Patrocini per a digitalitzar dispenses matrimonials

Un particular ha fet una donació per a digitalitzar les següents dispenses matrimonials del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.

“Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad á instancia de Pablo Llorach y Vidal y Francisca Civit y Roig solteros ambos vecinos de la Espluga de Francoli”
Unitat catalogació: 1117

“Expediente de dispensa de 2º grado de consanguinidad entre Martin y Teresa Anglés vezinos de Vallclara. Ex honestis”
Unitat catalogació: 682

“Dispensa en quarto grado de consanguinidad de Jayme Batista y Teresa Anglés, de Vallclara, en 28 maio de 1812”.
Unitat catalogació: 118

“Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Sebastian Caixal de Velosell y Maria Roig de Bimbodi. Estrechez”
Unitat catalogació: 620