Patrocini per digitalitzar els llibres sagramentals del segle XIX de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià

El Sr. Joan Francesc Rull Cartañà, investigador habitual de l’arxiu, ha patrocinat la digitalització dels següents llibres sagramentals de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià.

Llibre baptismes (1851)
Unitat de Catalogació:3 

Llibre baptismes (1852-1863)
Unitat de Catalogació: 4 

Llibre baptismes (1864-1872)
Unitat de Catalogació: 5 

Llibre baptismes (1873-1890)
Unitat de Catalogació: 6 

Llibre baptismes (1891-1915)
Unitat de Catalogació: 7 

Llibre de confirmacions (1814-1846)
Unitat de Catalogació: 8.3 

Llibre d’òbits i confirmacions (1819-1851)
Òbits (1819-1851)
Confirmacions (1825-1846)
Unitat de Catalogació: 11 

Llibre de parentius (1704-1809)
Unitat de Catalogació: 20