Nova documentació digitalitzada

Per acabar l’any posem a la vostra disposició nova documentació digitalitzada gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España i de l’aportació de diversos particulars.

Si esteu interessats a col·laborar amb l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Arquebisbes.
Primer lot de documentació digitalitzada dels següents pontificats:
Berenguer Sunifred de Lluçà de Rosanes (1091-1099)
Francisco de Rojas (1653-1663)
Juan Manuel de Espinosa y Manuel (1663-1679)
Josep Sanchiz i Ferrandis (1680-1694)
Josep Llinàs i Aznar (1695-1710)
Isidor Bertran i Garcia (1712-1719)
Miquel Joan de Taverner i Rubí (1720-1721)
Manuel de Samaniego y Jaca (1721-1728)
Pere de Copons i Copons (1728-1753)
Jaume Cortada i Bru (1753-1762)
Joan Lario i Lanzis (1764-1777)
Joaquín de Santiyán y Valdivielso (1779-1783)
Francesc Armanyà i Font (1785-1803)
Romuald Mon i Velarde (1804-1816)
Antoni Bergosa i Jordà (1818-1819)
Jaume creus i Martí (1820-1825)

Aguiló. Parròquia de Santa Maria
Llibre de baptismes i matrimonis (1876-1916)
Llibre de baptismes (1917-1997)
Llibre de matrimonis (1914-2006)
Llibre d’òbits (1894-2013)

Alió. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Manual de testaments d’Alió i Puigpelat (1752-1786)
Manual de testaments d’Alió i Puigpelat (1723-1751)
Manual de testaments d’Alió i Puigpelat (1684-1723)

Capafonts. Parròquia de l’Assumpció
Llibre de baptismes i confirmacions (1717-1766)

Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual de capítols matrimonials (1543-1696)

Guimerà. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials (1630-1640)
Manual de capítols matrimonials i testaments (1641-1651)

Pira. Parròquia de Sant Salvador
Manual notarial (1418-1426)
Manual notarial (1540-1566)
Manual notarial (1566-1598)
Testaments (1612-1699)
Òbits (1541-1542)

Santa Coloma de Queralt. Parròquia de Santa Coloma, verge i màrtir
Llibre de confirmacions (1859-1979)

Segura. Parròquia de Santa Maria
Llibre de baptismes, confirmacions, matrimnis i òbits (1857-1997)
Llibre de baptismes, confirmacions i òbits (1920-2023)
Llibre de matrimonis (1921-1984)

