Author: ahat

Presentació de l’estudi i transcripció del Manual de Siurana (1228-1239) del Dr. Ignasi J. Baiges i Jardí

El pròxim 20 de juny a les set de la tarda, al claustre de Sant Pau del Centre Tarraconense El Seminari, tindrà lloc la presentació de l’estudi i transcripció del Manual de Siurana (1229-1239) a càrrec del Dr. Ignasi J. Baiges i Jardí, dipositat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Es tracta, juntament amb el manual notarial d’Alcover (1228-1229), d’un dels manuals notarials més antics de Catalunya.
Durant l’acte Intervindran Mn. Enric Mateu Usach, director de l’AHAT, l’autor que ens descobrirà el seu contingut, i el Sr. Josep M. Sans Travé, cap d’edicions de la Fundació Noguera que ha fet realitat la seva publicació.
 
Vine a descobrir un dels manuals notarials més antics de Catalunya!
 

Nova documentació digitalitzada

Posem a la vostra disposició nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Estudis Locals del Vilosell en base als ajuts obtingut de l’Ajuntament del Vilosell i de les aportacions voluntàries dels socis, i la col·laboració de diversos particulars.

La vostra col·laboració fa més gran el projecte!
Si esteu interessats a col·laborar amb l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360.

Alforja. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Testaments (1772-1835)
Testaments (1835-1839)
Testaments (1839-1851)

Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Confirmacions (1895-1934)

Bellmunt del Priorat. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir
Testaments (1767-1865)

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1685-1692)
Manual notarial (1721-1728)
Testaments (1809-1856)

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials i testaments (1619-1633)

Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1443-1497)
Manual notarial (1573-1606)
Manual notarial (1614-1622)
Manual notarial (1627-1637)
Manual notarial (1668-1695)
Manual de debitoris (1637-1640)

Guimerà. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials (1712-1736)

Llorac. Parròquia de Sant Joan Baptista
Llibre de baptismes (1910-1935)

Marmellar. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
“Marmellà. Llibreta de un censal que fa lo camp de la obra de la yglésia tots los anys al señor de Marmellà” (1876-1879)
Petició de l’ajuntament i el rector per crear una escola d’instrucció incompleta (1863)
Pactes entre l’ajuntament i el rector per establir la manera de sosteniment de l’església de Marmellar (1790)
Actes notarials (1581-1893)

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció
Testaments (1710-1719)

Montferri. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Capítols matrimonials (1606-1687)
Capítols matrimonials (1608-1677)

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
“Cumpliment pascual comensant en 1860 fins 1936” (1860-1936)

Picamoixons. Parròquia de Sant Salvador
Testaments (1769-1850)
Testaments (1850-1907)

Pira. Parròquia de Sant Salvador
Manual notarial (1630-1643)
Manual notarial (1648-1672)
Manual notarial (1673-1732)
Manual notarial (1675-1716)
Testaments (1701-1799)
Testaments (1816-1876)
Testaments (1800-1883)
Testaments (1883-1905)

