Tres anys de micromecenatge. Un balanç molt positiu

El juny de l’any 2013 l’AHAT va oferir als seus investigadors, simpatitzants i amics la possibilitat d’esdevenir patrocinadors del projecte de digitalització, i participar d’una manera activa en el seu finançament.

Passats tres anys els resultats no poden ser més positius. A dia d’avui 227 persones han col·laborat econòmicament amb el projecte de micromecentatge, fent possible la digitalització de 504 documents corresponents, en la seva gran majoria, a 43 fons parroquials. Principalment s’han digitalitzat llibres sagramentals, però també llibres de confraries, testaments, manuals notarials, capítols matrimonials, entre d’altra documentació.  Fins i tot, s’ha pogut digitalitzar la totalitat del fons antic de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià gràcies al patrocini d’una sola persona. Per altra banda, també s’ha patrocinat la digitalització de documentació d’altres sèries com són dispenses matrimonials, expedients de presumptes morts, expedients de reparació de temples o processos del tribunal eclesiàstic de Tarragona.

En aquest moments l’AHAT compta amb  7.213 documents digitalitzats que representen un volum total de 1.307.658  imatges.

La nova web de l’AHAT permet a les persones que vulguin col·laborar amb el projecte de digitalització, escollir directament el/s document/s que volen digitalitzar. Actualment, aquesta modalitat només està activa a la sèrie de llibres sagramentals on hi hagi llibres sense digitalitzar i a la sèrie de dispenses matrimonials del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.

Tanmateix, si esteu interessats en patrocinar la digitalització de qualsevol altra documentació poseu-vos en contacte amb nosaltres: arxiu.historic@arqtgn.cat

Per més informació:

Projecte de digitalització dels llibres sagramentals

Col·labora amb el projecte de digitalització

Moltes gràcies a tots els que heu col·laborat desinteressadament amb nosaltres!!!

Tot seguit podeu veure el llistat de documentació digitalitzada gràcies a l’aportació de persones compromeses amb la conservació i difusió del nostre patrimoni documental.

L’Albi. Parròquia de Santa Maria.

 1. Llibre de baptismes i confirmacions (1564-1638) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1647-1729) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Llibre de compliment pasqual (1473-1805) Particular (Anònim)
 4. Testaments (1646-1647) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 5. Testaments (1647-1653) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 6. Testaments (1655-1703) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 7. Testaments (1706-1775) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 8. Testaments (1831-1858) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 9. Testaments (1859-1899) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 10. Testaments (1899-1907) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez

 

Albiol. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Capítols matrimonials (1536-1740) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Capítols matrimonials (1539-1740) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

L’Aleixar. Parròquia de Sant Martí bisbe

 1. Manual de testaments (1751-779) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Alforja. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Llibre de baptismes (1568-1579) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Llibre de baptismes i confirmacions (1595-1680) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Llibre de matrimonis (1595-1675 i 1688-1745) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Bellvei. Parròquia de Santa Maria

 1. Testaments (1848-1907) Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell

 

Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena.

 1. Capítols matrimonials (1708-1736) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Bonastre. Parròquia de Santa Magdalena

 1. Testaments (1508-1669) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 2. Testaments (1670-1687) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 3. Testaments (1724-1806) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 4. Testaments (1746-1782) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 5. Testaments (1747-1760) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer

 

Les Borges del Camp. Parròquia de l’Assumpció

 1. Llibre de baptismes, matrimonis i d’òbits (1551-1695) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 2. Llibre de baptismes (1786-1816) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Llibre de matrimonis (1551-1599) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 4. Llibre de matrimonis (1609-1655) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 5. Llibre de matrimonis (1817-1866) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes (1704-1797) Particular ((Anònim))
 2. Llibre de baptismes, confirmacions i compliments pasquals (1762-1861) Particular ((Anònim))
 3. Llibre de baptismes (1790-1841) Particular ((Anònim))
 4. Llibre de matrimonis (1705-1806) Particular ((Anònim))
 5. Llibre d’òbits (1705-1785) Particular ((Anònim))

 

Capafonts. Parròquia de l’Assumpció.

 1. Llibre de matrimonis (1629-1648) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Capítols matrimonials (1486-1698) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Capítols matrimonials (1673-1689) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 4. Capítols matrimonials (1700-1740) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1799-1833) Particular ((Anònim))
 2. Llibre de baptismes (1852-1864) Particular ((Anònim))
 3. Llibre de baptismes (1865-1882) Particular ((Anònim))
 4. Llibre de baptismes (1883-1908) Particular ((Anònim))
 5. Llibre de baptismes (1908-1936) Particular ((Anònim))
 6. Llibre de matrimonis (1867-1913) Particular ((Anònim))
 7. Llibre de matrimonis (1914-1935) Particular ((Anònim))
 8. Llibre d’òbits (1852-1866) Particular ((Anònim))
 9. Llibre d’òbits (1866-1900) Particular ((Anònim))
 10. Llibre d’òbits (1901-1936) Particular ((Anònim))
 11. Liber de statu animarum (1911) Particular ((Anònim))

