Actualitat

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona reobre al públic el 23 de juny amb cita previa

A partir del proper dimarts 23 de juny l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona reprèn el seu servei de consulta presencial.

Per tal de complir les directrius establertes durant l’etapa de desconfinament, s’estableix el servei de consulta amb cita prèvia.

Podeu reservar dia trucant al telèfon 977253360 o al correu electrònic arxiu.historic@arqtgn.cat tenint en compte el següent protocol.

L’horari d’obertura al públic és l’habitual de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h.
L’aforament de la sala de consulta de l’arxiu és d’un màxim de 4 persones.
No es pot accedir a l’arxiu sota cap supòsit sense reserva prèvia.
La sol·licitud s’ha de realitzar amb un mínim de 24 hores d’antelació indicant el dia o els dies que es vol venir.
• En el moment de fer la reservar, en la mesura del possible, l’usuari ha d’indicar quina documentació vol consultar. El màxim de documents per dia és de 5 unitats.
• La documentació consultada restarà en un període de quarantena de 15 dies, durant el qual no es permet la seva consulta.
• En el cas que els documents que es demanin estiguin en quarantena, l’arxiu l’informarà d’aquesta circumstància i indicarà en quin moment estaran disponibles.
L’usuari ha d’accedir a l’arxiu i consultar la documentació obligatòriament amb mascareta pròpia.
L’arxiu posa a disposició de l’usuari gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús durant la seva estada al centre.
• L’usuari ha de procedir a la neteja de guants amb gel desinfectant, cada vegada que surti i torni a entrar a la sala de consulta (períodes de descans i/o utilitzacions dels lavabos).
• L’usuari ha de seguir les indicacions de seguretat i salut establertes per l’arxiu.
Les consultes presencials seran sempre individuals. No es permet la consulta d’un mateix document per part de dues o més persones alhora.
• Les persones usuàries han d’utilitzar els seus ordinadors personals.
• L’usuari ha de portar els seus propis estris d’escriptura que en cap cas s’han de compartir amb altres persones concurrents a la sala de consulta.
• S’ha de mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que fan ús de la sala de consulta i el personal de l’arxiu.

Nova documentació digitalitzada de l’AHAT i l’ACT

Amb el propòsit de fer més amè el confinament posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars, la Diputació de Tarragona, l’ajuntament de Rocafort de Queralt i l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.

Alcover. Parròquia de Santa Maria
Llibre de matrimonis (1736-1781)
Llibre d’òbits (1728-1762)

Aguiló. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual notarial (1503-1518)
Testaments (1594-1856)
Testaments (1681-1713)

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. Rafael Piñero Prat
Expedient matrimonial de Jaume Tous Aluja i Rosa Muntolà Aluja (1913)

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini d’un particular
Testaments (1787-1853)
Capítols matrimonials (1600-1699)
Capítols matrimonials (1700-1791)
Estadística de població (1787)

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Rocafort de Queralt
“Llibre de tot lo fundat de costum (…) adventici pertañent a la present iglésia de Rocaofrt, sufraganea de Vallverd [y] capella pública del Cugul ab sa (…) descarga o data continuada a la fi de cada any des de 1767” (1728-1886)
Llibre de les confraries del Santíssim Sagrament, de la Mare de Déu del Remei, del Santíssim Nom de Jesús, de l’obra de l’església, de Sant Isidor, de Sant Antoni de Pàdua, de Sant Roc i de la sagristia (1733-1805)
Racional de la renda [Segle XVII i primer quart del segle XVIII]
“Primum manuale inceptum per me Joannem Llobera, rectorem parrochialis eclesie Sancti Salvatoris oppidi de Roqueffort de Queralt et eius suffraganae de Vallverd Tarraconi authoritate ordinaria notari publicum regen que scribania publicam et comunem dicte eclesie die secunda may 1649 et ut omnibus subsequentibus plena adhibeat fides meum quo utor in publicis claudendis appono” (1649-1665)
“Primum manuale inceptum per me Felix Perès, presbiterum ac rectorem loci de Rocaofrt de Queralt, Tarraconem archidiocesi, die 3 mensis novembris anno 1720 in quo solum continentur capitual matrimonialia et ultima voluntate” (1720-1728)
“Manual de diferents contractes del any 1720 a 1732” (1720-1732)

