Un usuari habitual de l’arxiu acorden compartir els costos de digitalització dels quatre llibres de matrimonis de la parròquia de Sant Pere, apòstol, de Vilabella. Aquesta desinteressada col·laboració econòmica d’un investigador particular permetrà a la resta d’usuaris del web de l’AHAT poder accedir lliurament a la següent documentació:

Llibre I de matrimonis 1566-1756
Unitat de catalogació: 181. Unitat d’instal·lació: capsa 26

Llibre II de matrimonis 1757-1815
Unitat de catalogació: 192. Unitat d’instal·lació: capsa 29

Llibre III de matrimonis 1816-1851
Unitat de catalogació: 193. Unitat d’instal·lació: capsa 30

Llibre IV de matrimonis 1851-1917
Unitat de catalogació: 194. Unitat d’instal·lació: capsa 30