 

Conesa. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes i confirmacions (1901-2013) Gràcies al patrocini de la Sra. Mercè Bonet Roca
 2. Llibre de matrimonis (1859-2005) Gràcies al patrocini de la Sra. Mercè Bonet Roca

 

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes (1503-1558) Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies
 2. Llibre de baptismes (1888-1899) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
 3. Llibre de matrimonis (1693-1771) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
 4. Llibre de matrimonis (1771-1818) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
 5. Llibre de matrimonis (1819-1858) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
 6. Llibre de matrimonis (1858-1866) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
 7. Llibre de matrimonis (1867-1900) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
 8. Llibre d’òbits (1883-1897) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
 9. Manual notarial (1730-1751) Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies

 

L’Espluga de Francolí. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Llibre de testaments (1801-1907) Particular (Anònim)

 

L’Espluga Calba. Parròquia de la Immaculada Concepció

 1. Llibre de matrimonis i compliment pasqual (1574-1636) Particular ((Anònim))

 

Falset. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes (1871-1882) Gràcies al patrocini del Sr. A.P. Gombau

 

Fontscaldes. Parròquia de Sant Simó, apóstol

 1. Testaments (1753-1906) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

 

Fulleda. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de la confraria  de Sant Isidre (1770-1885) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 2. Llibre de la confraria del Santíssim Nom de Jesús (1605-1715) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 3. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1626-1646) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 4. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1734-1924) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 5. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1871-1877) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 6. Llibre de la confraria de la Santa Creu (1796-1924) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 7. Llibre de la confraria de la Santa Creu (1870-1883) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 8. Llibre de la confraria de la Doctrina Cristiana (1911-1916) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 9. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1683-1745) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 10. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1881) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 11. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1884) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró

 

 

Maldà. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits, compliments pasquals (1632-170 2) Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Bori Carbonell
 2. Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1700-1740) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
 3. Llibre de baptismes (1773-1824) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
 4. Llibre de baptismes (1851-1866) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
 5. Llibre de baptismes (1866-1884) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella

 

Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere apòstol 

 1. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1564-1614) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer

 

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel arcàngel.

 1. Llibre de causes pies (1578-1733) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

 

Mont-ral. Parròquia de Sant Pere ad Vincula

 1. Llibre de baptismes (1607-1619) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Llibre de baptismes (1619-1642) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Llibre de baptismes (1643-1667) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 4. Llibre de baptismes (1671-1697) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 5. Llibre de confirmacions (1607-1611) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 6. Llibre de matrimonis (1606-1696) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 7. Llibre d’òbits (1606-1674) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

 

Mont-roig del Camp. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Manual notarial (1705) Gràcies al patrocini del Sr. David Torrell Andrés
 2. Testaments (1542-1785) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 3. Testaments (1577-1786) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 4. Testaments (1570-1697) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 5. Testaments (1578-1581) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 6. Testaments (1580-1583) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 7. Testaments (1628-1652) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer

 

La Nou de Gaià. Parròquia de Santa Maria Magdalena

 1. Testaments (1772-1877) Gràcies al patrocini del Sr. Lluís Virgili Virgili

 

Els Omellons. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Testaments (1760-1792) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Montseny Figueruelo

 

La Pobla de Montornès. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes (1803-1839) Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
 2. Llibre de baptismes (1852-1866) Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
 3. Llibre de matrimonis (1717-1804) Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
 4. Llibre de matrimonis (1805-1851) Particular (Anònim)
 5. Llibre de matrimonis (1852-1866) Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé

 

Prades. Parròquia de la Santa Maria la Major

 1. Testaments (1872-1907) Particular (Anònim)

 

Rauric. Parròquia de la Santa Fe

 1. Compliment pasqual (1888) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 2. Compliment pasqual (1889) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 3. Compliment pasqual (1890) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 4. Compliment pasqual (1891) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 5. Compliment pasqual (1892) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 6. Compliment pasqual (1893) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 7. Compliment pasqual (1894) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 8. Compliment pasqual (1895) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 9. Compliment pasqual (1896) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 10. Compliment pasqual (1897) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 11. Compliment pasqual (1898) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 12. Compliment pasqual (1899) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 13. Compliment pasqual (1900) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 14. Compliment pasqual (1901) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 15. Compliment pasqual (1902) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 16. Compliment pasqual (1903) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 17. Compliment pasqual (1904) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 18. Compliment pasqual (1905) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 19. Compliment pasqual (1906) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 20. Compliment pasqual (1907) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 21. Compliment pasqual (1908) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 22. Visita pastoral (1620) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 23. Visita pastoral (1622) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 24. Visita pastoral (1629) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 25. Visita pastoral (1636) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 26. Visita pastoral (1641) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 27. Visita pastoral (1642) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 28. Visita pastoral (1643) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 29. Visita pastoral (1660) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 30. Visita pastoral (1661) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 31. Visita pastoral (1670) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 32. Visita pastoral (1674) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 33. Visita pastoral (1676) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 34. Visita pastoral (1677) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 35. Visita pastoral (1683) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 36. Visita pastoral (1775) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla

 

 

Reus. Parròquia de Sant Pere apòstol

 1. Llibre de baptismes (1812-1815) Gràcies al patrocini de la Sra. Valentina Baldrich Barceló de Petit-Laurent
 2. Llibre de baptismes (1840-1843) Particular (Anònim)
 3. Llibre de baptismes (1907-1914) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 4. Llibre de baptismes (1915-1921) Particular (Anònim)
 5. Llibre de matrimonis (1701-1727) Particular (Anònim)
 6. Llibre de matrimonis (1762-1778) Particular (Anònim)
 7. Llibre de matrimonis (1779-1791) Gràcies al patrocini del Sr. Albert Gil Fontanet
 8. Llibre de Matrimonis (1805-1820) Particular (Anònim)
 9. Llibre de matrimonis (1871-1875) Particular (Anònim)
 10. Llibre de matrimonis (1875-1880) Particular (Anònim)
 11. Llibre de matrimonis (1880-1885) Gràcies al patrocini del Sr. Francesc Bertran París
 12. Llibre de matrimonis (1886-1890) Gràcies al patrocini del Sr. Francesc Bertran París
 13. Llibre de matrimonis (1910-1914) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 14. Llibre índex de matrimonis (1880-1929) Particular (Anònim)
 15. Llibre I d’òbits (1620-1639) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Sotorra Montblanch
 16. Llibre d’índex d’òbits (1834-1845) Particular (Anònim)
 17. Llibre d’índex d’òbits (1885-1923) Particular (Anònim)

 

La Riera de Gaia. Parròquia de Santa Margarida. 

 1. Llibre de baptismes i òbits (1808-1819) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 2. Llibre de baptismes (1819-1850) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 3. Llibre de baptismes (1851-1851) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 4. Llibre de baptismes (1852-1863) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 5. Llibre de baptismes (1864-1872) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 6. Llibre de baptismes (1873-1890) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 7. Llibre de baptismes (1891-1915) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 8. Llibre de baptismes (1915-1952) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 9. Llibre de confirmacions (1814-1846) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 10. Llibre de confirmacions (1859-1991) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 11. Llibre de matrimonis (1809-1819) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 12. Llibre de matrimonis (1819-1851) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 13. Llibre de matrimonis (1864-1902) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 14. Llibre de matrimonis (1902-1963) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 15. Llibre d’òbits i confirmacions (1819-1851) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 16. Llibre d’òbits (1864-1882) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 17. Llibre d’òbits (1882-1901) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 18. Llibre d’òbits (1901-1929) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 19. Llibre d’òbits (1929-1979) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 20. Llibre esborrany de matrimonis i òbits (1809-1813) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 21. Llibre de compliment pasqual (1866-1953) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 22. Llibre de compliment pasqual (1944-1946) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 23. Llibre de parentius (1704-1809) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 24. Manual de capítols matrimonials i testaments (1670-1694) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 25. Testaments (1809-1877) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 26. Testaments (1878-1982) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 27. Llibre de visites pastorals (1950-1979) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 28. Racional de la parròquia [S. XIX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 29. Llibre de comptes (1852-1901) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 30. Llibre de comptes parroquials (1960-1970) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 31. Llibre de comptes parroquials (1971-1984) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 32. Llibre de comptes parroquials (1985-1989) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 33. Llibre de comptes parroquials (1939-1955) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 34. Llibre de comptes parroquials (1956-1972) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 35. Llibre d’actes i de l’administració econòmica de la junta de confraries (1975-1991 Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 36. Estat de comptes de la parròquia (1939) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 37. Estat de comptes de la parròquia (1940) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 38. Estat de comptes de la parròquia (1941) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 39. Estat de comptes de la parròquia (1942) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 40. Estat de comptes de la parròquia (1943) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 41. Estat de comptes de la parròquia (1944) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 42. Estat de comptes de la parròquia (1945) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 43. Estat de comptes de la parròquia (1946) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 44. Estat de comptes de la parròquia (1947) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 45. Estat de comptes de la parròquia (1948) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 46. Estat de comptes de la parròquia (1949) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 47. Estat de comptes de la parròquia (1950) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 48. Estat de comptes de la parròquia (1951) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 49. Estat de comptes de la parròquia (1952) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 50. Estat de comptes de la parròquia (1953) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 51. Estat de comptes de la parròquia (1954) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 52. Estat de comptes de la parròquia (1955) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 53. Estat de comptes de la parròquia (1956) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 54. Estat de comptes de la parròquia (1957) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 55. Estat de comptes de la parròquia (1958) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 56. Estat de comptes de la parròquia (1959) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 57. Estat de comptes de la parròquia (1960) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 58. Estat de comptes de la parròquia (1961) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 59. Estat de comptes de la parròquia (1962) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 60. Estat de comptes de la parròquia (1964) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 61. Estat de comptes de la parròquia (1965) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 62. Estat de comptes de la parròquia (1966) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 63. Estat de comptes de la parròquia (1967) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 64. Estat de comptes de la parròquia (1968) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 65. Estat de comptes de la parròquia (1969) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 66. Estat de comptes de la parròquia (1970) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 67. Estat de comptes de la parròquia (1971) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 68. Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1940-1953) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 69. Llibreta de l’administració de les fundacions de la parròquia (1948-1972) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 70. Llibreta de la confraria del Sant Rosari [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 71. Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana. Socis protectors [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 72. Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 73. Llibreta dels comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1948-1966) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 74. Llibreta de comptes del catecisme (1942-1956) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 75. Llibreta de comptes de la confraria del Puríssim Cos de Maria (1953-1975) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 76. Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1967-1975) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 77. Llibreta de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1939-1953) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 78. Dietari del culte (1956-1961) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 79. Dietari del culte (1961-1964) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 80. Dietari del culte (1965-1967) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 81. Dietari del culte (1968-1975) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 82. Dietari del culte (1976-1985) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 83. Dietari del culte (1986-1991) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà