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Llibre de visites pastorals (1830-1982)

Arquebisbes. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Patrimoni de la Mitra
“Capbreu del Milà y Alcover” (1762-1763)
Capbreu de Riudoms (1683)
“Plet sobre el lloc de Vilallonga” (1503)
Capbreu de Valls (1394/1710)

Secretaria de Cambra i Govern. Gràcies al patrocini d’un particular anònim i del Sr. Lluís Virgili Virgili
Reparació de temples
Sobre les obres de reparació de la teulada del temple parroquial de Cervià de les Garrigues (1877)
Planta del presbiteri del temple parroquial de Cervià de les Garrigues (1975)
“La Nou. Espediente de reparación y ensanche de su Yglesia Parroquial” (1862-1880)
Sobre la reparació de la coberta del temple parroquial de la Nou de Gaià (1923-1928)

Inventaris. Gràcies al patrocini d’un particular
“Inventario de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Cervià” (1962)

Cementiris parroquials. Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Ferré Matas
Sobre la sepultura de la família del Marquès d’Olivart al convent de les Carmelites de Montbrió del Camp (1881-1894)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Gràcies al patrocini de diversos particulars
Dispenses matrimonials
“Dispensa de tercer y quart grau doble de consanguinitat de Ramon Manresa y Maria Roé de Servià, a primer de setembre de 1813” (1813)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Rué y Antonia Manresa, de Serviá” (1814)
“Dispensa de quarto grado de consanguinidad que entre sí tienen Francisco Montañola y Paula Torrell, solteros y vecinos de Serviá” (1816)
“Dispensa de 3r grado de afinidad entre José Rué y Teresa Burrufau vezinos de Serviá” (1818)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José Xifre y Paula Ruhé solteros vezinos de Cervia” (1820)
“Parentesco de 3º con 4º grado de consanguinidad que tienen entre si Juan Rubió y Maria Ruhé ambos de Serviá” (1821)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Miguel Ruhé y Paula Ruhé y Simó solteros vecinos de Servia con la causa de estrechez” (1821)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José Rué y Maria Rué solteros vezinos de Cervia” (1821)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jayme Ruhe y Cecilia Montañola solteros vecinos de Cervià” (1822)
“Dispensa de 3r grado de afinidad entre José Corvella y Maria Ruhe viudos vecinos de Cerviá” (1824)
“Dispensa de 2º y 3r grado de consanguinidad entre Jayme Manresa y Josefa Ruhe solteros vecinos de Cerviá. Estrechez” (1824)
“Espediente sobre declaracion de 4º con 5º grados de consanguinidad entre Francisco Vilá y Antonia Rué de Servia” (1830)
“Espediente sobre dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Marcos Manresa y Francisca Ruhe vecinos de Cervia con la causa de edad” (1830)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Miguel Ruhé y Rosa Rubio solteros vecinos de Cerviá. Edad” (1831)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Francisco Ferré y Maria Ruhé solteros vecinos de Cervia. Ex honestis” (1832)
“Espediente de dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre José Ruhe [Rubió] y Maria Manresa solteros vezinos y naturales de Cervia con causa de estrechez” (1833)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Antonio Palau y Maria Torres solteros vecinos del Morell mediante la causa de edad de la oradora” (1840)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Montañola y Maria Ferrer solteros naturales y vecinos de Cervia con la causa de estrechez” (1841)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Antonio Ruhe y Cecilia Santamaria solteros naturales y vecinos de Cervia con la causa de estrechez” (1841)
“Espediente de dispensa de doble 4º grado de consanguinidad y publica honestidad entre Rafael Vallve y Catalina Plana solteros naturales y vecinos de Alió con la causa de estrechez de lugar” (1843)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Josef Rubió y Maria Rue solteros vecinos y naturales de Cervia con la causa de estrechez de lugar” (1843)
“Declaracion de 4º y 5º grados de consanguinidad enter Jayme Llovera y Paula Muntañola solteros naturales y vecinos de Cervià” (1843)
“Espediente de dispensa de 3ro y 4to grado de consanguinidad entre Francisco Teixiné y Antonia Rue solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1844)
“Espediente de dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad con declaracion de 4º y 5º grados entre José Rué y Maria Tost solteros vezinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1845)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Josef Llurba y Maria Rué solteros naturales y vecinos de Cervia con la causa de estrechez de lugar” (1847)
“Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Gregorio Tost y Maria Rué solteros vecinos de Cerviá con la causa de estrechez de lugar” (1852)
“Espediente de dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre Pablo Monné y Maria Rue solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” Cronologia 18.08.1852)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad y declaración de doble cuarto con quinto grados de consanguinidad entre José Rué y Antonia Manresa solteros naturales y vecinos de Cervia con la causa de estrechez de lugar” Cronologia 24.05.1853)
“Dispensa de cuarto grado de afinidad entre Francisco Masip viudo y Maria Rue soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1854)
“Declaracion de cuarto y quinto grados de consanguinidad de Pablo Alentorn y Maria Rué vecinos de Cervia” (1854)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Pedro Manresa y Francisca Rue solteros naturales y vecinos de Cerviá con causa de estrechez de lugar” (1855)
“Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad de Francisco Ruhé y Solé y Mariangela Ruhé y Simó vecinos de Serviá” (1856)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jayme Rue y Paula Farré solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1856)
“Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad de José Rué y Arqué y Maria Perramon y Gili vecinos de Cerviá” (1856)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Rué y Francisca Prexens solteros vecinos de la Pobla de Ciervols mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1858)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Vilá viudo y Rosa Rué soltera naturales y vecinos el uno de Juncosa Diocesis de Lerida y la otra de Cervia Arzobispado de Tarragona con la causa de edad de la oradora” (1858)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Rué y Maria Pepió solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1859)
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Ramon Manresa y Florentina Rué solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1859)
“Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad y declaracion de 4º con 5º grados tambien de consanguinidad entre Ramon Rué y Francisca Rué solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1861)
“Instruido a instancia de Gregorio Rué viudo y Josefa Forné soltera vecinos de Valls en justificacion de algunos etremos conducentes para obtener dispensa de primer grado de afinidad licita” (1861)
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Miguel Rué viudo y Francisca Tost soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1863)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Rubió y Maria Ruhé solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1864)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Rué y Florentina Monné solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1867)
“Dispensa de doble tercer grado de consanguinidad entre José Rué y Paula Iglesias solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1867)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Pedro Papiol y Maria Serrallima solteros vecinos de Constantí mediante ser hijos de honestas familias” (1869)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Francisco Rué y Teresa Rubió solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1873)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Rué y Francisca Tost solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1873)
“Dispensa del impedimento de cuarto grado de consanguinidad entre Pablo Ribé y Francisca Rué solteros vecinos de Cerviá” (1875)
“Dispensa del impedimento de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Rubió y Cecilia Montañola solteros vecinos de Cerviá” (1875)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Torrent y Josefa Rué solteros, vecinos de Cerviá” (1877)
“Dispensa del impedimento de tercer grado de consanguinidad entre Miguel Vives y Teresa Rué solteros, vecinos de Cerviá” (1878)
“De dispensa del impedimento de tercer grado de Afinidad entre Francisco Llurba y Cecilia Rué vecinos de Cerviá” (1879)
“De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Pastá y Maria Montañola, solteros, vecinos de Cerviá, con la causa de Edad de la Oratriz” (1880)
“Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Isidro Zaragoza y Rosa Montañola solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, con la causa de Edad de la Oratriz” (1882)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre José Rué y Maria Alentorn solteros vecinos de Cervia con la causa de Edad de la Oratriz” (1883)
“Dispensa matrimonial de Segundo grado de consanguinidad entre Martín Montanyola y Antonia Martí, solteros, vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1883)