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial [s. XV]
Manual notarial (1447-1457)
Manual notarial (1485-1486)
Manual notarial (1487-1489)
Manual notarial (1476-1492)
Manual notarial (1495-1497)
Manual notarial (1495-1498)
Manual notarial (1501-1505)
Manual notarial (1587-1591)
Manual notarial (1598/1637)
“Codern de notas, de actes, capítols y testaments faltaran pera a fer lo llibre mayor” (1575-1734)
Manual notarial (1658-1661)
Inventaris postmortem (1551-1698)
Inventaris postmortem (1707-1752)
Encants (1670-1752)
Índexs de capítols matrimonials (1447-1735)
Documentació de l’administració de la construcció de l’orgue (1756-1762)
“Llibre per las ponsellas del linatge de la quondam Elisabet Granda de la vila de Riudoms la qual dexa un censal de pensió 50 lliures sobre la universitat de Monbrió y en marmesors o administradors al rector de la dita vila de Riudoms y al Dr. Granada de Reus y a sos hereus la qual volra. Comensat després son marit Joan Granada sia mort y vol se repartesca ab los del linatge de Joan Aguiló, son pare, com més avant se dirà ab la fundació fet en Reus vuy 18 de fabrer de 1681 fet per mi lo doctor en medicina Francesch Granada de la vila de Reus” (1665-1703)
“Llibre de la marmesoria de Theresa Castellà y del Folch” (1795-1871)
“Marmessorias” (1703-1865)
“Marmesorias pertanyents a la comunitat de preveres Riudoms” (1662-1852)
“Llibre de la causa pia fundada per Elisabet Granada y Jover de la vila de Riudoms, administrador lo reverent rector de dita vila la qual te de renda un censal de annua penció 50 lliures quala fa la universitat de Monbrió com consta en poder del Dr. Pera Nogues, notari de dita vila a 4 de juny 1651” (1651-1858)
“En aquesta llibreta se troba lletra A una nota dels papers del arxiu, lletra B una nota dels papers interessants per la rectoria, los actes del hospital y causas pias” [1733-1817]
“Llibre ahont se notan los comtes de la marmessoria de Rosa y Teresa Ferran comenssat en lo any 1851 essent economo de esta parroquial yglesia de Riudoms lo rector Josep Barber, prebere, un dels marmessons de Rosa y Teresa Ferran cual testament obra un poder del don Placido Brú, notari de Riudoms als 30 de novembre del any 1823” (1851-1859)
“Còpia authentica de la difinició de la testamentaria del Rdo. Francisco Puig, quondam, presbítero de la villa de Riudoms” (1741-1790)
Capbreu d’aniversaris [Primer quart del segle XVII]
“Movimento de población en Riudoms en un año comun durante el período de ls referidos cien años que media desde 1757 hasta 1856 sacado de las sumas totales que arrojan los 20 quinquenios en que esta dividido en la forma que sigue” (1856)
“Albaceazgo de las hermanas Rosa y Teresa Farran, solteras naturales y vecinas que fueron de esta villa de Riudoms, arzobispado y provincia de Tarragona” (1859-1861)

Rourell, el. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Manual de testaments (1715-1768)
Testaments (1770-1801)
Testaments (1801-1907)

Segura. Parròquia de Santa Maria
Llibre de confirmacions (1922-1973)

Senan. Parròquia Santa Maria
Manual notarial (1666-1696)
Manual notarial (1699-1720)
Manual de capítols matrimonials (1698-1732)
Llibreta de l’administració de la sagristia (1828/1833)
“Llibre de la renda de la rectoria del poble de Sanant fet per mi Valeri Valls, prevere y rector de dita parròquia, als 17 dies del mes de gener del any 1708” (1622-1794)
Informe d’Antoni Bosch, diaca natural de Senan, per ser ordenat de prevere (1806)

Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Capítols matrimonials (1400-1599)
Capítols matrimonials (1540-1731)
Capítols matrimonials (1681-1715)
Capítols matrimonials (1716-1739)
Testaments (1800-1814)
Testaments (1814-1831)
Testaments (1831-1859)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Capítols matrimonials (1613-1698)

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Manual de capítols matrimonials (1623-1648)
Manual de capítols matrimonials (1649-1654)

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
Manual notarial (1318)
Manual notarial (1359-1363)
Manual notarial (1363-1370)
Manual notarial (1370-1375)
Manual notarial (1375-1379)
Manual notarial (1379-1384)
Manual notarial (1385-1390)
Manual notarial (1397/1398)
Manual notarial (1400-1402)
Manual notarial (1405-1410)
Manual notarial (1412-1414)
Manual notarial (1419-1420)
Manual notarial (1420-1421)
Manual notarial (1421-1425)
Manual notarial (1428-1433)
Manual notarial (1433/1434)
Manual notarial (1437-1439)
Manual notarial (1439-1445)
Manual notarial (1445/1448)
Manual notarial (1445-1450)
Manual notarial (1452-1453)
Manual notarial (1453-1454)
Manual notarial (1454-1457)
Manual notarial (1465-1475)
Manual notarial (1458-1459)
Manual notarial (1458-1479)
Manual notarial (1481-1490)
Manual notarial (1492-1546)
Manual notarial (1492-1493)
Manual notarial (1493-1516)
Manual notarial (1493-1499)
Manual notarial (1514-1515)
Manual notarial (1516-1517)
Manual notarial (1515-1519)
Manual notarial (1521-1528)
Manual notarial (1521-1546)
Manual notarial (1528-1544)
Manual notarial (1533-1535)
Manual notarial (1535-1538)
Manual notarial (1539-1542)
Manual notarial (1549-1595)
Manual notarial (1591-1592)
Manual notarial (1550-1553)
Manual notarial (1573-1577)
Llibre de compliment pasqual (1727-1968)
“Llibreta dels aniversaris se celebraràn en la iglésia del Velusell any 1737 començant die 3 de janer de dit” (1737)
“Llibre de las celebracions y pios oficis fundats en la iglèsia parroquial de la vila del Velusell, arquebisbat de Tarragona” (1745-1968)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona
Manual notarial (1347-1348)
Capbreus de Centcelles (1805-1806)
“Capbreu dels bens que madona Elionor de Requesens posseia en el terme de Vila-seca” (1429-1430)
Manual de la ciutat (1665-1675)
“Consueta dels consols” (1693-1700)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses de consanguinitat
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Francisco Mas y Francisca Cabre solteros vezinos de Pradell. Ex honestis” (1834)
“Dispensa de 2º con 3r grados de consanguinidad entre Pablo Poch y Maria Reverter solteros vecinos el uno de Valls y la otra de Montblanch con la causa pro indotata oratrice” (1861)