 

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume apòstol

 1. Testaments (1700-1709) Particular (Anònim)
 2. Testaments (1710-1719) Particular (Anònim)
 3. Testaments (1720-1743) Particular (Anònim)

 

Rocamora. Parròquia de Sant Magí

 1. Llibre de baptismes i confirmacions (1607-1859) Gràcies al patrocini de la família Armejach
 2. Llibre de baptismes (1852-1936) Gràcies al patrocini de la família Armejach

 

Rojals. Parròquia de Sant Salvador

 1. Llibre de baptismes (1881-2013) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Llibre d’òbits (1908-1914) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Testaments (1808-1833) Particular (Anònim)
 4. Testaments (1815-1860) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 5. Testaments (1860-1863) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 6. Testaments (1864-1877) Gràcies al patrocini de la Família Hernández-Llort
 7. Testaments (1879-1887) Gràcies al patrocini de la Família Hernández-Llort
 8. Testaments (1888-1908) Particular (Anònim)

 

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí bisbe

 1. Llibre de matrimonis (1851-1866) Particular (Anònim)
 2. Llibre d’òbits (1851-1866) Particular (Anònim)

 

Siurana. Parròquia de Santa Maria

 1. Manual notarial (1423-1427) Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies

 

Tarragona. Parròquia de Santíssima Trinitat

 1. Llibre de matrimonis (1863-1881) Gràcies al patrocini de la Sr. Carles Babot Nel·lo

 

