Patrocini per a digitalitzar documentació de la parròquia de Castellvell del Camp

El Sr. Imar Caballé Abella patrocina la digitalització dels següents documents de la parròquia de Sant Vicenç, martir, de Castellvell del Camp:

Testaments (1823-1849)
Testaments (1850-1898)
Escriptures de censals (1606-1795)
Escriptures de censals (1737/1840)