 

Taller d’Escriptura

El 9 de juny se celebra el Dia Internacional dels Arxius, coincidint amb la data de la fundació del Consell Internacional d’Arxius. Al voltant d’aquesta efemèride té lloc la Setmana Internacional dels Arxius on es desenvolupen nombroses activitats relacionades amb els Arxius.

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona s’adhereix a aquesta celebració i ofereix el dilluns 10 de juny el Taller d’Escriptura.

Informació
Inscripcions: del 29 de maig fins esgotar les places.
Preu: 3 EUR
Places limitades.
Per més informació: Tel. 977 25 33 60 o arxiu.historic@arqtgn.cat

Instruccions per l’inscripció
A partir del dia 29 de maig.
L’inscripció del curs s’ha de realitzar al següent enllaç:
https://forms.gle/Bab7UZaatXy5tBqZ7
1.- Emplenar el formulari i adjuntar el justificant del pagament abans de clicar Envia.
2.- Realitzar l’ingrés dels 3 EUR de matrícula al compte corrent de l’AHAT que trobarà al formulari d’inscripció.
3.- El concepte de la transferència indiqui els seu nom.
4.- Un cop adjuntat el justificant de pagament finalitzar el procés clicant sobre Envia.

Documentació digitalitzada

Teniu a la vostra disposició nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España, l’ajuntament de Rodonyà, el Centre d’Estudis Locals del Vilosell en base als ajuts obtingut de l’Ajuntament del Vilosell i de les aportacions voluntàries dels socis, i la col·laboració de diversos particulars.

Si esteu interessats a col·laborar amb l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Arquebisbes. Segon i darrer lot de documentació digitalitzada dels pontificats dels següents prelats:
Pere de Copons i Copons (1728-1753)
Romuald Mon i Velarde (1804-1816)
Antoni Bergosa i Jordà (1818-1819)
Jaume Creus i Martí (1820-1825)

Altafulla. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Manual notarial (1451-1465)
Manual notarial (1615-1619)
Manual notarial (1642-1654)
Manual notarial (1671-1693)

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1564-1585)
Manual notarial (1570-1578)
Manual notarial (1578-1587)
Manual notarial (1591-1599)
Manual notarial (1579-1596)
Manual notarial (1601-1647)
Manual notarial (1648-1672)
Manual notarial (1673-1679)
Manual notarial (1680-1684)
Manual notarial (1693-1721)
Manual notarial (1729-1739)
Manual de capítols matrimonials (1574-1729)

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials (1697-1719)

Guàrdia dels Prats, la. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
“Llibre dels batejats fet per mi Anton Potau, prevere y rector de la Guàrdia fet en lo any de 1674” (1674/1686)
“Así son los cosos y albats comensant en lo any de 1674” (1674/1685)
“Llibreta dels memorials y dels enterros y novenas (…)” (1712-1744)
“Llibreta o nota dels enterros, novenas y cap de any se faran en la present yglésia de la Guàrdia dels Prats (…)” (1777-1788)

Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista
Construcció de les campanes (1858/1859)
“Baile de San Juan” (1882)
“Certificats Baptismes” (1897-1910)

Senan. Parròquia Santa Maria
Manual notarial (1697-1731)
Llibre de rendes (1815-1816)
“Proyecto de obras de reconstrucción en la iglesia parroquial de Senant. Año 1944” (1944)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Testaments (1534-1855)

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Manual notarial (1621-1625)

Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador
Manual notarial (1683/1696)
Manual notarial (1692-1693)
Manual notarial (1694-1695)
Manual notarial (1697-1699)
Manual notarial (1700-1701)
Manual notarial (1701-1702)
Manual notarial (1702-1709)
Manual notarial (1716-1718)

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1635-1718)

Vilabella. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Llibre d’òbits (1580/1606)

Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria
Testaments (1850-1900)

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
Manual notarial (1354-1359)
Manual notarial (1498-1506)
Manual notarial (1499-1507)
Manual notarial (1507-1514)
Manual notarial (1516-1517)
“Cuentas y recibos sobre la administración de los bienes del intestado del R. rector del Velusell que dexo en la curia el R. Antonio Solanes poco antes del examen de las que presento al tiempo de la santa visita” (1788-1792)
“Llevador de las rendas de la causa pia fundada per lo quondam Rnt. Lluís Managuerra, comensat per mi Jospeh Toldrà, rector del Velusell, y en dit nom administrador de dita causa pia” (1771)
“Llibreta de la sagristia del Velusell. any 1743” (1728-1789)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona
Manual de procures (1445/1465)
Manual de procures (1569-1572)
Manual de procures (1501-1602)
Manual de procures (1606/1619)
Manual de procures (1721-1729)
Testaments (1401-1408)
Testaments (1446-1471)
Manual de la ciutat (1370-1373)
Manual de la ciutat (1383)
Manual de la ciutat (1418-1427)
Manual de la ciutat (1446-1449)
Manual de la ciutat (1459/1500)
Manual de la ciutat (1595-1599)
“Borrador de la nova extracció de consols y demés officials de la casa consular y consell de la ciutat de Tarragona feta als 24 de abril de 1685” (1685-1686)
Capbreus dels Mongos (1681-1691)
“Construcció del moll de Tarragona” (1489)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Oratoris
Expedient oratori privat a favor de Manel Coca (1889)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses de consanguinitat
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Casanovas y Manuela Gili solteros vecinos de Riudoms y ella habitante en Constanti. Ex honestis” (1828)
“Dispensa de Ramon Andreu ab Maria Bori naturales del Vilét Parroquia de Maldá. 4º grados de consanguinidad. Causas de edad, y estrechez” (1836)
“Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Agustín Bargalló y Antonia Miró solteros vecinos de Alcover en este arzobispado, con la causa de edad de la oratriz” (1875)

Donació d’un particular per digitalitzar documentació de la parròquia de Senan

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Santa Maria de Senan:

“Llibre en lo qual se trobaran los capítols matrimonials rebuts en poder del reverent Valeri Valls, prevere y rector del poble de Sanan del archabisbat de Tarragona y per la autoritat ordinaria notari públich en dita parròquia” (1698-1732)
Manual notarial (1666-1696)
“Llibre d’actes des del any 1694 al 1720” (1699-1720)
Llibreta de l’administració de la sagristia (1828/1833)
Informe d’Antoni Bosch, diaca natural de Senan, per ser ordenat de prevere (1806)

Patrocini per digitalitzar documentació de la parròquia de Riudoms

El Sr. Eduard Torrell Massó ha fet una donació per digitalitzar els següents documents de la parròquia de Sant Jaume apòstol de Riudmos:
Manual notarial (1447-1457)
Manual notarial (1476-1492)
Manual notarial (1486-1489)
Manual notarial (1495)
Manual notarial (1495-1496)
Manual notarial (1496)
Manual notarial (1497)
Fragments de manual notarial [S XV]
Capbreu d’aniversaris (1551-1621)
Manual notarial (1587-1591)
Manual notarial (1658-1661)
Encants [1670-1752]
Índex de capítols matrimonials (1447-1735)
Capítols matrimonials [S. XVI-S. XVIII]
Inventaris postmortem. [1551-1698]
Inventaris postmortem. [1707-1752]
Fragment manual de testaments (1469-1485)
Fragment manual de testaments (1598-1636)
Llistat de capítols i testaments (1575-1734)
Còpia autèntica de la definició del testament de Mn. Frances Puig (1741-1790)
Marmessoria: De Rosa y Teresa Ferrán. Definida en l’any 1859 [1851-1859]
Marmessoria de les germanes Rosa i Teresa Ferran (1853-1861)
Llibre de marmessories (1700-1868)
Llibre de la marmessoria de Teresa Castellà (1833-1871)
Llibre de la marmessoria de Mn. Rafael Ferrer (1662-1858)
Marmessoria de Teresa Barberà (1728-1794)