1719)
Miquel Joan de Taverner i Rubí (1720-1721)
Manuel de Samaniego y Jaca (1721-1728)
Pere de Copons i Copons (1728-1753)
Jaume Cortada i Bru (1753-1762)
Joan Lario i Lanzis (1764-1777)
Joaquín de Santiyán y Valdivielso (1779-1783)
Francesc Armanyà i Font (1785-1803)
Romuald Mon i Velarde (1804-1816)
Antoni Bergosa i Jordà (1818-1819)
Jaume creus i Martí (1820-1825)

Aguiló. Parròquia de Santa Maria
Llibre de baptismes i matrimonis (1876-1916)
Llibre de baptismes (1917-1997)
Llibre de matrimonis (1914-2006)
Llibre d’òbits (1894-2013)

Alió. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Manual de testaments d’Alió i Puigpelat (1752-1786)
Manual de testaments d’Alió i Puigpelat (1723-1751)
Manual de testaments d’Alió i Puigpelat (1684-1723)

Capafonts. Parròquia de l’Assumpció
Llibre de baptismes i confirmacions (1717-1766)

Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual de capítols matrimonials (1543-1696)

Guimerà. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials (1630-1640)
Manual de capítols matrimonials i testaments (1641-1651)

Pira. Parròquia de Sant Salvador
Manual notarial (1418-1426)
Manual notarial (1540-1566)
Manual notarial (1566-1598)
Testaments (1612-1699)
Òbits (1541-1542)

Santa Coloma de Queralt. Parròquia de Santa Coloma, verge i màrtir
Llibre de confirmacions (1859-1979)

Segura. Parròquia de Santa Maria
Llibre de baptismes, confirmacions, matrimnis i òbits (1857-1997)
Llibre de baptismes, confirmacions i òbits (1920-2023)
Llibre de matrimonis (1921-1984)

