Actualitat

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona reobre al públic el 23 de juny amb cita previa

A partir del proper dimarts 22 de juny l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona reprèn el seu servei de consulta presencial.

Per tal de complir les directrius establertes durant l’etapa de desconfinament, s’estableix el servei de consulta amb cita prèvia.

Podeu reservar dia trucant al telèfon 977253360 o al correu electrònic arxiu.historic@arqtgn.cat tenint en compte el següent protocol.

L’horari d’obertura al públic és l’habitual de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h.
L’aforament de la sala de consulta de l’arxiu és d’un màxim de 4 persones.
No es pot accedir a l’arxiu sota cap supòsit sense reserva prèvia.
La sol·licitud s’ha de realitzar amb un mínim de 24 hores d’antelació indicant el dia o els dies que es vol venir.
• En el moment de fer la reservar, en la mesura del possible, l’usuari ha d’indicar quina documentació vol consultar. El màxim de documents per dia és de 5 unitats.
• La documentació consultada restarà en un període de quarantena de 15 dies, durant el qual no es permet la seva consulta.
• En el cas que els documents que es demanin estiguin en quarantena, l’arxiu l’informarà d’aquesta circumstància i indicarà en quin moment estaran disponibles.
L’usuari ha d’accedir a l’arxiu i consultar la documentació obligatòriament amb mascareta pròpia.
L’arxiu posa a disposició de l’usuari gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús durant la seva estada al centre.
• L’usuari ha de procedir a la neteja de guants amb gel desinfectant, cada vegada que surti i torni a entrar a la sala de consulta (períodes de descans i/o utilitzacions dels lavabos).
• L’usuari ha de seguir les indicacions de seguretat i salut establertes per l’arxiu.
Les consultes presencials seran sempre individuals. No es permet la consulta d’un mateix document per part de dues o més persones alhora.
• Les persones usuàries han d’utilitzar els seus ordinadors personals.
• L’usuari ha de portar els seus propis estris d’escriptura que en cap cas s’han de compartir amb altres persones concurrents a la sala de consulta.
• S’ha de mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que fan ús de la sala de consulta i el personal de l’arxiu.

Nova documentació digitalitzada del AHAT i de l’ACT

Amb el propòsit de fer més amè el confinament posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars, la Diputació de Tarragona, l’ajuntament de Rocafort de Queralt i l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.

Alcover. Parròquia de Santa Maria
Llibre de matrimonis (1736-1781)
Llibre d’òbits (1728-1762)

Aguiló. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual notarial (1503-1518)
Testaments (1594-1856)
Testaments (1681-1713)

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. Rafael Piñero Prat
Expedient matrimonial de Jaume Tous Aluja i Rosa Muntolà Aluja (1913)

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini d’un particular
Testaments (1787-1853)
Capítols matrimonials (1600-1699)
Capítols matrimonials (1700-1791)
Estadística de població (1787)

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Rocafort de Queralt
«Llibre de tot lo fundat de costum (…) adventici pertañent a la present iglésia de Rocaofrt, sufraganea de Vallverd [y] capella pública del Cugul ab sa (…) descarga o data continuada a la fi de cada any des de 1767» (1728-1886)
Llibre de les confraries del Santíssim Sagrament, de la Mare de Déu del Remei, del Santíssim Nom de Jesús, de l’obra de l’església, de Sant Isidor, de Sant Antoni de Pàdua, de Sant Roc i de la sagristia (1733-1805)
Racional de la renda [Segle XVII i primer quart del segle XVIII]
«Primum manuale inceptum per me Joannem Llobera, rectorem parrochialis eclesie Sancti Salvatoris oppidi de Roqueffort de Queralt et eius suffraganae de Vallverd Tarraconi authoritate ordinaria notari publicum regen que scribania publicam et comunem dicte eclesie die secunda may 1649 et ut omnibus subsequentibus plena adhibeat fides meum quo utor in publicis claudendis appono» (1649-1665)
«Primum manuale inceptum per me Felix Perès, presbiterum ac rectorem loci de Rocaofrt de Queralt, Tarraconem archidiocesi, die 3 mensis novembris anno 1720 in quo solum continentur capitual matrimonialia et ultima voluntate» (1720-1728)
«Manual de diferents contractes del any 1720 a 1732» (1720-1732)

