Donació per digitalitzar manuals notarials de Vallespinosa

La família Armejach ha fet una donació per poder digitalitzar els següents manuals notarials de Vallespinosa:

Manual notarial (1492-1499)
Manual notarial (1550-1584)
Manual notarial (1584-1595)
Manual notarial (1584-1594)
Manual notarial (1596-1607)
Manual notarial (1597-1612)
Manual notarial (1612-1682)
Manual notarial (1632-1682)
Capbreu de la rectoria (1525-1593)