VI jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila i Felip. El patrimoni documental i bibliogràfic durant la Guerra Civil espanyola

VI jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila i Felip. El patrimoni documental i bibliogràfic durant la Guerra Civil espanyola

En els darrers anys s’han celebrat diverses jornades relacionades amb la salvaguarda i destrucció del patrimoni històric i artístic durant la Guerra Civil. Tanmateix, la qüestiós dels arxius i les biblioteques s’ha tractat genèricament. Les VI jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila i Felip que porten per títol «El patrimoni documental i bibliogràfic durant la Guerra Civil espanyola» volen donar a conèixer al públic en general la qüestió del salvament i destrucció del patrimoni documental i bibliogràfic, a dia d’avui encara poc coneguda.