Patrocini per digitalitzar documentació de la parròquia de Riudoms

El Sr. Eduard Torrell Massó ha fet una donació per digitalitzar els següents documents de la parròquia de Sant Jaume apòstol de Riudmos:
Manual notarial (1447-1457)
Manual notarial (1476-1492)
Manual notarial (1486-1489)
Manual notarial (1495)
Manual notarial (1495-1496)
Manual notarial (1496)
Manual notarial (1497)
Fragments de manual notarial [S XV]
Capbreu d’aniversaris (1551-1621)
Manual notarial (1587-1591)
Manual notarial (1658-1661)
Encants [1670-1752]
Índex de capítols matrimonials (1447-1735)
Capítols matrimonials [S. XVI-S. XVIII]
Inventaris postmortem. [1551-1698]
Inventaris postmortem. [1707-1752]
Fragment manual de testaments (1469-1485)
Fragment manual de testaments (1598-1636)
Llistat de capítols i testaments (1575-1734)
Còpia autèntica de la definició del testament de Mn. Frances Puig (1741-1790)
Marmessoria: De Rosa y Teresa Ferrán. Definida en l’any 1859 [1851-1859]
Marmessoria de les germanes Rosa i Teresa Ferran (1853-1861)
Llibre de marmessories (1700-1868)
Llibre de la marmessoria de Teresa Castellà (1833-1871)
Llibre de la marmessoria de Mn. Rafael Ferrer (1662-1858)
Marmessoria de Teresa Barberà (1728-1794)