Vilabella. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Expedient matrimonial de Josep Vallvé Dalmau i Rosa Aguadé Blasi (1914)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic – Notaria
Primer lot de documentació digitalitzada de la Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona (1260-1829)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic – Dispenses de consanguinitat
Super quarto consanguinitatis gradu inter Josephum Vives et Annam Segura, villae Morellae, Dertusensis diocessis (1685)
Dispensa de segundo con tercer grado de afinidad entre Cayetano Domenech y Teresa Fraga, vecinos aquel de Vilanova de Prades y esta de la Pobla de Siervols (1817)
Dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre Juan Pedret y Engrasia Ribas, vezinos de Riudecañes Estrechez (1817)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Dalmau y Teresa Crivillé solteros vezinos de la Pobla de Ciervols con la causa de estrechez (1818)
Sobre dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Francisco Arcál y Francisca Gassió solteros vezinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad (1819)
Sobre dispensa de tercer grado de consanguinidad que tienen entre si Mariano Llobera y Francisca Llobera solteros vezinos de Pobla de Ciervols con la causa de estrechez (1819)
Dispensa de 4º consanguinidad entre Francisco Guasch y Maria Carré solteros vecinos de Vinaixa (1822)
Dispensa de 4º consanguinidad entre José Miro viudo de Vinaixa y Maria Pons soltera de Fulleda de este arzobispado Estrechez (1824)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pablo Domenech y Maria Doix solteros vecinos del lugar de Pobla de Ciervols con la causa de infamia (1824)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Julian Tarragó y Antonia Bori solteros vecinos de Vinaixa Estrechez (1834)
Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Jayme Bonet y Rosa Carre solteros naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de estrechez (1835)
Dispensa de Pedro Serrá y Maria Arqué solteros de Vinaixa en 3r grado de consanguinidad Causa edad (1836)
Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad por una parte y de cuarto grado de consanguinidad por otra de Pablo Llobera y Maria Llobera solteros vecinos de la Pobla de Ciervols mediante ser de honestas familias (1843)
Espediente de dispensa de 2do grado de consanguinidad entre José Tarragó y Antonia Guasch solteros vecinos de Vinaixa con causa de honestas familias (1848)
Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Jose Domingo y Teresa Guasch solteros naturales y vecinos el uno de Argilaga, nacido casualmente en Valls, y la otra de Vinaixa con causa de estrechez de lugares (1850)
Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Antonio Alsamora y Magdalena Gasio solteros naturales y vecinos el uno de Vimbodí y la otra de Pobla de Ciervols con causa de estrechez apesar de esceder dichos lugares juntos de 400 vecinos (1852)
Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad entre Jose Puigdengoles y Ana Maria Bernat solteros vecinos el uno de Pobla de Ciervoles y la otra de Espluga de Francoli con la causa de edad de la oradora (1853)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Dalmau y Ana Puigdengoles solteros naturales y vecinos de Pobla de Cèrvoles con la causa de estrechez de lugar (1853)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Mateo Tarragó viudo y Maria Tarragó soltera naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de estrechez de lugar (1853)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Domingo y Francisca Montserrat solteros naturales y vecinos esta de Alió y aquel de Puigpelat con la causa de estrechez de lugar» (1856)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Pablo Safont y Maria Sarrá solteros naturales y vecino el uno de la Floresta diocesis de Lerida y la otra de Vinaixa Arzobispado de Tarragona con la causa de estrechez de ambos lugares (1856)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Zaragoza y Francisca Domenech vecinos el uno de Vinaixa y la otra de Fulleda y revalidacion del matrimonio contrahido bona fide (1860)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Vall viudo y Rosa Estradé soltera vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oradora (1860)
Dispensa de 3º con 4º grados de afinidad entre Isidro Bonet viudo y Engracia Gallofré soltera vecinos el uno de las Borjas de Urgell Diocesis de Lérida y la otra de Vinaixa en este Arzobispado con la causa de edad de la oradora con rebaja del corte (1862)
Dispensa de tercero con quarto grados de consanguinidad entre Ramon Arbos y Josefa Puigdengoles solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oradora (1862)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad y revalidacion del matrimonio contraido de buena fe entre José Alsina y Maria Blay vecinos de la Pobla de Ciervols (1862)
«Dispensa de Tercero con Cuarto grados de consanguinidad entre Pablo Montserrat y Teresa Coca solteros vecinos de Vilabella con la causa de edad de la oradora» (1864)
Declaración de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Jayme Farré y Teresa Fabregat solteros vecinos de Gratallops (1864)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre José Llurba y Geretrudis Catalá solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oratriz (1865)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entreJosé Nolla y Maria Rovira solteros vecinos de Riudecañas con la causa de Estrechez de lugar (1866)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Salvador Camrubí soltero y Josefa Arbós viuda vecinos de la Pobla de Ciérvols, mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1868)
«Ynstruido a solicitud de Manuel Ramon soltero y Rosa Vallvé viuda naturales y vecinos el uno de Farrán parroquia de Tamarit y la otra de Altafulla en justificacion de algunas causas que consideran conducentes para obtener dispensa de Primer grado de Afinidad lícita» (1869).
Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad entre Pablo Batalla y Lucia Galofré, el uno soltero y vecino de Alió y la otra viuda y vecina de Vilavert (1871)
Dispensa de primero con segundo grados de afinidad lícita entre Pedro Llobera, viudo, y Francisca Cabré, soltera, vecinos de la Pobla de Ciérvols (1871)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Tarragó y Maria Angela Tarragó solteros, vecinos de Vinaixa (1872)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Cantó y Teresa Clota solteros, vecinos el uno de Fulleda y la otra de Vinaixa (1872)
Dispensa de segundo con tercer grados de afinidad entre Pedro Oliva y Antonia Francesch viudos, vecinos de Riudecañas (1872)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Marcos Solanes y Maria Tarragó solteros vecinos de Vinaixa con la causa de Edad de la Oratriz (1873)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Ramon Vall y Dolores Vall solteros vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de Edad de la Oratriz (1873)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Tomás Bartrolí y Maria Sobrepere solteros vecinos de Pobla de Ciérvols con la causa de Infamia y contrato civil (1873)
Dispensa del impedimento de primer grado de afinidad lícita entre Bernardo Boyó, viudo y Rosa Bonet soltera naturales y vecinos el uno de Vimbodí y la otra de Vinaixa (1875)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Cosme Bonet y Maria Tarragó solteros naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de Estrechez de Lugar (1876)
Dispensa de tercer grado de consanguindad entre Antonio Gallofré y Teresa Simó solteros vecinos de Vinaixa con la causa de edad de la oratriz (1876)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Parets y Rosa Cornet solteros vecinos de Vinaixa con la causa de edad de la oratriz (1876)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad y revalidacion del matrimonio contraido entre Ramon Palau y Maria Sarrá vecinos de Vinaixa (1876)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Domingo Reig y Maria Blay solteros vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oratriz (1877)
Dispensa de primero con segundo grados de consanguinidad entre Marcelino Bergadá y Josefa Bergadá solteros, naturales y vecinos el uno de Vinaixa y la otra de Vilet (1877)
Dispensa del impedimento de cuarto grado de afinidad entre Antonio Moya y Maria Cornet el uno viudo y vecino de Arbeca y la otra soltera y vecina de Vinaixa (1878)
De dispensa de segundo grado de consanguinidad entre Francisco Montserrat y Francisca Llopis solteros, naturales y vecinos de Valls (1878)
De dispensa del impedimento de tercer grado de consanguinidad entre Juan Triguell y Maria Sobrepere solteros, vecinos el uno de Juncosa, diócesis de Lérida y la otra de Pobla de Ciervols (1879)
De dispensa del impedimento de tercer grado de afinidad entre Antonio Oromí viudo y Paula Carré soltera, vecinos de Vinaixa (1879)
«De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Banach y Francisca Alari solteros, vecinos de Santas Creus, con la causa de Estrechez de Lugar» (1880)
De dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Gort y Pelegrina Alaix viudos, vecinos de Pobla de Ciervols (1880)
De dispensa de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Ramon Gort i Dolores Cabré, solteros vecinos de la Pobla de Ciervols (1880)
De dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre José Gort i Pelegrina alaix, viudos vecinos de Pobla de Ciervols mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1880)
De dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Jaime Preixens y Raymunda Fortit solteros, vecinos de Pobla de Ciervols, con la causa de edad de la oratriz (1880)
De dispensa de primer grado de afinidad entre Juan Civit, viudo, vecino de Cogul (Diócesis de Lerida) y Josefa Manresa, soltera, vecina de Vinaixa, mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1882)
De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Mateo Nolla y Lucia Ortoneda, solteros, naturales de Riudecañas con la causa de estrechez de lugar (1882)
Dispensa matrimonial de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Juan Bautista Catalá y Maria Talisa solteros, vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de estrechez de lugar (1883)
Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Sobrepere y Rosa Clivillé solteros, vecinos de Pobla de Ciervols que entre si tienen con la causa de edad de la oratriz (1883)
Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Cornet y Antonia Sala, solteros, vecinos de Vinaixa en este arzobispado, que entre si tienen mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1884)
«Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad, entre José Montserrat y Maria Vendrell solteros, vecinos de Alió en este Arzobispado, que entre si tienen con la causa de incesto» (1885)
De dispensa de primero y segundo grados de consanguinidad entre Antonio Cunillera viudo y Josefa Mas soltera, vecinos de Vinaixa, con la causa de edad de la oratriz (1886)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Pedro Seró y Francisca Triguell vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de la edad (1887)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Francisco Alsina y Teresa Sobrepere vecinos el uno de Vilanova de Prades y el otro de Pobla de Ciervols con la causa de ex honestis (1887)
De dispensa de primer grado de consanguinidad entre Andrés Sans y Maria Robert, solteros, vecinos de la Floresta y Vinaixa, respectivamente, para atender al estado de la oratriz (1887)
De dispensa matrimonial de tercer grado de consanguinidad entre Gaudioso Vall y Mariangela Sobrepere solteros vecinos de Pobla de Ciérvols mediante la causa de edad de la Oratriz (1889)
De dispensa de tercer grado de consanguinidad por una parte y de cuarto grado tambien de consanguinidad por otra entre Julian Gasol y Maria Bosch, solteros, vecinos de Pobla de Ciervols (1890)
Dispensa de primero y segundo grados de afinidad entre Francisco Manresa y Ürsula Miró vecinos de Vinaixa con la causa de carencia de dote (1890)
De dispensa de primer grado de afinidad lícita entre Blas Carré y Carmen Alemany, viudos, naturales y vecinos de Vinaixa (1891)
De dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Juan Miró y Raymunda Blay solteros, vecinos de Pobla de Cerviols con la causa de edad de la oratriz (1892)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic – Presumptes morts
Expedient de viduïtat de Madalena Borges, viuda de Magin Rius (1840)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic – Oratoris
«Expediente de oratorio privado a favor del Rdo. D. Rafael Blanch Pbro.Beneficiado y vecino de la Riera extensivo a sus parientes en virtud de Breve Apostólico» (1874)
«Expediente instruido a instancia del Rdo. D. Ramon Rubió Gallart, pbro. sobre oratorio privado en su casa habitación. 1897» (1897)

