Donació per a digitalitzar dispenses matrimonials

Un particular ha fet una donació per a digitalitzar les següents dispenses matrimonials del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.

“Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Gaya y Magdalena Aixala solteros vecinos de Omellons. Estrechez”
Unitat catalogació: 680

“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Geronimo Pastó y Maria Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons con la causa de Estrechez de lugar”.
Unitat catalogació: 3215

“Dispensación de tercer y cuarto grado de consanguinidad para Pedro Besora y Mariangela Serralta, vecinos de Capafons”.
Unitat catalogació: 78