Donació per a digitalitzar una dispensa matrimonial

Un particular ha fet una donació per a digitalitzar la següent dispensa matrimonial del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.

“Instruido a solicitud de don Francisco Valentí viudo y doña Maria Valentí soltera vecinos de Valls en justificacion de algunos extremos conducentes para conseguir dispensa de 1º y 2º de una y 2º con 3º por otra parte de consanguinidad”.
Unitat catalogació: 2609