Secretaria de Cambra i Govern – Reparació de temples
Sobre unes obres de reparació de la coberta i una paret del temple parroquial de la Riera de Gaià (1879-1881)
Sol·licitud de fons per reparar el temple parroquial i el campanar de la Riera de Gaià, malmesos per un llamp (1850)
Sol·licitud de permís per reparar un seguit de desperfectes i mancances del temple parroquial de la Riera de Gaià (1878)

Horaris de Nadal

Durant aquests dies de Nadal l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona romandrà tancat al públic del divendres 22 fins l’1 de gener.

Ens tornem a vnoteeure el dimarts 2 de gener de 2024.

Us recordem que l’horari de consulta és de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h. amb cita prèvia.

Podeu reservar dia trucant al telèfon 977253360 o al correu electrònic arxiu.historic@arqtgn.cat

Curso de Paleografia. Eines per treballar la documentació

Informació

Inscripcions: del 4 al 20 d’octubre del 2023.
Preu: 30 EUR
Places limitades.
Per més informació: Tel. 977 25 33 60
correu electrònic: arxiu.historic@arqtgn.cat

Instruccions per l’inscripció

A partir del dia 4 d’octubre.
L’inscripció del curs s’ha de realitzar al següent enllaç:
https://forms.gle/Bab7UZaatXy5tBqZ7
1.- Emplenar el formulari i adjuntar el justificant del pagament abans de clicar Envia.
2.- Realitzar l’ingrés dels 30 EUR de matrícula al compte corrent de l’AHAT que trobarà al formulari d’inscripció.
3.- El concepte de la transferència indiqui els seu nom.
4.- Un cop adjuntat el justificant de pagament finalitzar el procés clicant sobre Envia.

