Fons parroquial: Tipologia documental i possibilitats d’investigació