Donació d’un particular per digitalitzar documentació

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Santa Maria de Senan:

“Llibre de la renda de la rectoria del poble de Sanant fet per mi Valeri Valls prevere y rector de dita parròquia als 17 dies del mes de gener del any 1708” (1622-1794)
Inventari (1924)
Inventari (1959)
Projecte de reconstrucció de l’església (1944)
Llibre de rendes (1815-1816)