Xarxa Sanitària de Sant Pau i Santa Tecla

Addenda II del conveni de col·laboració entre la Xarxa Sanitària de Sant Pau i Santa Tecla i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Signatura de l’addenda II del conveni de col·laboració entre la Xarxa Sanitària Sant Tecla i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona  per dur a terme la catalogació, informatització i digitalització de la documentació relativa al Cementiri de Tarragona corresponen al fons històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

Conveni de col·laboració entre la Xarxa Sanitària de Sant Pau i Santa Tecla i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Signatura del conveni de col·laboració entre la Xarxa Sanitària Sant Tecla i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona per portar a terme la catalogació, informatització i digitalització del fons històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla amb el programa de gArxiu de gestió documental de l’AHAT. El projecte té una durada de dos anys i un cop finalitzades les tasques de tractament arxivístic i digitalització de la documentació d’aquests fons es preveu poder-ho penjar a internet a través d’una web pròpia de l’Arxiu de Històric de  l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.