Formació

Inscripcions al curs Els Fons Parroquials: Eines per al seu estudi

Caratula_triptic_h

La intenció d’aquest curs és la d’oferir una visió general de la diversitat de tipologia documental que contenen els fons parroquials que es conserven a l’arxidiòcesi de Tarragona, sigui encara dispersos en les parròquies d’origen o en la seva gran majoria concentrats a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. S’alternaran sessions teòriques amb d’altres pràctiques que permetran als assistents conèixer les possibilitats d’investigació històrica i geogràfica d’aquesta documentació.

Informació general

Lloc

Aula del claustre de Sant Pau
Seminari Pontifici de Tarragona
Carrer de Sant Pau, 1

Preus

Reconeixement 3 crèdits de lliure elecció estudiants URV: 45 €
No reconeixement: 30 €
Aliens URV: 30 €

Inscripció

Secretaria del departament d’Història i Història de l’Art
Guillermina Rubio de la Osa
correu electrònic: guillermina.rubio@urv.cat
Tel.: 977 55 95 95
Codi del curs: 801480

Universitat Rovira i Virgili
Campus Catalunya
Avinguda Catalunya, 35. Planta 4. Despatx 4.5
43002 Tarragona
Dates de la matrícula: del 30 de gener al 15 de febrer de l’any 2012.

 

Entrevistes als coordinadors del Congrés Església i Guerra Civil (1936-1939)

El Diari de Tarragona va entrevistar a cadascun dels tres coordinadors del  Congrés Església i Guerra Civil (1936-1939) i els ponents que van inaugurar-lo i clausurar-lo.

Entrevista a Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó

manuel

Entrevista al Dr. Josep Sánchez  Cervelló

cervello

Entrevista al Dr. Alberto Reig Tapia

reig

Entrevista al Dr. Santos Juliá Díaz 

santos

Entrevista al Dr. Fernando Garcia Cortazar

cortazar

Congrés Església i Guerra Civil (1936-1939)

CEGC-cartellLa idea de celebrar el congrés va partir de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). Immediatament vam veure la necessitat de fer-lo amb col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Els coordinadors del congrés són el Dr. Josep Sánchez  Cervelló, professor d’història contemporània de la URV, el Dr. Alberto Reig Tapia, catedràtic de ciències polítiques de la URV, i un servidor, Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’AHAT i canonge arxiver de la catedral de Tarragona. La organització i logística va a càrrec de Joan M. Quijada i Bosch, tècnic de l’AHAT.

Hom vol crear les condicions necessàries que permetessin exposar l’estat actual de la historiografia a l’Estat Espanyol sobre la llibertat religiosa durant la Guerra Civil. És prou conegut per tots que les sensibilitats historiogràfiques sobre aquesta qüestió són diverses. El congrés, per tant, preten fer-les aflorar totes, tot respectant la riquesa d’interpretacions que avui existeix. Tots hauríem d’aprendre que els apriorismes ens impedeixen conèixer les causes i les conseqüències de qualsevol fenomen històric.

Els estudiosos tindran la ocasió d’escoltar les intervencions d’investigadors eminents, molt d’ells internacionalment reconeguts, i de participar en els diàlegs posteriors. Les persones interessades per la matèria, ja fos perquè han viscut la guerra civil, o bé, perquè han resseguit la  seva bibliografia, podran contrastar la seva vivència personal amb una visió més àmplia i acadèmica. Finalment, la mateixa celebració del Congrés Església i Guerra Civil és un esdeveniment significatiu en un moment en que aquesta qüestió és tan viva dins la nostra societat.

En aquest sentit hom ha optat per un ventall ben ampli de ponents i temàtiques diverses, tot renunciant conscientment a un programa més restrictiu, tant des del punt de vista del nombre de ponents com de les qüestions a discutir. Tots els ponents són representants de sensibilitats historiogràfiques diverses, però tenen en comú la seva específica dedicació a la investigació històrica d’aquest període dolorós de la nostra història.

tripticEiGC

 

Curs Fons Parroquials: Tipologia Documental i Possibilitats d’Investigació

La intenció del Curs Fons Parroquials: Tipologia Documental i Possibilitats d’Investigació és la d’oferir una visió general de la diversitat de tipus documentals que contenen els fons parroquials i de les comunitats de preveres que es conserven a la diòcesi de Tarragona, sigui encara dispersos en les parròquies d’origen o en la seva majoria concentrats a l’AHAT. S’alternarà una visió teòrica amb una de pràctica amb la presentació de còpies d’originals que permetran capir les possibilitats d’investigació històrica i geogràfica de cada sèrie i les publicacions que s’han realitzat fins avui.

curstipologia

Curs de Demografia Històrica

El Curs de Demografia Històrica preten formar els alumnes en el coneixement del mètode de reconstrucció de famílies i la seva aplicació pràctica en diversos àmbits científics i en disciplines auxiliars, com ara la genealogia. El programa ha estat elaborat pel Dr. Valentí Gual Vilà, professor Titular del Departament d’Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

curs-reconstruccio-triptic