Patrocini per digitalitzar dispenses matrimonials

Un particular ha fet una donació per digitalitzar les següents dispenses matrimonials:

Dispensa de 4t grau de consanguinitat entre Ramon Pedrol Pedrol i Maria dels Àngels Casanovas Pedrol, solters, veïns de Montblanc (1841)
Dispensa de 3r amb 4t grau de consanguinitat entre Jaume Masalles Andreu i Josepa Pedrol Sala, solters, veïns de Montblanc (1842)