Avís legal

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) té la seva seu en el núm. 2 del carrer de Sant Pau, 43003, Tarragona, Espanya, CIF núm. R4300001G. AHAT es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per AHAT, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web. Les pàgines web d’AHAT poden visitar-se lliurement pels usuaris, excepte les àrees privades, que poden visitar-se utilitzant prèviament el seu codi i la contrasenya, que proporcioni el gestor del portal. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb aquest Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis, respectant els drets inherents a la propietat intel·lectual dels continguts d’acord amb les possibilitats d’ús que s’estableixin en cada cas, i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis i continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en les pàgines web és exclusivament de l’Usuari. AHAT no es fa responsable de l’ús indegut del codi i de la contrasenya dels Usuaris per a l’accés als continguts i serveis que els requereixin i que s’ofereixin en la pàgina web, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels Usuaris, la pèrdua o l’oblit del codi i de la contrasenya, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

CONDICIONS DE CÒPIA I DISTRIBUCIÓ

Els continguts d’aquesta pàgina web es publiquen sota una llicència de “Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd) 3.0 Espanya” de Creative Commons.

Això significa que és permesa la lliure còpia, distribució i comunicació pública dels textos publicats en aquesta pàgina web, sempre i quan:

  • S’esmenti l’autor.
  • S’esmenti la font: http://www.ahat.cat.
  • No se’n creï obra derivada.
  • No se’n faci un ús comercial.
  • Se’n respecti la contextualització original.

Queden exclosos d’aquesta llicència (i, per tant, a l’empara de les llicències “tots els drets reservats” de la legislació vigent sobre la propietat intel·lectual) totes les fotografies i imatges digitals dels documents.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Amb la informació que us proporcionem a continuació l’AHAT vol que conegueu quina és la política de privadesa aplicada pel que fa al tractament de les dades personals. AHAT compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i totes les dades sota la nostra responsabilitat es tracten d’acord amb les exigències legals, i se’ls apliquen les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat. Sempre que ens faciliteu una dada personal, us informarem prèviament del fitxer en el qual s’emmagatzemen aquestes dades, degudament inscrit i del qual AHAT és el responsable legal. Les dades només poden ser utilitzades per al compliment de les finalitats pròpies d’AHAT i per a les quals s’ha creat el fitxer de dades, relacionades amb l’activitat general de l’organisme, així com a informar dels serveis que oferim. Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació, adreçant un correu electrònic a l’adreça de arxiu.historic@arquebisbattarragona.cat o bé per correu postal a l’adreça AHAT, C/ de Sant Pau, 2, 43003 Tarragona indicant en l’assumpte del missatge o del sobre: “Política de Privadesa”. Facilitant les vostres dades, s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar-les en les condicions abans esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, us informem que les vostres dades personals no es segmentaran ni s’utilitzaran amb altres finalitats que no siguin les necessàries per a la prestació del servei i per a la mera informació dels serveis i de les activitats que AHAT ofereix i que considerem que poden ser de la utilitat de l’usuari i titular de les dades. A la nostra pàgina web no hi ha cap hipervíncle que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa, així com tampoc està prevista cap cessió de dades entre administracions públiques o a d’altres entitats públiques o privades.