Autor: ahat

Documentació digitalitzada

Teniu a la vostra disposició nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España, l’ajuntament de Rodonyà, el Centre d’Estudis Locals del Vilosell en base als ajuts obtingut de l’Ajuntament del Vilosell i de les aportacions voluntàries dels socis, i la col·laboració de diversos particulars.

Si esteu interessats a col·laborar amb l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Arquebisbes. Segon i darrer lot de documentació digitalitzada dels pontificats dels següents prelats:
Pere de Copons i Copons (1728-1753)
Romuald Mon i Velarde (1804-1816)
Antoni Bergosa i Jordà (1818-1819)
Jaume Creus i Martí (1820-1825)

Altafulla. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Manual notarial (1451-1465)
Manual notarial (1615-1619)
Manual notarial (1642-1654)
Manual notarial (1671-1693)

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1564-1585)
Manual notarial (1570-1578)
Manual notarial (1578-1587)
Manual notarial (1591-1599)
Manual notarial (1579-1596)
Manual notarial (1601-1647)
Manual notarial (1648-1672)
Manual notarial (1673-1679)
Manual notarial (1680-1684)
Manual notarial (1693-1721)
Manual notarial (1729-1739)
Manual de capítols matrimonials (1574-1729)

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials (1697-1719)

Guàrdia dels Prats, la. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
«Llibre dels batejats fet per mi Anton Potau, prevere y rector de la Guàrdia fet en lo any de 1674» (1674/1686)
«Así son los cosos y albats comensant en lo any de 1674» (1674/1685)
«Llibreta dels memorials y dels enterros y novenas (…)» (1712-1744)
«Llibreta o nota dels enterros, novenas y cap de any se faran en la present yglésia de la Guàrdia dels Prats (…)» (1777-1788)

Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista
Construcció de les campanes (1858/1859)
«Baile de San Juan» (1882)
«Certificats Baptismes» (1897-1910)

Senan. Parròquia Santa Maria
Manual notarial (1697-1731)
Llibre de rendes (1815-1816)
«Proyecto de obras de reconstrucción en la iglesia parroquial de Senant. Año 1944» (1944)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Testaments (1534-1855)

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Manual notarial (1621-1625)

Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador
Manual notarial (1683/1696)
Manual notarial (1692-1693)
Manual notarial (1694-1695)
Manual notarial (1697-1699)
Manual notarial (1700-1701)
Manual notarial (1701-1702)
Manual notarial (1702-1709)
Manual notarial (1716-1718)

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1635-1718)

Vilabella. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Llibre d’òbits (1580/1606)

Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria
Testaments (1850-1900)

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
Manual notarial (1354-1359)
Manual notarial (1498-1506)
Manual notarial (1499-1507)
Manual notarial (1507-1514)
Manual notarial (1516-1517)
«Cuentas y recibos sobre la administración de los bienes del intestado del R. rector del Velusell que dexo en la curia el R. Antonio Solanes poco antes del examen de las que presento al tiempo de la santa visita» (1788-1792)
«Llevador de las rendas de la causa pia fundada per lo quondam Rnt. Lluís Managuerra, comensat per mi Jospeh Toldrà, rector del Velusell, y en dit nom administrador de dita causa pia» (1771)
«Llibreta de la sagristia del Velusell. any 1743» (1728-1789)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona
Manual de procures (1445/1465)
Manual de procures (1569-1572)
Manual de procures (1501-1602)
Manual de procures (1606/1619)
Manual de procures (1721-1729)
Testaments (1401-1408)
Testaments (1446-1471)
Manual de la ciutat (1370-1373)
Manual de la ciutat (1383)
Manual de la ciutat (1418-1427)
Manual de la ciutat (1446-1449)
Manual de la ciutat (1459/1500)
Manual de la ciutat (1595-1599)
«Borrador de la nova extracció de consols y demés officials de la casa consular y consell de la ciutat de Tarragona feta als 24 de abril de 1685» (1685-1686)
Capbreus dels Mongos (1681-1691)
«Construcció del moll de Tarragona» (1489)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Oratoris
Expedient oratori privat a favor de Manel Coca (1889)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses de consanguinitat
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Casanovas y Manuela Gili solteros vecinos de Riudoms y ella habitante en Constanti. Ex honestis» (1828)
«Dispensa de Ramon Andreu ab Maria Bori naturales del Vilét Parroquia de Maldá. 4º grados de consanguinidad. Causas de edad, y estrechez» (1836)
«Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Agustín Bargalló y Antonia Miró solteros vecinos de Alcover en este arzobispado, con la causa de edad de la oratriz» (1875)

