Curs Fons Parroquials: Tipologia Documental i Possibilitats d’Investigació

La intenció del Curs Fons Parroquials: Tipologia Documental i Possibilitats d’Investigació és la d’oferir una visió general de la diversitat de tipus documentals que contenen els fons parroquials i de les comunitats de preveres que es conserven a la diòcesi de Tarragona, sigui encara dispersos en les parròquies d’origen o en la seva majoria concentrats a l’AHAT. S’alternarà una visió teòrica amb una de pràctica amb la presentació de còpies d’originals que permetran capir les possibilitats d’investigació històrica i geogràfica de cada sèrie i les publicacions que s’han realitzat fins avui.

curstipologia