Donació per digitalitzar digitalitzar els expedients de viduïtat

Un particular ha fet una donació per digitalitzar els següents expedients de viduïtat:

“Espediente sobre declaracion de viudedad de Teresa Roca, vecina de Sarral” (1882)
“Espediente instruido a instancia de Paula Capdevila, vecina de Sarral, sobre declaración de su viudez” (1880)