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Llibre de visites pastorals (1830-1982)

Arquebisbes. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Patrimoni de la Mitra
«Capbreu del Milà y Alcover» (1762-1763)
Capbreu de Riudoms (1683)
«Plet sobre el lloc de Vilallonga» (1503)
Capbreu de Valls (1394/1710)

Secretaria de Cambra i Govern. Gràcies al patrocini d’un particular anònim i del Sr. Lluís Virgili Virgili
Reparació de temples
Sobre les obres de reparació de la teulada del temple parroquial de Cervià de les Garrigues (1877)
Planta del presbiteri del temple parroquial de Cervià de les Garrigues (1975)
«La Nou. Espediente de reparación y ensanche de su Yglesia Parroquial» (1862-1880)
Sobre la reparació de la coberta del temple parroquial de la Nou de Gaià (1923-1928)

Inventaris. Gràcies al patrocini d’un particular
«Inventario de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Cervià» (1962)

Cementiris parroquials. Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Ferré Matas
Sobre la sepultura de la família del Marquès d’Olivart al convent de les Carmelites de Montbrió del Camp (1881-1894)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Gràcies al patrocini de diversos particulars
Dispenses matrimonials
«Dispensa de tercer y quart grau doble de consanguinitat de Ramon Manresa y Maria Roé de Servià, a primer de setembre de 1813» (1813)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Rué y Antonia Manresa, de Serviá» (1814)
«Dispensa de quarto grado de consanguinidad que entre sí tienen Francisco Montañola y Paula Torrell, solteros y vecinos de Serviá» (1816)
«Dispensa de 3r grado de afinidad entre José Rué y Teresa Burrufau vezinos de Serviá» (1818)
«Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José Xifre y Paula Ruhé solteros vezinos de Cervia» (1820)
«Parentesco de 3º con 4º grado de consanguinidad que tienen entre si Juan Rubió y Maria Ruhé ambos de Serviá» (1821)
«Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Miguel Ruhé y Paula Ruhé y Simó solteros vecinos de Servia con la causa de estrechez» (1821)
«Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José Rué y Maria Rué solteros vezinos de Cervia» (1821)
«Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jayme Ruhe y Cecilia Montañola solteros vecinos de Cervià» (1822)
“Dispensa de 3r grado de afinidad entre José Corvella y Maria Ruhe viudos vecinos de Cerviá» (1824)
«Dispensa de 2º y 3r grado de consanguinidad entre Jayme Manresa y Josefa Ruhe solteros vecinos de Cerviá. Estrechez» (1824)
«Espediente sobre declaracion de 4º con 5º grados de consanguinidad entre Francisco Vilá y Antonia Rué de Servia» (1830)
«Espediente sobre dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Marcos Manresa y Francisca Ruhe vecinos de Cervia con la causa de edad» (1830)
«Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Miguel Ruhé y Rosa Rubio solteros vecinos de Cerviá. Edad» (1831)
«Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Francisco Ferré y Maria Ruhé solteros vecinos de Cervia. Ex honestis» (1832)
«Espediente de dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre José Ruhe [Rubió] y Maria Manresa solteros vezinos y naturales de Cervia con causa de estrechez» (1833)
«Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Antonio Palau y Maria Torres solteros vecinos del Morell mediante la causa de edad de la oradora» (1840)
«Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Montañola y Maria Ferrer solteros naturales y vecinos de Cervia con la causa de estrechez» (1841)
«Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Antonio Ruhe y Cecilia Santamaria solteros naturales y vecinos de Cervia con la causa de estrechez» (1841)
«Espediente de dispensa de doble 4º grado de consanguinidad y publica honestidad entre Rafael Vallve y Catalina Plana solteros naturales y vecinos de Alió con la causa de estrechez de lugar» (1843)
«Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Josef Rubió y Maria Rue solteros vecinos y naturales de Cervia con la causa de estrechez de lugar» (1843)
«Declaracion de 4º y 5º grados de consanguinidad enter Jayme Llovera y Paula Muntañola solteros naturales y vecinos de Cervià» (1843)
«Espediente de dispensa de 3ro y 4to grado de consanguinidad entre Francisco Teixiné y Antonia Rue solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora» (1844)
«Espediente de dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad con declaracion de 4º y 5º grados entre José Rué y Maria Tost solteros vezinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora» (1845)
«Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Josef Llurba y Maria Rué solteros naturales y vecinos de Cervia con la causa de estrechez de lugar» (1847)
«Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Gregorio Tost y Maria Rué solteros vecinos de Cerviá con la causa de estrechez de lugar» (1852)
«Espediente de dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre Pablo Monné y Maria Rue solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora» Cronologia 18.08.1852)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad y declaración de doble cuarto con quinto grados de consanguinidad entre José Rué y Antonia Manresa solteros naturales y vecinos de Cervia con la causa de estrechez de lugar» Cronologia 24.05.1853)
«Dispensa de cuarto grado de afinidad entre Francisco Masip viudo y Maria Rue soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora» (1854)
«Declaracion de cuarto y quinto grados de consanguinidad de Pablo Alentorn y Maria Rué vecinos de Cervia» (1854)
«Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Pedro Manresa y Francisca Rue solteros naturales y vecinos de Cerviá con causa de estrechez de lugar» (1855)
«Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad de Francisco Ruhé y Solé y Mariangela Ruhé y Simó vecinos de Serviá» (1856)
«Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jayme Rue y Paula Farré solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora» (1856)
«Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad de José Rué y Arqué y Maria Perramon y Gili vecinos de Cerviá» (1856)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Rué y Francisca Prexens solteros vecinos de la Pobla de Ciervols mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1858)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Vilá viudo y Rosa Rué soltera naturales y vecinos el uno de Juncosa Diocesis de Lerida y la otra de Cervia Arzobispado de Tarragona con la causa de edad de la oradora» (1858)
«Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Rué y Maria Pepió solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora» (1859)
«Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Ramon Manresa y Florentina Rué solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora» (1859)
«Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad y declaracion de 4º con 5º grados tambien de consanguinidad entre Ramon Rué y Francisca Rué solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora» (1861)
«Instruido a instancia de Gregorio Rué viudo y Josefa Forné soltera vecinos de Valls en justificacion de algunos etremos conducentes para obtener dispensa de primer grado de afinidad licita» (1861)
«Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Miguel Rué viudo y Francisca Tost soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora» (1863)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Rubió y Maria Ruhé solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora» (1864)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Rué y Florentina Monné solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1867)
«Dispensa de doble tercer grado de consanguinidad entre José Rué y Paula Iglesias solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1867)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Pedro Papiol y Maria Serrallima solteros vecinos de Constantí mediante ser hijos de honestas familias» (1869)
«Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Francisco Rué y Teresa Rubió solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz» (1873)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Rué y Francisca Tost solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1873)
«Dispensa del impedimento de cuarto grado de consanguinidad entre Pablo Ribé y Francisca Rué solteros vecinos de Cerviá» (1875)
«Dispensa del impedimento de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Rubió y Cecilia Montañola solteros vecinos de Cerviá» (1875)
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Torrent y Josefa Rué solteros, vecinos de Cerviá» (1877)
«Dispensa del impedimento de tercer grado de consanguinidad entre Miguel Vives y Teresa Rué solteros, vecinos de Cerviá» (1878)
«De dispensa del impedimento de tercer grado de Afinidad entre Francisco Llurba y Cecilia Rué vecinos de Cerviá» (1879)
«De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Pastá y Maria Montañola, solteros, vecinos de Cerviá, con la causa de Edad de la Oratriz» (1880)
«Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Isidro Zaragoza y Rosa Montañola solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, con la causa de Edad de la Oratriz» (1882)
«Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre José Rué y Maria Alentorn solteros vecinos de Cervia con la causa de Edad de la Oratriz» (1883)
«Dispensa matrimonial de Segundo grado de consanguinidad entre Martín Montanyola y Antonia Martí, solteros, vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1883)