Més documentació digitalitzada de l’AHAT i l’ACT

Avui posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada dels fons de l’AHAT i l’ACT gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona, la Fundació Martí l’Humà Tot Conca, el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España i l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL, així com les diverses donacions realitzades per particulars.

Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Alió. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol.
Manual notarial (1523-1549).
«Llibre en que trobareu actas, apugas, obligacions y altras instruments he pres jo Joan Valldossera, prevere y vicari perpetuo de Alio y Puigpelat. Comensant a 7 de setembre de 1725» (1725-1743).
«Primer quadern. Terser llibre. Protocol portat y comensat per mi Pere Joan Pons, vicari perpetuo de Alió y Puigpelat, y natural de dit lloch de Alió a 7 de gener de 1600» (1600-1606).
Manual notarial (1612-1622).
«Quart llibre. Protocol portat y comensat per mi Pere Joan Pons, vicari perpetuo de Alió y Puuigpelat y natural de dit lloch de Alió a 4 de setembre 1606. Conté sis anys, so és l’any 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. JHS» (1606-1612).

Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena.
Testaments (1886-1907).

Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir.
«Llibre de testaments» (1800-1902).
Testaments (1875-1907).

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
«Manual tercer de testamens y ultimas voluntats rebuts en poder de Onofre Corbella y Oliver, prebere y rector de la parroquial de la vila de Bràfim des de lo any de1800 fins lo de (…)» (1790-1816).
«Manual 2º de testamens y ultimas voluntats rebuts en poder de Onofre Corbella y Oliver, prebere y rector de la parroquial de la vila de Bràfim, des de lo any de1786 fins lo de 1799 inclusive» (1786-1799).
«Manual de testaments y ultimas voluntats rebuts y rebudas per mi Onofre Corbella y Oliver, prebere y rector de la parroquial iglésia de la vila de Bràfim del Camp y Archebisbat de Tarragona, y ab authoritat ordinaria notari púbich de dita vila comensat en lo dia 15 del mes de dezembre de 1768 fins lo dia 9 de dezembre any de 1785, inclusive» (1768-1785).
«Manual de capítols matrimonials rebuts per reverent Ambros Vidal y reverent doctor Ramon Armangol, ambos rectors de dita vila des de lo any de 1699 fins 1736» (1698-1736).
«Testamentos de Bràfim. Años 1874 a 1904» (1874-1904).
Manual IV de testaments (1805-1884).
Manual de capítols matrimonials (1657-1674).
«Manual de capítols matrimonials y de alguns testaments y apocas rebuts los predits instruments desde lo any de 1633 fins 1656» (1633-1656).
Manual de capítols matrimonials (1681-1698).

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria.
«Manual en lo qual sol si trobaran los capítols y testaments que jo Bernat Farrer, prevere y rector de Cabra, pendre tot lo tems que Déu serà servit que ha rector comensnt als primers de febrer de 1611 y advertes que·s que los que spressos fins hassi estan en lo manual dels demés negocis (…)» (1611-1618).
Manual de capítols matrimonials i testaments (1709-1733).

Catllar, el. Parròquia de Sant Joan Baptista.
Llibre de baptismes (1922-1976).

Falset. Parròquia de Santa Maria.
Llibre de baptismes (1918-1929)
Llibre de matrimonis (1921-1950)
Llibre d’òbits (1918-1948).

Guimerà. Parròquia de Santa Maria.
Manual notarial (1600-1613).
Manual notarial (1678-1680).

Llorenç del Penedès. Parròquia de Sant Llorenç.
Testaments (1800-1849).
Testaments (1850-1903).

Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major.
Manual de testaments (1776-1816).
Manual de testaments (1816-1840).
Llibre de determinacions de la comunitat de preveres (1670-1686).
«Llibre de capítols de la reverent comunitat de preveres de Montblanch, comensat en juny 1776» (1776-1833).
«Actas dels capítols que celebra la reverent comunitat de preveres de Santa Maria de Montblanch des de l’any 1917» (1916-1927).
«Llibre de capítols de la reverent comunitat de preveres de Montblanch comensat en lo any de 1727» (1727-1776).
«Llibre de capítols de la reverent comunitat de preveres de la vila de Montblanch comensat en desembre de 1833» (1833-1920).

Nalec. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
Testaments (1518-1699).

Pira. Parròquia de Sant Salvador.
Testaments (1500-1592).
Testaments (1518-1588).
Inventaris post-mortem (1623-1673).

Querol. Parròquia de Santa Maria.
«Este libro sirve para notar el cumplimiento pascual de todos los fieles habitosen esta parroquia y su sufragania todos los años desde 1860» (1860-1960).

Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Expedient matrimonial de Gerònim Bartolí Escudé i Josepa Salvadó Ribot (1918).

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
«Manual del rector Ballester. Conté actes, testaments, capítols matrimonials y altres papers. Comensa any 1699 segons aqueixos escrits» (1699-1707).
Manual notarial (1709-1723).
«Manual del rector Joan Vilanova, comensa lo any 1728. Testaments, capítols y altres escrits» (1728-1754).
«Manual de diferens escriptures del reverent Francisco Capdevila, rector de Vallespinosa. Comensant dia 18 de gener de 1724 y també si troban las premisions» (1724-1727).
«Manuale Petri Bages, rectoris. Testaments, capítols matrimonials als debitris y altres escrits del reverent Pere Baiges y Joseph Soler, rectors de Vallepinosa. Comensa lo any 1632» (1632-1698).
Testaments de Vallespinosa i Saumella (1534-1855).
Testaments de Vallespinosa i Saumella (1551-1844).

El Vendrell. Parròquia de Sant Salvador.
«Llista dels noys y noyas de la parròquia de Sant Salvador de la vila del Vendrell que han rebut la primera comunió per lo any 1849».
Llibre de primeres comunions (1849).
«Lista de los discipulos que hoy han recibido la sagrada comunión para el cumplimiento pascual» (1850).
«Primera comunió del any 1850».
Llibre de primeres comunions (1867-1907).
Llibre de primeres comunions (1894-1964).
«Lista de los discipulos que hoy han cumplido con la obligación pascual» (1861).
«Libreta de comunión de 1877 yglesia de San Vicente de Calders» (1877).
«Resumen de las relaciones de bautizados y muertos han remitido los párrocos y demás curados del deanato del Panades desde el mes de julio del corriente anyo 1801 hasta al mes de deziembre del mismo, quales relaciones se remiten al Ilmo. Sr. obispo de Barcelona para darles el correspondiente destino y son según el orden siguiente» (1801).

Vila-seca. Parròquia de Sant Esteve, diaca i protomàrtir.
Llibre de matrimonis (1918-1951).
Llibre d’òbits (1918-1951).

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic
Dispenses matrimonials
«Dispensación de primero grado de publica honestidad para Geronimo Potau, joven labrador, y Magdalena Traber, doncella, de Sarreal, provenente de haver contrehido de dicha Magdalena esponsales de futuro con un hermano de dicho Geronimo, oy difunto» (1800).
Dispensa de quart i cinquè grau de consanguinitat per a Ramon Monserrat Badia i Josefa Dalmau Civit, de Puigpelat (1810).
Dispensa de 4t grau de consanguinitat entre Ramon Pedrol i Maria dels Àngels Casanovas solters veïns de Montblanc mitjançant ser fills d’honestes famílies (1841)
«Espediente de dispensa de 3ro con 4to grado de consanguinidad entre Jayme Mesalles y Josefa Pedrol solteros vecinos de Montblanch con la causa ob inimicitias subsanada despues por la general ex honestis» (1842).
«Instruido a solicitud de Ramon Solá y Antonia Sala solteros vecinos el uno de Villanueva de Bellpuig diocesis de Solsona y la otra de Blancafort de este Arzobispado en justificacion de algunas circunstancias conducentes para obtener dispensa de tercer grado de consanguinidad» (1861).
«Instruido a solicitud de Jose Ciurana y Maria Ribas solteros vecinos de Castellvell para la justificacion de algunos estremos conducentes a la impetracion de dispensa de segundo grado de consanguinidad» (1856).
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jose Nolla y Maria Llaveria solteros vecinos de Riudecañes con la causa de edad de la oradora» (1858).
«Espediente instruido a instancia de Paula Capdevila, vecina de Sarral, sobre declaración de su viudez» (1880).
«Espediente sobre declaracion de viudedad de Teresa Roca, vecina de Sarral» (1882).
«Dispensa de Tercer con cuarto grados de consanguinidad entre Raymundo Mateu y Esperanza Olivé vecinos de Pla de Cabra con la causa de la edad» (1887).

Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona
Manual notarial (1399-1400).
Manual notarial (1401-1403).
Manual notarial (1402-1403).
Manual notarial (1402-1403).
Manual notarial (1403-1404).
Manual notarial (1404-1405).
Manual notarial (1407).
Manual notarial (1410-1412).
Manual notarial (1412-1413).
Manual notarial (1412-1413).
Manual notarial (1413-1414).
Manual notarial (1416).
Manual notarial (1416-1417).
Manual notarial (1417-1418).
Manual notarial (1419).
Manual notarial (1421).
Manual notarial (1422-1423).
Manual notarial (1430-1431).
Manual notarial (1446-1447).
Manual notarial (1427).
Manual notarial (1442-1443).
Manual notarial (1446).
Manual notarial (1431-1433).
Manual notarial (1451).
Manual notarial (1451-1452).
Manual notarial (1471-1472).
Manual notarial (1476).