Arxiu Capitular de Tarragona. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL
Llibre del tauler (1553-1554)
Llibre del tauler (1581)
Llibre del tauler (1581-1582)
Llibre del tauler (1582)
Llibre del tauler (1582-1583)
Llibre del tauler (1583)
Llibre del tauler (1583-1584)
Llibre del tauler (1584)
Llibre del tauler (1584-1585)
Llibre del tauler (1585)
Llibre del tauler (1585-1586)
Llibre del tauler (1586)
Llibre del tauler (1586-1587)
Llibre del tauler (1587)
Llibre del tauler (1587-1588)
Llibre del tauler (1588)

Per consultar la documentació de l’Arxiu Capitular de Tarragona ho heu de fer des de la seva web acct.cat

Nota informativa

En aquests dies d’excepcionalitat l’equip de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona hem decidit d’endegar una de les iniciatives que s’havien d’iniciar al llarg de la celebració del centenari de l’AHAT. Aquesta iniciativa rau en oferir, des del dia d’avui, la descàrrega gratuïta de les imatges dels documents digitalitzats del web.

A continuació us expliquem com utilitzar-ho i qui hi pot accedir:
A la part esquerra del visor on apareix la imatge del document trobareu la icona que permet descarregar la imatge. Només cal clicar a sobre.
Aquesta iniciativa està oberta a tothom sense necessitat d’estar registrat al web.

Aquest és un regal que us fa tot l’equip de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona per tal de celebrar el seu Centenari. Considerem que la Cultura també és un bé essencial per a les persones. Feu cas de les indicacions sanitàries, cuideu-vos els uns altres, i pregueu al bon Jesús que ajudi als malalts, consoli les famílies i doni la plenitud de la vida eterna als que moren.

Una forta abraçada a tots i totes.

Nova documentació digitalitzada a la web de l’AHAT i de l’ACT

Aquests cop la documentació digitalitzada que posem al vostre abast s’ha pogut digitalitzar gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona, els ajuntaments de la Canonja, la Pobla de Mafumet i de Rocafort de Queralt, i de diversos particulars.

Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Gràcies al patrocini de diversos particulars
Calafell. Parròquia de la Santa Creu. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual de capítols matrimonials (1633-1635)
Capítols matrimonials (1675-1699)
Capítols matrimonials (1650-1674)
Manual de testaments (1656/1740)
Testaments (1650-1674)
Testaments (1675-1698)
Testaments (1704/1723)
Testaments (1726/1749)

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini d’un particular
Testaments (1800-1855)
Testaments (1853-1907)

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
Manual notarial (1560/1569)
Manual notarial (1561-1563)
Manual notarial (1563-1565)
Manual notarial (1565-1566)
Manual notarial (1566-1567)
Manual notarial (1568-1569)
Manual notarial (1567/1568)
Manual notarial (1569-1570)
Manual notarial (1574)
Manual notarial (1575-1576)
Manual notarial (1576-1577)
Manual notarial (1577-1579)
Manual notarial (1579-1580)
Manual notarial (1580-1581)
Manual notarial (1581-1582)
Manual notarial (1583-1584)
Manual notarial (1584-1586)
Manual notarial (1587-1588)
Manual notarial (1589-1590)
Manual notarial (1590-1591)
Manual notarial (1594-1595)
Manual notarial (1596-1598)
Manual notarial (1598)
Manual notarial (1601-1602)

Secretaria de Cambra i Govern. Gràcies al patrocini d’un particular
Inventaris
“Inventario de la parroquia de Santiago apóstol de Vallespinosa” (1959)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Gràcies al patrocini d’un particular
Dispenses matrimonials
“Dispensa de cuatro grado de consanguinidad entre Francisco Domingo y Francisca Queral solteros vecinos del Morell” (1821). Anònim.

Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Gràcies al patrocini d’un particular
Universitat i Reial Estudi de Tarragona
Llibre d’actes de la Universitat literària de Tarrragona (1673-1689)
“Institució, fundació, donació, privilegis, constitucions y ordinacions y memories de coses notables de la universitat del estudi de Tarragona recopilades de provisió dels senyors administradors” (1572-1624)
Llibre d’àpoques de l’antiga Universitat literària de Tarragona (1596-1605)
Còpia de notícies sobre l’Estudi o Universitat de Tarragona (1572-1616)

Canonja, la. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
“Cuentas de la literas de 1909 a 1935” (1909-1935)
“Libro de cumplimiento de las celebraciones de las misas pro populo de Canonja” (1879-1951)
“Libro II. Cuentas del culto y fábrica de la parroquia de la Canonja. 1923 a (…)” (1923-1968)
“Llibre de la confraria del Roser de la Canonja y Masricart, comensa lo dia dos de juriol de 1846” (1846-1951)
“Congregación de Nuestra Señora y San Luis” (1908-1932)
“Confradía de la Doctrina Cristiana” (1916-1951)
“Libro de cuentas de la confradía de las Hijas de Maria de Canonja” (1874-1959)
Llevador de la renda [1848]
“Llevador de la renda de la rectoria de la Canonja y Masricart, y causa pia de Magdalena Gavaldà, inseguint lo llevador de mon últim predecessor Sebastià Cabré, prebere y rector de Aleixar, format per mi Miquel Sangrà, prebere, rector de la mateixa en lo any 1804” [1806-1818]
“Llevador de censals de la rectoria de la Canonja comensan jo Magí Cluet lo dia 25 mars del any 1829” (1829-1840)
“Llebador de la rectoria de la Canonja comensan a conta lo dia 25 mars del present any de 1829” (1829)
“Llevador de los censals y demás rentas que percibe la rectoria de la Canoja, da principio este llevador a (…) de mayo de 1833” (1833-1855)
“Esta llibreta conté los censals cobrats des de mon ingrés a esta parròquia de Canonja y Masricart als 17 febrer 1848” (1848-1854)
“Notas dels censals” (1854)
“Llevador de la renda de la rectoria de la Canonja y Masricart, conforme al racional o llibre comú e insiguint lo llevador de mon últim predecessor don Sebastià Cabré, prebere y rector de Aleixar, format per mi Miquel Sangrà, prebere, rector de la mateixa en lo any 1804” (1804-1834)
“Llevador de la renda de la rectoria de la Canonja y Masricart format per mi Sebastià Cabré, rector en 1790” (1790-1803)
“Llevadó de la rectoria de la Canonja”[1848]
Llevador de censals [1830-1841]
“Llevador de la causa pia de Malena Gavaldà” (1764-1803)

Pobla de Mafumet, la. Parròquia de Sant Joan Baptista. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
Decret de Visita pastoral (1694)

Secuita, la. Parròquia de Santa Maria
Notes sobre la primícia de la parròquia del Codony (1749-1774)
Llibre de valies (1702-1703)

Secretaria de Cambra i Govern
Inventaris
“Inventario de la parroquia de Pobla de Mafumet” (1957)

Arxiu Capitular de Tarragona www.acct.cat
“Llevador dels censos y parts de fruits de la Baronia del il·lustre capítol de senyors canonges de la Santa Iglesia de Tarragona per las Comunas distribucions y aniversaris de dita Santa Iglesia” [Segle XVIII]
Procés entre Jordi Miralles, paleta de Tarragona contra els regidors i síndics personers de la Pobla de Mafumet (1772)

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Rocafort de Queralt
“Llibre que conté lo que se ha gastat y cobrat del culto comensant lo any 1848” (1848-1981)
Testaments (1749-1847)
Testaments (1759-1775)
Testaments (1840-1907)

Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel.
“Liber in quo actiu visitatiorum decreta continentia facta per Illustrisimum ac Reudiim Dominum C.F.Josephum, de Linás Archiepiscopus almo Tarracone Ecclesia, et in posterum facienda, mixta sacri C. Trienti ordinationes, sacrorum quo canonum” (1696-1890)

Aleixar, l’. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Llibre de visites pastorals (1696-1980)

Alforja. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
“Libro de visitas” (1696-1981)

Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia, verge i màrtir
“Estado que el infrascrito cura párroco de Santa Eulália de Bañeras presenta al excelentísimo e ilustrísimo señor doctor don José Domingo Costa y Borrás, obispo de Barcelona, en la santa visita verificada en el dia” (1875)

