Santi Arbós Gabarró

Patrocini d’un particular per a digitalitzar els llibres de confraries de la parròquia de Santa Maria de Fulleda

El Sr. Santi Arbós Gabarró va fer un donatiu per tal de digitalitzar la següent documentació de la parròquia de Santa Maria de Fulleda.

Llibre de comptes de la confraria de Sant Isidre (1770-1885)
Unitat catalogació 38

Llibre de confraria del Santíssim Nom de Jesús (1605-1715)
Unitat catalogació 45

Llibre de comptes de la confraria de Sant Esteve (1626-1646)
Unitat catalogació 44

Llibre de la confraria de Sant Esteve (1734-1924)
Unitat catalogació 20

Llibreta dels confrares de Sant Esteve (1871-1877)
Unitat catalogació 40

Llibre de comptes de la confraria de la Santa Creu i del Santíssim Nom de Jesús (1796-1924)
Unitat catalogació 39

Llista dels confrares de Santa Creu (1870-1883)
Unitat catalogació 41

Llibre de confraria de la doctrina cristiana (1911-1916)
Unitat catalogació 37

“Llibre de comptes de la iglésia, entrades y exides de totas las confrarias, en comú y algunas en
particular de la iglésia del present lloch de Fulleda del present archebisbat de Tarragona, fet per mi
Francisco Boffarull, prevere y vicari de dit lloch, fet vui als 16 de gener de l’any 1683″ (1683-1745)
Unitat catalogació 46

Llibre dels comptes de les confraries de Sant Esteve, de la Mare de Déu del Roser, de Santa Creu,
del Santíssim Nom de Jesús i de Sant Isidre (1881)
Unitat catalogació 42

Llibre dels comptes de les confraries de Sant Esteve, de la Mare de Déu del Roser, de Santa Creu,
del Santíssim Nom de Jesús i de Sant Isidre (1884)
Unitat catalogació 43