Valls. Parròquia de Sant Joan

 1. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliment pasqual (1556-1628) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 2. Llibre de baptismes (1607-1613) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 3. Llibre de baptismes (1613-1624) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 4. Llibre de baptismes (1628-1642) Verkami 171 mecenes
 5. Llibre de baptismes i confirmacions (1642-1662)
 6. Llibre de baptismes (1663-1684) Verkami 171 mecenes
 7. Llibre de baptismes (1685-1708) Verkami 171 mecenes
 8. Llibre de baptismes (1708-1723) Verkami 171 mecenes
 9. Llibre de baptismes (1723-1737) Verkami 171 mecenes
 10. Llibre de baptismes (1738-1746) Verkami 171 mecenes
 11. Llibre de baptismes (1746-1757) Verkami 171 mecenes
 12. Llibre de baptismes (1758-1768) Verkami 171 mecenes
 13. Llibre de baptismes (1769-1779) Verkami 171 mecenes
 14. Llibre de baptismes (1779-1786) Verkami 171 mecenes
 15. Llibre de baptismes (1787-1791) Verkami 171 mecenes
 16. Llibre de baptismes (1792-1796) Verkami 171 mecenes
 17. Llibre de baptismes (1797-1802) Verkami 171 mecenes
 18. Llibre de baptismes (1803-1808) Verkami 171 mecenes
 19. Llibre de baptismes (1809-1815) Verkami 171 mecenes
 20. Llibre de baptismes (1815-1819) Verkami 171 mecenes
 21. Llibre de baptismes (1820-1825) Verkami 171 mecenes
 22. Llibre de baptismes (1825-1830) Verkami 171 mecenes
 23. Llibre de baptismes (1831-1835) Verkami 171 mecenes
 24. Llibre de baptismes (1836-1840) Verkami 171 mecenes
 25. Llibre de baptismes (1840-1844) Verkami 171 mecenes
 26. Llibre de baptismes (1845-1851) Verkami 171 mecenes
 27. Llibre de baptismes (1851-1856) Verkami 171 mecenes
 28. Llibre de baptismes (1857-1860) Verkami 171 mecenes
 29. Llibre de baptismes (1860-1862) Verkami 171 mecenes
 30. Llibre de baptismes (1863-1865) Verkami 171 mecenes
 31. Llibre de baptismes (1866-1857) Verkami 171 mecenes
 32. Llibre de baptismes (1868-1872) Verkami 171 mecenes
 33. Llibre de baptismes (1872-1877) Verkami 171 mecenes
 34. Llibre de baptismes (1877-1882) Verkami 171 mecenes
 35. Llibre de baptismes (1882-1888) Verkami 171 mecenes
 36. Llibre de baptismes (1889-1897) Verkami 171 mecenes
 37. Llibre de baptismes (1897-1905) Verkami 171 mecenes
 38. Llibre de baptismes (1905-1915) Verkami 171 mecenes
 39. Llibre de baptismes (1915-1926) Verkami 171 mecenes
 40. Llibre de confirmacions (1693-1705) Verkami 171 mecenes
 41. Llibre de confirmacions (1722-1773) Verkami 171 mecenes
 42. Llibre de confirmacions (1845-1858) Verkami 171 mecenes
 43. Llibre de confirmacions (1861-1902) Verkami 171 mecenes
 44. Llibre de matrimonis (1561-1596) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 45. Llibre de matrimonis (1597-1622) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 46. Llibre de matrimonis (1622-1639) Verkami 171 mecenes
 47. Llibre de matrimonis (1641-1694) Verkami 171 mecenes
 48. Llibre de matrimonis (1694-1720) Verkami 171 mecenes
 49. Llibre de matrimonis (1720-1749) Verkami 171 mecenes
 50. Llibre de matrimonis (1749-1768) Verkami 171 mecenes
 51. Llibre de matrimonis (1769-1787) Verkami 171 mecenes
 52. Llibre de matrimonis (1788-1800) Verkami 171 mecenes
 53. Llibre de matrimonis (1801-1815) Verkami 171 mecenes
 54. Llibre de matrimonis (1816-1829) Verkami 171 mecenes
 55. Llibre de matrimonis (1830-1847) Verkami 171 mecenes
 56. Llibre de matrimonis (1847-1851) Verkami 171 mecenes
 57. Llibre de matrimonis (1851-1860) Verkami 171 mecenes
 58. Llibre de matrimonis (1860-1868) Verkami 171 mecenes
 59. Llibre de matrimonis (1868-1877) Verkami 171 mecenes
 60. Llibre de matrimonis (1878-1897) Verkami 171 mecenes
 61. Llibre de matrimonis (1898-1924) Verkami 171 mecenes
 62. Llibre d’òbits (1560-1596) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 63. Llibre d’òbits i matrimonis (1596-1622) Verkami 171 mecenes
 64. Llibre d’òbits (1637-1649) Verkami 171 mecenes
 65. Llibre d’òbits (1650-1666) Verkami 171 mecenes
 66. Llibre d’òbits (1667-1684) Verkami 171 mecenes
 67. Llibre d’òbits (1685-1708) Verkami 171 mecenes
 68. Llibre d’òbits (1708-1733) Verkami 171 mecenes
 69. Llibre d’òbits (1734-1765) Verkami 171 mecenes
 70. Llibre d’òbits (1766-1779) Verkami 171 mecenes
 71. Llibre d’òbits (1779-1790) Verkami 171 mecenes
 72. Llibre d’òbits (1791–1800) Verkami 171 mecenes
 73. Llibre d’òbits (1801-1811) Verkami 171 mecenes
 74. Llibre d’òbits (1811-1815) Verkami 171 mecenes
 75. Llibre d’òbits (1816-1829) Verkami 171 mecenes
 76. Llibre d’òbits (1830-1842) Verkami 171 mecenes
 77. Llibre d’òbits (1843-1851) Verkami 171 mecenes
 78. Llibre d’òbits (1851-1860) Verkami 171 mecenes
 79. Llibre d’òbits (1861-1866) Verkami 171 mecenes
 80. Llibre d’òbits (1867-1871) Verkami 171 mecenes
 81. Llibre d’òbits (1871-1877) Verkami 171 mecenes
 82. Llibre d’òbits (1877-1888) Verkami 171 mecenes
 83. Llibre d’òbits (1888-1902) Verkami 171 mecenes
 84. Llibre d’òbits (1902-1916) Verkami 171 mecenes
 85. Llibre d’òbits (1916-1926) Verkami 171 mecenes
 86. Llibre d’òbits de l’Hospital de Valls (1939-1947) Verkami 171 mecenes
 87. Compliment pasqual (1666) Verkami 171 mecenes
 88. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1683-1684) Verkami 171 mecenes
 89. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1686) Verkami 171 mecenes
 90. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1688) Verkami 171 mecenes
 91. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1693) Verkami 171 mecenes
 92. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1700) Verkami 171 mecenes
 93. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1705) Verkami 171 mecenes
 94. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1708) Verkami 171 mecenes
 95. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1712) Verkami 171 mecenes
 96. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1730) Verkami 171 mecenes
 97. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1732) Verkami 171 mecenes
 98. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1755) Verkami 171 mecenes
 99. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1756) Verkami 171 mecenes
 100. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1757) Verkami 171 mecenes
 101. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1758) Verkami 171 mecenes
 102. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1759) Verkami 171 mecenes
 103. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1761) Verkami 171 mecenes
 104. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1763) Verkami 171 mecenes
 105. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1764) Verkami 171 mecenes
 106. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1766) Verkami 171 mecenes
 107. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1767) Verkami 171 mecenes
 108. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1768) Verkami 171 mecenes
 109. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1769) Verkami 171 mecenes
 110. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1779) Verkami 171 mecenes
 111. Compliment pasqual (1789) Verkami 171 mecenes
 112. Compliment pasqual (1821) Verkami 171 mecenes
 113. Compliment pasqual [S. XIX] Verkami 171 mecenes