Barbera de la Conca. Parròquia de Santa Maria
“Llibre de visitas y la concordia de la Germandat” (1696-1805)

Belltall. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Llibre de visites pastorals (1720-1955)

Bisbal del Penedès, la. Parròquia de Santa Maria
Llibre de visites pastorals (1867-1979)

Biure de Gaià. Parròquia de Sant Joan Baptista
Decrets de visita pastoral (1787)

Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir
Llibre de visites pastorals (1696-1961)

Conesa. Parròquia de Santa Maria
Decrets de visita pastoral (1679-1722)
Decrets de visita pastoral (1723)
Decrets de visita pastoral (1759)
Decrets de visita pastoral (1766)
Llibre de visites pastorals (1780-1918)

Creixell. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
“Decrets de Visita pastoral 1701-1932” (1696-1932)

Cunit. Parròquia de Sant Cristòfol
“Decretos de la Santa Visita. Año 1853” (1853-1958)

Espluga de Francolí, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Decrets de visita pastoral de l’arquebisbe Joan de Moncada i Gralla (1618)

Falset. Parròquia de Santa Maria
“Copia literal de todos los decretos dados por el excelentísimo e ilustrísimo don Antonio Fernando de Echanobe y Zaldivar, arzobispo de esta diocesis en su sancta visita personal de la presente villa de Falcet a los 25 junio del año 1833”
“Cuaderno que contiene copia de todos los decretos que el excelentísimo e ylustrísimo señor arzobispo dio en la personal visita que hizo en la presente parroquia de Falcet el 28 octubre del año 1828, siendo rector de la misma don Antonio Areny. Contiene amas una minuta de las cuatro oratorios privados que tiene la parroquia” (1828-1877)
“Estado general de la parroquia de Santa María de la villa de Falset presentado al excelentísimo e ylustrísimo señor arzobispo doctor don Constantino Bonet en su visita pastoral de 1877” (1877)

Irles, les. Parròquia Sant Antoni de Pàdua
Decret de visita pastoral del Cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona, a la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de les Irles (1923)

Llorenç de Rocafort. Parròquia de Sant Abdon i Sant Senén, màrtirs
“Libro de decretos” (1805-1960)
Decret de visita pastoral del Cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona, a la parròquia de Sant Abdon i Sant Senen de Llorenç de Rocafort (1922)

Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
“Llibre de visita del any 1696 fins al any 1808 del il·lustríssim senyor arquebisbe fra don Joseph Linás al excelentíssim é il·lustríssim senyor arquebisbe senyor Mont y Belarde” (1696-1935)

Maldà. Parròquia de Santa Maria
Llibre de visites pastorals (1695-1890)
“Llibre de santa visita pastoral de 1898 á (…)” (1898-1905)

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció
Llibre de visites pastorals (1696-1991)

Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere, apòstol
“Llibre visitations ecclesiae vilae de Montbrió” (1696-1980)

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Manaments de visita pastoral (1683)
Manaments de visita pastoral (1684)

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
“Libro de visitas 1828 a 1934. Parroquia de Sta. Maria de la Morera” (1828-1934)

Ollers. Església de Santa Maria
“Llibre de visita” (1859-1932)

Omellons, els. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Llibre de visites pastorals (1695-1876)

Omells de na Gaia, els. Parròquia de Santa Maria
“Llibre de decrets de visita y altres actes” (1695-1890)

Pallaresos, els. Parròquia de Sant Salvador
Llibre de decrets de visites pastorals (1858-1972)

Passanant. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Decret de visita pastoral (1679)
“Llibre de las visitas comensa dia 19 de octubre any 1766. Doctor Mathias Mallól, rector de Passanant” (1766-1960)

Picamoixons. Parròquia de Sant Salvador
“Libro de decretos de la santa visita. Picamoixons” (1773-1974)

Pira. Parròquia de Sant Salvador
Decret de visita pastoral (1656)
“Llibre de visitas” (1732-1868)

Poboleda. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Decrets de visites pastorals (1619-1735)
“Llibre de la Santa Visita Espiritual de la parròquia de Poboleda” (1696-1980)

