Documentació digitalitzada

Teniu a la vostra disposició nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España, l’ajuntament de Rodonyà, el Centre d’Estudis Locals del Vilosell en base als ajuts obtingut de l’Ajuntament del Vilosell i de les aportacions voluntàries dels socis, i la col·laboració de diversos particulars.

Si esteu interessats a col·laborar amb l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Arquebisbes. Segon i darrer lot de documentació digitalitzada dels pontificats dels següents prelats:
Pere de Copons i Copons (1728-1753)
Romuald Mon i Velarde (1804-1816)
Antoni Bergosa i Jordà (1818-1819)
Jaume Creus i Martí (1820-1825)

Altafulla. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Manual notarial (1451-1465)
Manual notarial (1615-1619)
Manual notarial (1642-1654)
Manual notarial (1671-1693)

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1564-1585)
Manual notarial (1570-1578)
Manual notarial (1578-1587)
Manual notarial (1591-1599)
Manual notarial (1579-1596)
Manual notarial (1601-1647)
Manual notarial (1648-1672)
Manual notarial (1673-1679)
Manual notarial (1680-1684)
Manual notarial (1693-1721)
Manual notarial (1729-1739)
Manual de capítols matrimonials (1574-1729)

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials (1697-1719)

Guàrdia dels Prats, la. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
“Llibre dels batejats fet per mi Anton Potau, prevere y rector de la Guàrdia fet en lo any de 1674” (1674/1686)
“Así son los cosos y albats comensant en lo any de 1674” (1674/1685)
“Llibreta dels memorials y dels enterros y novenas (…)” (1712-1744)
“Llibreta o nota dels enterros, novenas y cap de any se faran en la present yglésia de la Guàrdia dels Prats (…)” (1777-1788)

Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista
Construcció de les campanes (1858/1859)
“Baile de San Juan” (1882)
“Certificats Baptismes” (1897-1910)

Senan. Parròquia Santa Maria
Manual notarial (1697-1731)
Llibre de rendes (1815-1816)
“Proyecto de obras de reconstrucción en la iglesia parroquial de Senant. Año 1944” (1944)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Testaments (1534-1855)

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Manual notarial (1621-1625)

Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador
Manual notarial (1683/1696)
Manual notarial (1692-1693)
Manual notarial (1694-1695)
Manual notarial (1697-1699)
Manual notarial (1700-1701)
Manual notarial (1701-1702)
Manual notarial (1702-1709)
Manual notarial (1716-1718)

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1635-1718)

Vilabella. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Llibre d’òbits (1580/1606)

Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria
Testaments (1850-1900)

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
Manual notarial (1354-1359)
Manual notarial (1498-1506)
Manual notarial (1499-1507)
Manual notarial (1507-1514)
Manual notarial (1516-1517)
“Cuentas y recibos sobre la administración de los bienes del intestado del R. rector del Velusell que dexo en la curia el R. Antonio Solanes poco antes del examen de las que presento al tiempo de la santa visita” (1788-1792)
“Llevador de las rendas de la causa pia fundada per lo quondam Rnt. Lluís Managuerra, comensat per mi Jospeh Toldrà, rector del Velusell, y en dit nom administrador de dita causa pia” (1771)
“Llibreta de la sagristia del Velusell. any 1743” (1728-1789)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona
Manual de procures (1445/1465)
Manual de procures (1569-1572)
Manual de procures (1501-1602)
Manual de procures (1606/1619)
Manual de procures (1721-1729)
Testaments (1401-1408)
Testaments (1446-1471)
Manual de la ciutat (1370-1373)
Manual de la ciutat (1383)
Manual de la ciutat (1418-1427)
Manual de la ciutat (1446-1449)
Manual de la ciutat (1459/1500)
Manual de la ciutat (1595-1599)
“Borrador de la nova extracció de consols y demés officials de la casa consular y consell de la ciutat de Tarragona feta als 24 de abril de 1685” (1685-1686)
Capbreus dels Mongos (1681-1691)
“Construcció del moll de Tarragona” (1489)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Oratoris
Expedient oratori privat a favor de Manel Coca (1889)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses de consanguinitat
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Casanovas y Manuela Gili solteros vecinos de Riudoms y ella habitante en Constanti. Ex honestis” (1828)
“Dispensa de Ramon Andreu ab Maria Bori naturales del Vilét Parroquia de Maldá. 4º grados de consanguinidad. Causas de edad, y estrechez” (1836)
“Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Agustín Bargalló y Antonia Miró solteros vecinos de Alcover en este arzobispado, con la causa de edad de la oratriz” (1875)