Vilabella. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Expedient matrimonial de Josep Vallvé Dalmau i Rosa Aguadé Blasi (1914)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic – Notaria
Primer lot de documentació digitalitzada de la Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona (1260-1829)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic – Dispenses de consanguinitat
Super quarto consanguinitatis gradu inter Josephum Vives et Annam Segura, villae Morellae, Dertusensis diocessis (1685)
Dispensa de segundo con tercer grado de afinidad entre Cayetano Domenech y Teresa Fraga, vecinos aquel de Vilanova de Prades y esta de la Pobla de Siervols (1817)
Dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre Juan Pedret y Engrasia Ribas, vezinos de Riudecañes Estrechez (1817)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Dalmau y Teresa Crivillé solteros vezinos de la Pobla de Ciervols con la causa de estrechez (1818)
Sobre dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Francisco Arcál y Francisca Gassió solteros vezinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad (1819)
Sobre dispensa de tercer grado de consanguinidad que tienen entre si Mariano Llobera y Francisca Llobera solteros vezinos de Pobla de Ciervols con la causa de estrechez (1819)
Dispensa de 4º consanguinidad entre Francisco Guasch y Maria Carré solteros vecinos de Vinaixa (1822)
Dispensa de 4º consanguinidad entre José Miro viudo de Vinaixa y Maria Pons soltera de Fulleda de este arzobispado Estrechez (1824)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pablo Domenech y Maria Doix solteros vecinos del lugar de Pobla de Ciervols con la causa de infamia (1824)
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Julian Tarragó y Antonia Bori solteros vecinos de Vinaixa Estrechez (1834)
Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Jayme Bonet y Rosa Carre solteros naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de estrechez (1835)
Dispensa de Pedro Serrá y Maria Arqué solteros de Vinaixa en 3r grado de consanguinidad Causa edad (1836)
Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad por una parte y de cuarto grado de consanguinidad por otra de Pablo Llobera y Maria Llobera solteros vecinos de la Pobla de Ciervols mediante ser de honestas familias (1843)
Espediente de dispensa de 2do grado de consanguinidad entre José Tarragó y Antonia Guasch solteros vecinos de Vinaixa con causa de honestas familias (1848)
Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Jose Domingo y Teresa Guasch solteros naturales y vecinos el uno de Argilaga, nacido casualmente en Valls, y la otra de Vinaixa con causa de estrechez de lugares (1850)
Espediente de dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Antonio Alsamora y Magdalena Gasio solteros naturales y vecinos el uno de Vimbodí y la otra de Pobla de Ciervols con causa de estrechez apesar de esceder dichos lugares juntos de 400 vecinos (1852)
Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad entre Jose Puigdengoles y Ana Maria Bernat solteros vecinos el uno de Pobla de Ciervoles y la otra de Espluga de Francoli con la causa de edad de la oradora (1853)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Dalmau y Ana Puigdengoles solteros naturales y vecinos de Pobla de Cèrvoles con la causa de estrechez de lugar (1853)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Mateo Tarragó viudo y Maria Tarragó soltera naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de estrechez de lugar (1853)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Domingo y Francisca Montserrat solteros naturales y vecinos esta de Alió y aquel de Puigpelat con la causa de estrechez de lugar” (1856)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Pablo Safont y Maria Sarrá solteros naturales y vecino el uno de la Floresta diocesis de Lerida y la otra de Vinaixa Arzobispado de Tarragona con la causa de estrechez de ambos lugares (1856)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Zaragoza y Francisca Domenech vecinos el uno de Vinaixa y la otra de Fulleda y revalidacion del matrimonio contrahido bona fide (1860)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Vall viudo y Rosa Estradé soltera vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oradora (1860)
Dispensa de 3º con 4º grados de afinidad entre Isidro Bonet viudo y Engracia Gallofré soltera vecinos el uno de las Borjas de Urgell Diocesis de Lérida y la otra de Vinaixa en este Arzobispado con la causa de edad de la oradora con rebaja del corte (1862)
Dispensa de tercero con quarto grados de consanguinidad entre Ramon Arbos y Josefa Puigdengoles solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oradora (1862)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad y revalidacion del matrimonio contraido de buena fe entre José Alsina y Maria Blay vecinos de la Pobla de Ciervols (1862)
“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de consanguinidad entre Pablo Montserrat y Teresa Coca solteros vecinos de Vilabella con la causa de edad de la oradora” (1864)
Declaración de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Jayme Farré y Teresa Fabregat solteros vecinos de Gratallops (1864)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre José Llurba y Geretrudis Catalá solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oratriz (1865)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entreJosé Nolla y Maria Rovira solteros vecinos de Riudecañas con la causa de Estrechez de lugar (1866)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Salvador Camrubí soltero y Josefa Arbós viuda vecinos de la Pobla de Ciérvols, mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1868)
“Ynstruido a solicitud de Manuel Ramon soltero y Rosa Vallvé viuda naturales y vecinos el uno de Farrán parroquia de Tamarit y la otra de Altafulla en justificacion de algunas causas que consideran conducentes para obtener dispensa de Primer grado de Afinidad lícita” (1869).
Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad entre Pablo Batalla y Lucia Galofré, el uno soltero y vecino de Alió y la otra viuda y vecina de Vilavert (1871)
Dispensa de primero con segundo grados de afinidad lícita entre Pedro Llobera, viudo, y Francisca Cabré, soltera, vecinos de la Pobla de Ciérvols (1871)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Tarragó y Maria Angela Tarragó solteros, vecinos de Vinaixa (1872)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Cantó y Teresa Clota solteros, vecinos el uno de Fulleda y la otra de Vinaixa (1872)
