VII jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila i Felip L’Església Catalana. Del franquisme a la transició democràtica