Vols dipositar els teus documents a l’Arxiu?

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) és una institució cultural, sense ànim de lucre, que pertany a l’Arquebisbat de Tarragona, la finalitat de la qual és conservar, restaurar i facilitar l’accés i la consulta dels fons documentals que té en dipòsit.

L’AHAT  custodia fons documentals de diversa procedència, tant de l’àmbit públic com del privat.

Els fons documentals, dipositats i custodiats a l’AHAT són, majoritàriament, de caràcter eclesiàstic, tot i que també compta amb fons privats, tant de l’àmbit religiós com civil. Aquests arriben a l’arxiu mitjançant donacions, cessions en dipòsit que fan els particulars.

L’AHAT ofereix la possibilitat de dipositar-hi aquella documentació del món associatiu –fundacions, moviments juvenils, entitats lúdiques, sindicats, confraries, etc.- d’empreses o negocis familiars, així com documentació relativa a llinatges familiars o bé persones que han tingut una trajectòria personal destacada, ja sigui en la seva activitat professional, intel·lectual, econòmica etc.

En aquests darrers anys l’AHAT a rebut la donació de diversos particulars (Vicenç Moragas i Rodes,  Guillermo Boxó Guasch, Maria de la Pau Solana Falcó, Jordi Blanch, etc.) i institucions (Associació d’Amics de Mn. Ramon Muntanyola, Associació d’Amics del Poble Sahrauí de Tarragona, Mans Unides de Tarragona, etc).

Si esteu interessats a fer donació de documentació, adreceu-vos personalment a l’AHAT o bé envieu-nos la vostra proposta a la següent adreça electrònica arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360.