 

 

Valls. Parròquia de Sant Antoni

 1. Llibre de baptismes (1868-1878) Verkami 171 mecenes
 2. Llibre de baptismes (1878-1892) Verkami 171 mecenes
 3. Llibre de baptismes (1892-1917) Verkami 171 mecenes
 4. Llibre de baptismes (1918-1932) Verkami 171 mecenes
 5. Llibre de matrimonis (1868-1877) Verkami 171 mecenes
 6. Llibre de matrimonis (1877-1927) Verkami 171 mecenes
 7. Llibre d’òbits (1868-1877) Verkami 171 mecenes
 8. Llibre d’òbits (1878-1904) Verkami 171 mecenes
 9. Llibre d’òbits (1904-1966) Verkami 171 mecenes

 

Valls. Parròquia de la Mare de Deu del Carme

 1. Llibre de baptismes (1878-1889) Verkami 171 mecenes
 2. Llibre de baptismes (1890-1908) Verkami 171 mecenes
 3. Llibre de baptismes (1908-1952) Verkami 171 mecenes
 4. Llibre de matrimonis (1878-1911) Verkami 171 mecenes
 5. Llibre de matrimonis (1912-1973) Verkami 171 mecenes
 6. Llibre d’òbits (1878-1896) Verkami 171 mecenes
 7. Llibre d’òbits (1897-1945) Verkami 171 mecenes

 

Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador

 1. Llibre de baptismes (1848-1851) Particular (Anònim)
 2. Llibre de baptismes (1852-1858) Particular (Anònim)
 3. Llibre de baptismes (1859-1863) Particular (Anònim)
 4. Llibre de baptismes (1867-1872) Particular (Anònim)
 5. Llibre de baptismes (1872-1878) Particular (Anònim)
 6. Llibre de baptismes (1879-1883) Particular (Anònim)
 7. Llibre de baptismes (1883-1889) Particular (Anònim)
 8. Llibre de baptismes (1889-1894) Particular (Anònim)
 9. Llibre de baptismes (1894-1901) Particular (Anònim)
 10. Llibre de baptismes (1902-1909) Particular (Anònim)
 11. Llibre de baptismes (1909-1916) Particular (Anònim)
 12. Llibre de baptismes (1916-1925) Particular (Anònim)
 13. Llibre de matrimonis (1839-1851) Particular (Anònim)
 14. Llibre de matrimonis  (1852-1858) Particular (Anònim)
 15. Llibre de matrimonis (1859-1872) Particular (Anònim)
 16. Llibre de matrimonis (1872-1884) Particular (Anònim)
 17. Llibre de matrimonis (1884-1897) Particular (Anònim)
 18. Llibre de matrimonis (1897-1912) Particular (Anònim)
 19. Llibre de matrimonis (1912-1927) Particular (Anònim)
 20. Llibre de matrimonis (1927-1946) Particular (Anònim)
 21. Llibre d’òbits (1568-1655) Particular (Anònim)
 22. Llibre d’òbits (1653-1716) Particular (Anònim)
 23. Llibre d’òbits (1716-1769) Particular (Anònim)
 24. Llibre d’òbits (1770-1808) Particular (Anònim)
 25. Llibre d’òbits (1808-1823) Particular (Anònim)
 26. Llibre d’òbits (1823-1846) Particular (Anònim)
 27. Llibre d’òbits (1846-1851) Particular (Anònim)
 28. Llibre d’òbits (1852-1858) Particular (Anònim)
 29. Llibre d’òbits (1859-1866) Particular (Anònim)
 30. Llibre d’òbits (1867-1876) Particular (Anònim)
 31. Llibre d’òbits (1876-1885) Particular (Anònim)
 32. Llibre d’òbits (1885-1897) Particular (Anònim)
 33. Llibre d’òbits (1897-1907) Particular (Anònim)
 34. Llibre d’òbits (1907-1918) Particular (Anònim)
 35. Llibre d’òbits (1918-1943) Particular (Anònim)

