Donació per digitalitzar documentació de l’arxiu parroquial de Guimerà

Un particular ha fet una donació per digitalitzar els següents manuals notarials de l’arxiu parroquial de Guimerà:
Manual de testaments (1600-1613)
Manual notarial (1695-1698)
Manual notarial (1699-1702)
Manual notarial (1706-1709)
Manual notarial (1710-1712)