Família Armejach

Donació per digitalitzar manuals notarials de Vallespinosa

La família Armejach ha fet una donació per poder digitalitzar els següents manuals notarials de Vallespinosa:

Manual notarial (1492-1499)
Manual notarial (1550-1584)
Manual notarial (1584-1595)
Manual notarial (1584-1594)
Manual notarial (1596-1607)
Manual notarial (1597-1612)
Manual notarial (1612-1682)
Manual notarial (1632-1682)
Capbreu de la rectoria (1525-1593)

Nova documentació digitalitzada de Bellvei, Cervià de les Garrigues, Maldà, Rocafort de Queralt, Rocamora i el Vilosell

Des d’avui, gràcies al patrocini de diversos particulars, es pot consultar la següent documentació digitalitzada:

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador
Llibre de baptismes, matrimoni i òbits (1640-1649)
Llibre de baptismes (1649-1674)
Llibre de matrimonis (1731-1765)
Llibre d’òbits (1566-1639)

Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Bellvei. Parròquia de Santa Maria
Testaments (1848-1907)

Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
Baptismes (1799-1936)
Confirmacions (1800-1832)
Matrimonis (1799-1935)
Òbits (1799-1936)
Compliment pasqual (1803-1911)

Digitalitzat gràcies al Sr. Marc Barella Hernández
Maldà. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1773-1824)

Digitalitzat gràcies a la Família Armejach
Rocamora. Parròquia de Sant Magí
Llibre de baptismes i confirmacions (1607-1859)
Llibre de matrimoni i òbits (1604-1859)

Digitalitzat gràcies al Sr. Jordi Recasens Guinjuan
Vilosell. Parròquia de Santa Maria
Llibre de matrimonis i confirmacions (1735-1859)

Digitalitzada tota la documentació de Sant Magí de la Brufaganya

20150618_084605Des d’avui ja es pot consultar tota la documentació de Sant Magí de la Brufaganya, tant la que fa referència al fons parroquial de Rocamora com també la del fons del monestir dominic de Sant Magí de la Brufaganya.

La catalogació i digitalització s’ha pogut dur a terme gràcies al conveni de col·laboració que es va signar el 7 de març de 2012 entre l’AHAT i l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona (EMATSA).

Actualment també s’està duent a terme la digitalització, gràcies al patrocini de la Família Armejach, de dos dels dels llibres sagramentals de la parròquia de Rocamora que foren recuperats recentment.