Dispensa de segundo con tercer grados de afinidad entre Pedro Oliva y Antonia Francesch viudos, vecinos de Riudecañas (1872)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Marcos Solanes y Maria Tarragó solteros vecinos de Vinaixa con la causa de Edad de la Oratriz (1873)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Ramon Vall y Dolores Vall solteros vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de Edad de la Oratriz (1873)
Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Tomás Bartrolí y Maria Sobrepere solteros vecinos de Pobla de Ciérvols con la causa de Infamia y contrato civil (1873)
Dispensa del impedimento de primer grado de afinidad lícita entre Bernardo Boyó, viudo y Rosa Bonet soltera naturales y vecinos el uno de Vimbodí y la otra de Vinaixa (1875)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Cosme Bonet y Maria Tarragó solteros naturales y vecinos de Vinaixa con la causa de Estrechez de Lugar (1876)
Dispensa de tercer grado de consanguindad entre Antonio Gallofré y Teresa Simó solteros vecinos de Vinaixa con la causa de edad de la oratriz (1876)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Parets y Rosa Cornet solteros vecinos de Vinaixa con la causa de edad de la oratriz (1876)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad y revalidacion del matrimonio contraido entre Ramon Palau y Maria Sarrá vecinos de Vinaixa (1876)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Domingo Reig y Maria Blay solteros vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oratriz (1877)
Dispensa de primero con segundo grados de consanguinidad entre Marcelino Bergadá y Josefa Bergadá solteros, naturales y vecinos el uno de Vinaixa y la otra de Vilet (1877)
Dispensa del impedimento de cuarto grado de afinidad entre Antonio Moya y Maria Cornet el uno viudo y vecino de Arbeca y la otra soltera y vecina de Vinaixa (1878)
De dispensa de segundo grado de consanguinidad entre Francisco Montserrat y Francisca Llopis solteros, naturales y vecinos de Valls (1878)
De dispensa del impedimento de tercer grado de consanguinidad entre Juan Triguell y Maria Sobrepere solteros, vecinos el uno de Juncosa, diócesis de Lérida y la otra de Pobla de Ciervols (1879)
De dispensa del impedimento de tercer grado de afinidad entre Antonio Oromí viudo y Paula Carré soltera, vecinos de Vinaixa (1879)
“De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Banach y Francisca Alari solteros, vecinos de Santas Creus, con la causa de Estrechez de Lugar” (1880)
De dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Gort y Pelegrina Alaix viudos, vecinos de Pobla de Ciervols (1880)
De dispensa de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Ramon Gort i Dolores Cabré, solteros vecinos de la Pobla de Ciervols (1880)
De dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre José Gort i Pelegrina alaix, viudos vecinos de Pobla de Ciervols mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1880)
De dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Jaime Preixens y Raymunda Fortit solteros, vecinos de Pobla de Ciervols, con la causa de edad de la oratriz (1880)
De dispensa de primer grado de afinidad entre Juan Civit, viudo, vecino de Cogul (Diócesis de Lerida) y Josefa Manresa, soltera, vecina de Vinaixa, mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1882)
De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Mateo Nolla y Lucia Ortoneda, solteros, naturales de Riudecañas con la causa de estrechez de lugar (1882)
Dispensa matrimonial de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Juan Bautista Catalá y Maria Talisa solteros, vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de estrechez de lugar (1883)
Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Sobrepere y Rosa Clivillé solteros, vecinos de Pobla de Ciervols que entre si tienen con la causa de edad de la oratriz (1883)
Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Cornet y Antonia Sala, solteros, vecinos de Vinaixa en este arzobispado, que entre si tienen mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1884)
“Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad, entre José Montserrat y Maria Vendrell solteros, vecinos de Alió en este Arzobispado, que entre si tienen con la causa de incesto” (1885)
De dispensa de primero y segundo grados de consanguinidad entre Antonio Cunillera viudo y Josefa Mas soltera, vecinos de Vinaixa, con la causa de edad de la oratriz (1886)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Pedro Seró y Francisca Triguell vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de la edad (1887)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Francisco Alsina y Teresa Sobrepere vecinos el uno de Vilanova de Prades y el otro de Pobla de Ciervols con la causa de ex honestis (1887)
De dispensa de primer grado de consanguinidad entre Andrés Sans y Maria Robert, solteros, vecinos de la Floresta y Vinaixa, respectivamente, para atender al estado de la oratriz (1887)
De dispensa matrimonial de tercer grado de consanguinidad entre Gaudioso Vall y Mariangela Sobrepere solteros vecinos de Pobla de Ciérvols mediante la causa de edad de la Oratriz (1889)
De dispensa de tercer grado de consanguinidad por una parte y de cuarto grado tambien de consanguinidad por otra entre Julian Gasol y Maria Bosch, solteros, vecinos de Pobla de Ciervols (1890)
Dispensa de primero y segundo grados de afinidad entre Francisco Manresa y Ürsula Miró vecinos de Vinaixa con la causa de carencia de dote (1890)
De dispensa de primer grado de afinidad lícita entre Blas Carré y Carmen Alemany, viudos, naturales y vecinos de Vinaixa (1891)
De dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Juan Miró y Raymunda Blay solteros, vecinos de Pobla de Cerviols con la causa de edad de la oratriz (1892)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic – Presumptes morts
Expedient de viduïtat de Madalena Borges, viuda de Magin Rius (1840)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic – Oratoris
“Expediente de oratorio privado a favor del Rdo. D. Rafael Blanch Pbro.Beneficiado y vecino de la Riera extensivo a sus parientes en virtud de Breve Apostólico” (1874)
“Expediente instruido a instancia del Rdo. D. Ramon Rubió Gallart, pbro. sobre oratorio privado en su casa habitación. 1897” (1897)

Secretaria de Cambra i Govern – Reparació de temples
Sobre unes obres de reparació de la coberta i una paret del temple parroquial de la Riera de Gaià (1879-1881)
Sol·licitud de fons per reparar el temple parroquial i el campanar de la Riera de Gaià, malmesos per un llamp (1850)
Sol·licitud de permís per reparar un seguit de desperfectes i mancances del temple parroquial de la Riera de Gaià (1878)