Autor: ahat

Donació per digitalitzar documentació

Un particular ha fet una donació per digitalitzar la següents documentació:

Esborrany de l’arbre genealògic des de Joan Casas Vilarrubias fins a Pere Anguera Magriñà. [sense data]
«Capítols matrimonials fets y firmats per los conjuges don Ramon Combellas y Merlí, y dona Rosa Combellas y Casas, vehins de esta ciutat». (26.08.1828)
«Testament de Joan Anton Combelles comerciant de la vila de Cardona». (31.05.1786/28.01.1801)
Cartes de Ramon Combellas Merlí. (18.10.1838-30.09.1851)
Informe sobre el valor dels béns del difunt Joan Casas i Vilarrubia. [1853]
«Ynventario de los bienes y derechos integrantes la herencia dejada por don Juan Casas y Vilarrubias». (26.03.1853)
Cartes de Joan Casas i Vilarrubia. (17.09.1844-06.09.1851)
Cartes de Rosa Casas i Jordà. (31.08.1838-22.06.1850)

Patrocini per digitalitzar dispenses matrimonials

Un particular ha fet una donació per digitalitzar les següents dispenses matrimonials:

Dispensa de 4t grau de consanguinitat entre Ramon Pedrol Pedrol i Maria dels Àngels Casanovas Pedrol, solters, veïns de Montblanc (1841)
Dispensa de 3r amb 4t grau de consanguinitat entre Jaume Masalles Andreu i Josepa Pedrol Sala, solters, veïns de Montblanc (1842)

Taller d’Escriptura – Material didàctic de l’AHAT

Convocatòria dirigida a mestres i professors

Aquest proper dissabte 26 de novembre al Centre Tarraconense El Seminari tindrà lloc la presentació dels materials didàctics del «Taller d’escriptura» elaborats per l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), amb l’objectiu de donar a conèixer als infants i adolescents les diverses tasques -conservació, catalogació i difusió- que es duen a terme a l’AHAT a través de l’evolució de l’escriptura i els seus suport al llarg dels segles.

El «Taller d’escriptura» i està dividit en tres etapes:
1. L’amagatall de les lletres dirigit a educació infantil (P5) i el cicle inicial E.P.
2. L’Scriptorium, bressol de l’escriptura a l’edat mitjana dirigit a cicle mitjà i cicle superior E.P.
3. El temps passa i l’escriptura evoluciona dirigit a l’ESO, Batxillerat i cicle formatius.

En aquest enllaç podreu veure els materials que hem preparat, els dossiers pels alumnes i les guies didàctiques.
http://www.ahat.cat/materials-i-recursos/recursos-didactics/taller-descriptura/

L’acte tindrà s’iniciarà a les 10.30h del matí fins a les 12.30h del migdia i a l’acabar compartirem un refrigeri.

Esperem compta amb la vostra participació. Si us plau, feu-nos arribar la vostra confirmació d’assistència al correu arxiu.historic@arqtgn.cat o bé trucant al telèfon 977 25 33 60