Querol. Parròquia de Santa Maria
“Este libro está dedicado para escribir en el los decretos dados en Santa Visita de Querol” (1859-1974)

Riba, la. Parròquia de Sant Nicolau, bisbe
“Libro de santa visita de la Riba” (1858-1981)

Riudecols. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Llibre de visites pastorals (1696-1980)

Rourell, el. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Llibre de visites pastorals (1696-1979)

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
“Llibre de les provesions de les visitas de la parrochial iglésia de Sant Jaume dels Domenys, bisbat de Barcelona y deganat del Penedès” (1686-1927)

Senan. Parròquia Santa Maria
Llibre de visites pastorals (1733-1880)

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria
Llibre de visites pastorals (1830-1979)

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Decret de visita pastoral (1626)
“Decrets de la parroquial de Valls del any 1637 feta per lo reverent Joan Boxada, prevere y canonge de Tarragona la data de la qual fou als 9 del mes de octubre de 1637” (1637)
Decret de visita pastoral (1656)
“Visita per lo Honorable y Reverendíssim Senyor Don Francisco de Rojas Archabisbe de Tarragona y del Consell de sa magnífica feta en la vila de valls als 3 de febrer del any del Señor de 1656” (1656)
“Ansumpto autentich de la visita feta en la parrochial iglésia de la vila de Valls per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don fra Joan Emanuel de Spinosa, arquebisbe de Tarragona, als 16 del mes de novembre 1672” (1672)
“Còpia autèntica de la visita feta en la vila de Valls als 28 del mes de maig 1679 per lo molt Honorable y molt reverendíssim Senyor lo Doctor Joseph Mora, prevere y canonge de la Santa Iglésia Metropolitana de Tarragona, altre dels visitadors generals elegit per lo Honorable Capítol de dita Santa Iglésia seu vacant” (1679)
Decret de visita pastoral (1682)
Decret de visita pastoral (1689)
Decret de visita pastoral (1693)
“Visita feta per lo honorable senyor Joan Martí Perelló, prevere sagristà major y canonge de la santa Iglésia de tarragona, visitador elegit y anomenat per lo molt honorable capítol de dita santa Iglésia, seu vacant, feta als 4 de desembre de 1694” (1694)
“Visita de Valls del any 1737, 1741. Juntament una sentencia feta per lo Il·lustre Senyor Arcabisbe de Tarragona Don Pere Copons y de Copons com a comisari Apostòlich en la qual condona a la Comunitat lo numero de missas de Aniversaris, li han carregat en dita visita pastoral ab lo càrrech de celebrar un aniversari per cada centenar de celebracions com es de beurer em dita sentència” (1732-1746)
“Constitucions ó ordinacions per los rectors per ordre del Il·lustríssim Don Pere de Copons en 1730” (1730)
“Visita feta als 17 de juliol de 1760” (1760)
“Extret dels capítols de la Santa Visita de esta Yglésia Parroquial (concernents al recomenat a la Reverent Comunitat) celebrada per lo Il·lustre Senyor Don Francisco Armañà als 12 de novembre de 1786” (1786-1796)

Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador
“Llibre en lo qual estaran continuats los cartells y decrets faran y ordeneran los senyors visitadors en actas de visita en la parrochial Iglésia de Sant Salvador de la vila del Vendrell Bisbat de Barcelona fet per mi Llorenç Valero, prevere y rector, de la dita vila del Vendrell, vuy al present die del mes setembre 1693” (1655-1819)

Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Llibre de visites pastorals (1656-1980)

Vilabella. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Decret de visita pastoral (1741)
Decret de visita pastoral (1753)
Decret de visita pastoral (1759)
Decret de visita pastoral (1762)
Llibre de visites pastorals (1696-1877)

Vilaverd. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Llibre de visites pastorals (1770-1974)

Vilella Alta, la. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir
“Decrets de la Vilella d’amunt de la visita de 1634” (1634)
Manaments de visita pastoral (1666)

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
Llibre de visites pastorals (1695-1974)

Arquebisbe
Patrimoni de la Mitra
“Capbreu del Milà y Alcover. 1762-1763” (1762-1763)
“Valls. Capbreus” (1394/1710)