Rauric

Donació per a digitalitzar documentació de la parròquia de Santa Fe de Rauric

El Sr. Feliu Monés Pla ha finançat la digitalització dels decrets de visita pastoral  de la parròquia de Santa Fe de Rauric.

Visita pastoral (1620)
Unitat catalogació 40

Visita pastoral (1622)
Unitat catalogació 53

Visita pastoral (1629)
Unitat catalogació 54

Visita pastoral (1636)
Unitat catalogació 55

Visita pastoral (1641)
Unitat catalogació 56

Visita pastoral (1642)
Unitat catalogació 57

Visita pastoral (1643)
Unitat catalogació 58

Visita pastoral (1660)
Unitat catalogació 59

Visita pastoral (1661)
Unitat catalogació 60

Visita pastoral (1670)
Unitat catalogació 61

Visita pastoral (1674)
Unitat catalogació 62

Visita pastoral (1676)
Unitat catalogació 63

Visita pastoral (1677)
Unitat catalogació 64

Visita pastoral (1683)
Unitat catalogació 65

Visita pastoral (1775)
Unitat catalogació 66

Patrocini d’un particular per digitalitzar documentació de la parròquia de Santa Fe de Rauric

El Sr. Feliu Monés Pla, investigador habitual de l’arxiu per digitalitzar els següents llibres sagramentals de la parròquia de Santa Fe de Rauric.

Compliment pasqual (1888)
Unitat catalogació: 20

Compliment pasqual (1889)
Unitat catalogació: 67

Compliment pasqual (1890)
Unitat catalogació: 68

Compliment pasqual (1891)
Unitat catalogació: 69 U

Compliment pasqual (1892)
Unitat catalogació: 70

Compliment pasqual (1893)
Unitat catalogació: 71

Compliment pasqual (1894)
Unitat catalogació: 72

Compliment pasqual (1895)
Unitat catalogació: 73

Compliment pasqual (1896)
Unitat catalogació: 74

Compliment pasqual (1897)
Unitat catalogació: 75

Compliment pasqual (1898)
Unitat catalogació: 76

Compliment pasqual (1899)
Unitat catalogació: 77

Compliment pasqual (1900)
Unitat catalogació: 78

Compliment pasqual (1901)
Unitat catalogació: 79

Compliment pasqual (1902)
Unitat catalogació: 80

Compliment pasqual (1903)
Unitat catalogació: 81

Compliment pasqual (1904)
Unitat catalogació: 82

Compliment pasqual (1905)
Unitat catalogació: 83

Compliment pasqual (1906)
Unitat catalogació: 84

Compliment pasqual (1907)
Unitat catalogació: 85

Compliment pasqual (1908)
Unitat catalogació: 86