Presumptes morts
«Espediente instruido a instancia de Paula Capdevila, vecina de Sarral, sobre declaración de su viudez» (1880).
«Espediente sobre declaracion de viudedad de Teresa Roca, vecina de Sarral» (1882).

Canongies de la catedral de Tarragona
«Expediente sobre colación de una canongia al M. I. Sr. Dr. D. Ramon Sabaté Balcells, vacante por promoción del M. I. Sr. Dr. D. Miguel Serra Sucarrats» (1923).

Tribunal eclesiàstic.
Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Tarragona
528 processos (1498-1799).

Cúria dels Veguers.
42 processos (1610-1805).

Cúria del Governador del Camp.
18 processos (1594-1748).

Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
«Espediente de promoción de D. Miquel Serra, Pbro. al grado académico de doctor en la facultad de Derecho Canónico» (1912).
Expedient de matrícula d’Higini Anglès Pàmies, natural de Maspujols (1900).

Arxiu Capitular de Tarragona.
«Borradores de actas. Año de 1881»
«Borrador de actas de 1882»
«Borrador de actas de 1883»
«Borrador de actas de 1884, 1885 y 1886»
«Borradores de actas capitulares años 1887, 1888, 1889, 1890»
Llibre del tauler (1610)
Llibre del tauler (1610-1611)
Llibre del tauler (1611)
Llibre del tauler (1611-1612)
Llibre del tauler (1612)
Llibre del tauler (1612-1613)
Llibre del tauler (1613)
Llibre del tauler (1613-1614)
Llibre del tauler (1614)
Llibre del tauler (1614-1615)
Llibre del tauler (1615)
Llibre del tauler (1615-1616)
Llibre del tauler (1616)
Llibre del tauler (1616-1617)
Llibre del tauler (1617)
Llibre del tauler (1617-1618)
Llibre del tauler (1618)
Llibre del tauler (1618-1619)
Llibre del tauler (1619)
Llibre del tauler (1619-1620)
Llibre del tauler (1620)
Llibre del tauler (1620-1621)
Llibre del tauler (1621)
Llibre del tauler (1621-1622)
Llibre del tauler (1622)
Llibre del tauler (1622-1623)
Llibre del tauler (1623)
Llibre del tauler (1623-1624)
Llibre del tauler (1624)
Llibre del tauler (1624-1625)
Llibre del tauler (1625)
Llibre del tauler (1625-1626)
Llibre del tauler (1626)
Llibre del tauler (1626-1627)
Llibre del tauler (1627)
Llibre del tauler (1627-1628)
62 unitats de la sèrie Cartes adreçades al capítol (1605-1923)

Donació per digitalitzar una dispensa matrimonial

La Sra. M. Rosa Queralt Muntanyola ha fet una donació per digitalitzar les següents dispenses matrimonials:

Sobre dispensacion de 4to grado de consanguinidad entre Francisco Moya y Gertrudis Cathala, donsella, de la Pobla de Cervols» (1781)
Dispensa del parentesco de quarto grado de consanguinidad en linea transversal de Juan Gallart, de Vinaixa, y Josepa Fraga, de la Pobla de Ciervols, a 24 de septiembre de 1813″ (1813)
Dispensa de segundo con tercer grado de afinidad entre Cayetano Domenech y Teresa Fraga, vecinos aquel de Vilanova de Prades y esta de la Pobla de Siervols (1817)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Dalmau y Teresa Crivillé solteros vezinos de la Pobla de Ciervols con la causa de estrechez» (1818)
Sobre dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Francisco Arcál y Francisca Gassió solteros vezinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad» (1819)
Sobre dispensa de tercer grado de consanguinidad que tienen entre si Mariano Llobera y Francisca Llobera solteros vezinos de Pobla de Ciervols con la causa de estrechez» (1819)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pablo Domenech y Maria Doix solteros vecinos del lugar de Pobla de Ciervols con la causa de infamia (1824)
Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Joseph Piñol y Paula Catalá solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad» (1839)
Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Antonio Bosque y Raymunda Piñol solteros vecinos de la Pobla de Siervols mediante la causa de estrechez de lugar (1842)
Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad por una parte y de cuarto grado de consanguinidad por otra de Pablo Llobera y Maria Llobera solteros vecinos de la Pobla de Ciervols mediante ser de honestas familias» (1843)
Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Antonio Alsamora y Magdalena Gasio solteros naturales y vecinos el uno de Vimbodí y la otra de Pobla de Ciervols con causa de estrechez apesar de esceder dichos lugares untos de 400 vecinos» (1852)
Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad entre Jose Puigdengoles y Ana Maria Bernat solteros vecinos el uno de Pobla de Ciervoles y la otra de Espluga de Francoli con la causa de edad de la oradora» (1853)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Dalmau y Ana Puigdengoles solteros naturales y vecinos de Pobla de Cèrvoles con la causa de estrechez de lugar (1853)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Vall viudo y Rosa Estradé soltera vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oradora» (1860)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Antonio Preyxens y Carmen Alsina vecinos de Pobla de Ciervols y revalidacion del matrimonio contrahido de buena fe» (1862)
Dispensa de Tercero con Quarto grados de consanguinidad entre Ramon Arbos y Josefa Puigdengoles solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oradora (1862)
Dispensa de Tercero con Cuarto grados de consanguinidad y revalidacion del matrimonio contraido de buena fe entre José Alsina y Maria Blay vecinos de la Pobla de Ciervols» (1862)
Instruido a solicitud de Juan Cases viudo y Antonia Vives soltera vecinos el uno de Pobla de Montornes y la otra de Creixell en justificacion de algunas circunstancias conducentes para obtener dispensa de Primer grado de Afinidad licita» (1864)
Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad entre José Catalá y Candia Busqué solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oratriz» (1865)
Dispensa de tercero con Cuarto grados de consanguinidad entre José Llurba y Geretrudis Catalá solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oratriz» (1865)
Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Salvador Camrubí soltero y Josefa Arbós viuda vecinos de la Pobla de Ciérvols, mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1868)
Dispensa de Primero con Segundo grados de Afinidad lícita entre Pedro Llobera viudo y Francisca Cabré soltera, vecinos de la Pobla de Ciérvols (1871)
Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Ramon Vall y Dolores Vall solteros vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de Edad de la Oratriz» (1873)
Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Tomás Bartrolí y Maria Sobrepere solteros vecinos de Pobla de Ciérvols con la causa de Infamia y contrato civil (1873)
Dispensa de Tercer grado de Consanguinidad entre Domingo Reig y Maria Blay solteros vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de Edad de la Oratriz» (1877)
De dispensa del impedimento de Tercer grado de Consanguinidad entre Juan Triguell y Maria Sobrepere solteros, vecinos el uno de Juncosa, diócesis de Lérida y la otra de Pobla de Ciervols (28.05.1879)
De dispensa de Tercer grado de Consanguinidad entre José Gort y Pelegrina Alaix viudos, vecinos de Pobla de Ciervols (1880)
De dispensa de Cuarto con Quinto grados de Consanguinidad entre Ramon Gort i Dolores Cabré, solteros vecinos de la Pobla de Ciervols» (1880)
De dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre José Gort i Pelegrina alaix, viudos vecinos de Pobla de Ciervols mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1880)
De dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Pedro Vall y Serafina Triguell, solteros, vecinos de Pobla de Ciervols, con la causa de Edad de la Oratriz» (1880)
De dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Jaime Preixens y Raymunda Fortit solteros, vecinos de Pobla de Ciervols, con la causa de Edad de la Oratriz» (1880)
Dispensa matrimonial de Tercero con Cuarto grados de consanguinidad entre Juan Bautista Catalá y Maria Talisa solteros, vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de Estrechez de Lugar» (1883)
Dispensa matrimonial de Cuarto grado de Consanguinidad entre Miguel Sobrepere y Rosa Clivillé solteros, vecinos de Pobla de Ciervols que entre si tienen con la causa de Edad de la Oratriz» (1883)
Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Pedro Seró y Francisca Triguell vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de la edad» (1887)
Dispensa de Tercer grado de Consanguinidad entre Francisco Alsina y Teresa Sobrepere vecinos el uno de Vilanova de Prades y el otro de Pobla de Ciervols con la causa de ex honestis» (1887)
De dispensa matrimonial de tercer grado de consanguinidad entre Gaudioso Vall y Mariangela Sobrepere solteros vecinos de Pobla de Ciérvols mediante la causa de edad de la Oratriz (1889)
De dispensa de tercer grado de consanguinidad por una parte y de cuarto grado tambien de consanguinidad por otra entre Julian Gasol y Maria Bosch, solteros, vecinos de Pobla de Ciervols» (1890)
De dispensa de Tercer grado de Consanguinidad entre Juan Miró y Raymunda Blay solteros, vecinos de Pobla de Cerviols con la causa de Edad de la Oratriz» (1892)
Dispensa de Antonio Ponsoda y Maria Fuster, solteros de Vinaixa en quarto grado de consang a los 4 días del mes de diciembre del año 1812″ (1812).
Dispensa del parentesco de quarto grado de consang en linea transversal de Juan Gallart, de Vinaixa, y Josepa Fraga, de la Pobla de Ciervols, a 24 de septiembre de 1813″ (1813)
Dispensa de 4º consang entre Francisco Guasch y Maria Carré solteros vecinos de Vinaixa» (1824)
Dispensa de 4º consang entre José Miro viudo de Vinaixa y Maria Pons soltera de Fulleda de este arzobispado. Estrechez (1824)
Dispensa de 4º grado de consang entre Julian Tarragó y Antonia Bori solteros vecinos de Vinaixa. Estrechez (1834)
Espediente de dispensa de 3r grado de consang entre Jayme Bonet y Rosa Carre solteros naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de estrechez» (1835)
Dispensa de Pedro Serrá y Maria Arqué solteros de Vinaixa en 3r grado de consang. Causa edad (1836)
Espediente de dispensa de 4to grado de afinidad entre Juan Bonet y Maria Anguera viudos vecinos el uno de Vinaixa y la otra de Albi por ser de honestas familias (1839)
Espediente de dispensa de 2do grado de consang entre José Tarragó y Antonia Guasch solteros vecinos de Vinaixa con causa de honestas familias (1848)
Espediente de dispensa de tercer grado de consang entre Jose Domingo y Teresa Guasch solteros naturales y vecinos el uno de Argilaga, nacido casualmente en Valls, y la otra de Vinaixa con causa de estrechez de lugares (1852)
Dispensa de tercer grado de consang entre Mateo Tarragó viudo y Maria Tarragó soltera naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de estrechez de lugar (1853)
Dispensa de tercer grado de consang entre Pablo Safont y Maria Sarrá solteros naturales y vecino el uno de la Floresta diocesis de Lerida y la otra de Vinaixa Arzobispado de Tarragona con la causa de estrechez de ambos lugares (1856)
Dispensa de cuarto grado de consang entre Antonio Zaragoza y Francisca Domenech vecinos el uno de Vinaixa y la otra de Fulleda y revalidacion del matrimonio contrahido bona fide» (1860)
Dispensa de 3º con 4º grados de afinidad entre Isidro Bonet viudo y Engracia Gallofré soltera vecinos el uno de las Borjas de Urgell Diocesis de Lérida y la otra de Vinaixa en este Arzobispado con la causa de edad de la oradora con rebaja del corte (1862)
Dispensa de Cuarto grado de Consang entre Francisco Tarragó y Maria Angela Tarragó solteros, vecinos de Vinaixa (1872)
Dispensa de Cuarto grado de Consang entre Sebastian Cantó y Teresa Clota solteros, vecinos el uno de Fulleda y la otra de Vinaixa (1872)
Dispensa de Cuarto grado de Consang entre Marcos Solanes y Maria Tarragó solteros vecinos de Vinaixa con la causa de Edad de la Oratriz» (1873)
Dispensa del impedimento de Primer grado de Afinidad lícita entre Bernardo Boyó, viudo y Rosa Bonet soltera naturales y vecinos el uno de Vimbodí y la otra de Vinaixa (1875)
Dispensa de Tercer grado de Consang entre Cosme Bonet y Maria Tarragó solteros naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de Estrechez de Lugar» (1876)
Dispensa de Tercer grado de Consanguindad entre Antonio Gallofré y Teresa Simó solteros vecinos de Vinaixa con la causa de Edad de la Oratriz» (1876)
Dispensa de Cuarto grado de Consang entre Ramon Parets y Rosa Cornet solteros vecinos de Vinaixa con la causa de Edad de la Oratriz» (1876)
Dispensa de Cuarto grado de Consang y Revalidacion del matrimonio contraido entre Ramon Palau y Maria Sarrá vecinos de Vinaixa» (1876)
Dispensa de primero con segundo grado de consang entre Marcelino Bergadá y Josefa Bergadá solteros, naturales y vecinos el uno de Vinaixa y la otra de Vilet (1877)
Dispensa del impedimento de Cuarto grado de Afinidad entre Antonio Moya y Maria Cornet el uno viudo y vecino de Arbeca y la otra soltera y vecina de Vinaixa (1878)
De dispensa del impedimento de tercer grado de afinidad entre Antonio Oromí viudo y Paula Carré soltera, vecinos de Vinaixa (1879)
De dispensa de Primer grado de Afinidad entre Juan Civit, viudo, vecino de Cogul (Diócesis de Lerida) y Josefa Manresa, soltera, vecina de Vinaixa, mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1882)
Dispensa matrimonial de Cuarto grado de Consang entre Juan Cornet y Antonia Sala, solteros, vecinos de Vinaixa en este Arzobispado, que entre si tienen mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1883)
De dispensa de Primero y Segundo grados de Consang entre Antonio Cunillera viudo y Josefa Mas soltera, vecinos de Vinaixa, con la causa de Edad de la Oratriz» (1886)
De dispensa de Primer grado de Consang entre Andrés Sans y Maria Robert, solteros, vecinos de la Floresta y Vinaixa, respectivamente, para atender al estado de la Oratriz (1887)
Dispensa de Primero y Segundo grados de Afinidad entre Francisco Manresa y Ürsula Miró vecinos de Vinaixa con la causa de carencia de dote (1890)
De dispensa de Primer grado de Afinidad lícita entre Blas Carré y Carmen Alemany, viudos, naturales y vecinos de Vinaixa (1891)