Patrocini per digitalitzar una dispensa matrimonial

El Sr. Miquel Bori Carbonell ha fet una donació per digitalitzar la següent dispensa matrimonial:

“Dispensa de Ramon Andreu ab Maria Bori naturales del Vilet Parroquia de Maldá. 4º grados de consanguinidad. Causas de edad, y estrechez” (1836)