Donació d’un particular per digitalitzar documentació de la parròquia de Senan

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Santa Maria de Senan:

«Llibre en lo qual se trobaran los capítols matrimonials rebuts en poder del reverent Valeri Valls, prevere y rector del poble de Sanan del archabisbat de Tarragona y per la autoritat ordinaria notari públich en dita parròquia» (1698-1732)
Manual notarial (1666-1696)
«Llibre d’actes des del any 1694 al 1720» (1699-1720)
Llibreta de l’administració de la sagristia (1828/1833)
Informe d’Antoni Bosch, diaca natural de Senan, per ser ordenat de prevere (1806)

Patrocini per digitalitzar documentació de la parròquia de Riudoms

El Sr. Eduard Torrell Massó ha fet una donació per digitalitzar els següents documents de la parròquia de Sant Jaume apòstol de Riudmos:
Manual notarial (1447-1457)
Manual notarial (1476-1492)
Manual notarial (1486-1489)
Manual notarial (1495)
Manual notarial (1495-1496)
Manual notarial (1496)
Manual notarial (1497)
Fragments de manual notarial [S XV]
Capbreu d’aniversaris (1551-1621)
Manual notarial (1587-1591)
Manual notarial (1658-1661)
Encants [1670-1752]
Índex de capítols matrimonials (1447-1735)
Capítols matrimonials [S. XVI-S. XVIII]
Inventaris postmortem. [1551-1698]
Inventaris postmortem. [1707-1752]
Fragment manual de testaments (1469-1485)
Fragment manual de testaments (1598-1636)
Llistat de capítols i testaments (1575-1734)
Còpia autèntica de la definició del testament de Mn. Frances Puig (1741-1790)
Marmessoria: De Rosa y Teresa Ferrán. Definida en l’any 1859 [1851-1859]
Marmessoria de les germanes Rosa i Teresa Ferran (1853-1861)
Llibre de marmessories (1700-1868)
Llibre de la marmessoria de Teresa Castellà (1833-1871)
Llibre de la marmessoria de Mn. Rafael Ferrer (1662-1858)
Marmessoria de Teresa Barberà (1728-1794)

Donació d’un particular per digitalitzar documentació de la parròquia de Marmellar

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Sant Miquel arcàngel de Marmellar:

«Marmellà. Llibreta de un censal que fa lo camp de la obra de la yglésia tots los anys al señor de Marmellà» (1876-1879)
Petició de l’ajuntament i el rector per crear una escola d’instrucció incompleta (1863)
Pactes entre l’ajuntament i el rector per establir la manera de sosteniment de l’església de Marmellar (1790)
Actes notarials (1581-1893)

Presentació del llibre «Mn. Miquel Rué i Rubió. Una vida al servei de la música i l’Església»

El pròxim dissabte 13 de gener, a les 12 del migdia, tindrà lloc al claustre de Sant Pau del Centre Tarraconense «El Seminari» la presentació del llibre «Mn. Miquel Rué i Rubió. Una vida al servei de la música i l’Església», obra de la Dra. Montserrat Canela Grau i del Dr. Josep Maria Salisi Clos.

Durant l’acte hi haurà la presentació d’una selecció d’obres musicals del fons documental de Mn. Miquel Rué i Rubió interpretades pel Cor de Cambra Absis i el grup Krregades de Romanços.

Ens agradaria comptar amb la vostra presència.

Es prega confirmació de la vostra assistència al telèfon 977 253 360 o bé per correu electrònic, a l’adreça arxiu.historic@arqtgn.cat