 

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Manual notarial (1512-1517) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 2. Manual notarial (1516-1535) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 3. Decret de visita pastoral (1646) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 4. Llibre de visites pastorals (1688-1868) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 5. Decret de visita pastoral (1694) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 6. Llibre de visites pastorals (1731-1979) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 7. Decret de visita pastoral (1828) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

 

Vilabella. Parròquia de Sant Pere apòstol

 1. Llibre de baptismes (1566-1705) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 2. Llibre de baptismes (1750-1788) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 3. Llibre de baptismes (1789-1824) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 4. Llibre de baptismes (1874-1884) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 5. Llibre de baptismes (1825-1850) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 6. Llibre de baptismes (1851-1873) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 7. Llibre de baptismes (1884-1894) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 8. Llibre de baptismes (1899-1917) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 9. Llibre d’òbits (1427-1624 Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 10. Llibre d’òbits (1490-1566) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 11. Llibre d’òbits (1625-1695) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 12. Llibre d’òbits (1663-1704) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 13. Llibre d’òbits (1704-1758) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 14. Llibre d’òbits (1759-1815) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 15. Llibre d’òbits (1816-1851) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 16. Llibre d’òbits (1851-1882) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 17. Llibre d’òbits (1883-1957) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon

El Vilosell. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes, confirmacions i compliments pasquals (1735-1880 Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
 2. Llibre de baptismes (1807-1851) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
 3. Llibre de baptismes (1851-1859) Particular (Anònim)
 4. Llibre de baptismes (1859-1866) Particular (Anònim)
 5. Llibre de baptismes (1867-1897) Particular (Anònim)
 6. Llibre de baptismes (1897-1929) Particular (Anònim)
 7. Llibre de matrimonis (1852-1859) Particular (Anònim)
 8. Llibre de matrimonis (1859-1866) Particular (Anònim)
 9. Llibre de matrimonis (1867-1921) Gràcies al patrocini de la Sr. Jordi Cornadó Caballé
 10. Llibre d’òbits (1412-1426) Particular (Anònim)
 11. Llibre d’òbits (1438-1562) Particular (Anònim)
 12. Llibre d’òbits (1458-1464) Particular (Anònim)
 13. Llibre d’òbits (1562-1564) Particular (Anònim)
 14. Llibre d’òbits (1735-1851) Particular (Anònim)
 15. Llibre d’òbits (1851-1859) Particular (Anònim)
 16. Llibre d’òbits (1859-1866) Particular (Anònim)
 17. Llibre d’òbits (1867-1912) Particular (Anònim)
 18. Llibre d’òbits (1913-1979) Gràcies al patrocini de la Sr. Jordi Cornadó Caballé
 19. Testaments (1863-1907 ) Particular (Anònim)

 

Fons  Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.  Dispenses matrimonials