Arxiu Capitular de Tarragona. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL
Llibre del tauler (1553-1554)
Llibre del tauler (1581)
Llibre del tauler (1581-1582)
Llibre del tauler (1582)
Llibre del tauler (1582-1583)
Llibre del tauler (1583)
Llibre del tauler (1583-1584)
Llibre del tauler (1584)
Llibre del tauler (1584-1585)
Llibre del tauler (1585)
Llibre del tauler (1585-1586)
Llibre del tauler (1586)
Llibre del tauler (1586-1587)
Llibre del tauler (1587)
Llibre del tauler (1587-1588)
Llibre del tauler (1588)

Per consultar la documentació de l’Arxiu Capitular de Tarragona ho heu de fer des de la seva web acct.cat

Nota informativa

En estos días de excepcionalidad del equipo del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona hemos decidido de emprender una de las iniciativas que debían iniciarse a lo largo de la celebración del centenario del AHAT. Esta iniciativa radica en ofrecer, desde el día de hoy, la descarga gratuita de las imágenes de los documentos digitalizados de la web.

A continuación le indicamos cómo utilizarlo y quién puede acceder:
En la parte izquierda del visor donde aparece la imagen del documento encontrará el icono que permite descargar la imagen. Sólo hay que hacer clic encima.
Esta iniciativa está abierta a todos sin necesidad de estar registrado en la web.

Este es un regalo que le hace todo el equipo del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona para celebrar su Centenario. Consideramos que la Cultura también es un bien esencial para las personas. Haga caso de las indicaciones sanitarias, cuidaos los otros, y oren al buen Jesús que ayude a los enfermos, consuele las familias y dé la plenitud de la vida eterna a los que mueren.

Un fuerte abrazo a todos y todas.

Inauguració del Centenario del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Os invitamos a asistir al acto inaugural del centenario del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona que tendrá el próximo día 10 de febrero a las 19h, en Sala de Actos del Centre Tarraconense El Seminari

Sala de Actos del Centre Tarraconense El Seminari
19:00 h. Bienvenida de Mons. Joan Planellas i Barnosell, Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado de las Españas.
19:05 h. Presentación del Centenario del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, a cargo de Mn. Manuel M. Fuentes y Gasó, director del AHAT y canónigo archivero.
19:35 h. Parlamento de la Ilma. Sra. Noemí Llauradó i Sans, presidenta de la Diputación de Tarragona.
19:40 h. Parlamento del Excmo. Sr. Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde de la ciudad de Tarragona.
19:45 h. Parlamento de Mons. Joan Planellas i Barnosell, Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado de las Españas.
20:55 h. Parlamento de clausura de la Hble. Sra. Mariàngela Villalonga Vives, Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Claustro de San Pablo del Centre Tarraconense El Seminari
20:05 h. Refrigerio en el claustro de San Pablo.

Adhesión a la candidatura Creu de Sant Jordi 2020

29

El 9 de febrero de este año se cumplirá el centenario de la fundación del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona por parte del Dr. Francisco Vidal i Barraquer, cardenal arzobispo metropolitano de Tarragona.

Por este motivo nuestra Institución ha sido propuesta por recibir la Creu de Sant Jordi 2020.

A continuación os adjuntamos la carta solicitando vuestro soporte y el modelo de carta de adhesión, tanto para instituciones como para particulares.

Nos lo deben hacer llegar por correo postal a la siguiente dirección:
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Carrer Sant Pau, 2
43003 Tarragona

Petición adhesión a la candidatura
Modelo adhesión para instituciones Modelo adhesión para particulares

Centenario del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

El 9 de febrero de 1920 el arzobispo de Tarragona Dr. Francisco Vidal y Barraquer fundó el Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Se trataba del primer archivo eclesiástico de Cataluña y de España, en el sentido moderno que hoy entendemos. Una triple intención movía la providencia del prelado; evitar la posible pérdida de documentación histórica, asegurar su conservación y facilitar su consulta.

En pleno siglo XXI, el Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona sigue siendo fiel a los objetivos fundacionales, pero estos se han adaptado a los nuevos tiempos con la aplicación de las nuevas tecnologías del conocimiento y la información.

Para celebrar el centenario de la fundación del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona han programados una serie de actos a lo largo de todo el año.