 1. “Dispensación de tercer y cuarto grado de consanguinidad para Pedro Besora y Mariangela Serralta, vecinos de Capafons” (1809-1810) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 2. “Dispensa en quarto grado de consanguinidad de Jayme Batista y Teresa Anglés, de Vallclara, en 28 maio de 1812”. (1812) Particular (Anònim)
 3. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Jayme Macip y Maria Porrera solteros vezinos de Gratallops con la causa de estrechez” (1820) Particular (Anònim)
 4. Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Joaquín Capdevila y Maria Antonia Guasch solteros naturales y vecinos del lugar de Maldá (1821) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 5. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Sebastian Caixal de Velosell y Maria Roig de Bimbodi. Estrechez” (1824) Particular (Anònim)
 6. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Jose Nabau y Cecilia Gaya vecinos de Malda. Estrechez” (1825) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 7. “Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Gaya y Magdalena Aixala solteros vecinos de Omellons. Estrechez” (1825) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 8. “Expediente de dispensa de 2º grado de consanguinidad entre Martin y Teresa Anglés vezinos de Vallclara. Ex honestis” (1825) Particular (Anònim)
 9. “Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Serra y Teresa Vidal solteros vecinos de Viñols. Edad” (1826) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 10. “Expediente de dispensa sobre impedimento de 4to grado de consanguinidad entre Salvado Cavallé y Maria Baget solteros vezinos de la Selva: ex honestis” (1929) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget.
 11. “Espediente de dispensa á favor de Ventura Ballester y Esperanza Miró solteros naturales y vecinos de Rocafort de Queralt sobre 4º grado de consanguinidad. Estrechez” (1834) Particular (Anònim)
 12. “Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Bruget y Teresa Baget solteros vecinos de Reus. Edad” (1834) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget.
 13. “Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad á instancia de Pablo Llorach y Vidal y Francisca Civit y Roig solteros ambos vecinos de la Espluga de Francoli” (1836) Particular (Anònim)
 14. “Espediente de dispensa de 2º con 3r grado de consanguinidad entre Juan Bautista Macip y Maria Porrera solteros vecinos de Gratallops mediante ser de honestas familias, y declaracion de 4º y 5º” (1843) Particular (Anònim)
 15. “Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Ramon Baget y Maria Obré solteros vecinos de Poboleda con la causa de edad de la oradora” (1843) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
 16. “Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Josef Casals viudo y Rosa Voltas soltera vecinos de la Selva con la causa de edad de la oradora” (1852) Particular (Anònim)
 17. “Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Francisco Roig y Engracia Capdevila solteros vecinos el uno de Omells de Nagaya y la otra de Rocafort de Nalech con la causa de edad de la oradora” (1854) Particular (Anònim)
 18. “Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad entre Andres Calero y Maria Calero solteros vecinos de la Selva con la causa de edad de la oradora” (1854) Particular (Anònim)
 19. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Viñes y Maria Baget solteros vecinos de Cornudella mediante ser de honradas familias” (1855) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
 20. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Antonio Baget viudo y Maria Poblet soltera vecinos de Reus con la causa de edad de la oradora” (1856) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
 21. “Sobre declaracion de 4º con 5º grados de consanguinidad entre Jayme Bellmunt y Rosa Safont solteros vecinos de Arbeca” (1861) Particular (Anònim)
 22. “Dispensa de tercer grado de afinidad entre Buenaventura Baget y Maria Peyró viudos vecinos de la Selva con la causa de infamia sine copula en forma de pobres” (1861) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
 23. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jaime Ortiga y Antonia Gispert solteros vecinos de Riudoms mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1864) Particular (Anònim)
 24. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Geronimo Pastó y Maria Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons con la causa de Estrechez de lugar” (1864) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 25. “Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre José Pastó y Maria Teresa Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons con la causa de estrechez de lugar” (1867) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 26. “Instruido a solicitud de Domingo Pedrol y Antonia Casanovas solteros vecinos de la presente Ciudad en justificacion de algunas causas que consideran conducentes para obtener dispensa de Segundo grado de Consanguinidad” (1868) Particular (Anònim)
 27. “Instruido a solicitud de D. Francisco Valentí viudo y Dª Maria Valentí soltera vecinos de Valls en justificacion de algunos extremos conducentes para conseguir dispensa de 1º y 2º de una y 2º con 3º por otra parte de consanguinidad”. Particular (Anònim)
 28. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Urgell y Rosa Rocamora solteros vecinos de Falcet con la causa de edad de la oradora”. Particular (Anònim)
 29. “Ynstruido a solicitud de Jayme Cardona y Antonia Olivé solteros naturales y vecinos el uno de Pont de Armentera y la otra de Vallmoll en justificacion de algunos estremos conducentes al logro de dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad”. Gràcies al patrocini del Sr. Jaume Cardona Casanova

 

Fons  Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.  Viduïtats-Presumptes morts

 1. “Declaracion de viudedad de Hipolita Baget y Rodriguez consorte que fue de Batista Baget de la Selva”. Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget.

 

Fons  Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Tribunal de Primera Instància (arxidiocesà). Processos de la Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Tarragona

 1. “Universitat del lloch de la Riera contra Estephanum Plana agricolam de Virgili, familiaren Scti. Officii. Originale Procesus” (1623-1625) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 2. “Vicari y Jurats contra Molnera. Originale Processus” (1631) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 3. Prohoms de la Riera contra prohoms de la Nou de Gaià (1633) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 4. “Mateu y Clora. Originale Processus” (1638) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 5. “Mata y Virgili. Originale Processus” (1654) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 6. “Regidors de la Vila y Quadra de Tamarit y Universitat de la Riera, Virgili y la Nou y Vicari de la Riera y Parés Rector del Rocafort provehit de la rectoria de dita Vila de Tamarit. Testes recepti pro parte Rdi. Raphaelii Parés presebiteri rectoris de Tamarit super articuli pro sua parte oblatis” (1734) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 7. “Joseph y Antonio Soler padre e hijo del lugar de la Riera y Magdalena Monter doncella del mismo lugar y Quadra de Stas. Creus. Instancia de Esponsales. Original Proceso” (1785) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña.

 

Fons Secretaria de Cambra i Govern. Reparació de Temples

 1. Expedient sobre la reparació d’un local situat entre l’Esglèsia de Vilallonga del Camp i la casa del Rector (1857-1863) Particular (Anònim)
 2. “Gastos a consecuencia de la reparación de desperfectos ocasionados en esta iglesia parroquial, por la caída de un rayo en 31 de agosto de 1932” (1932-1932) Particular (Anònim)
 3. “Expediente sobre obras de reparación en la yglesia parroquial de Vilallonga” (1935-1935) Particular (Anònim)
 4. Sobre la reparació del temple parroquial de Vilallonga del Camp després de la Guerra Civil (1942-1943) Particular (Anònim)

 

Entre tots hem fet molta feina però encara en queda molta!!!