Donació d’un particular per digitalitzar documentació de la parròquia de Marmellar

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Sant Miquel arcàngel de Marmellar:

“Marmellà. Llibreta de un censal que fa lo camp de la obra de la yglésia tots los anys al señor de Marmellà” (1876-1879)
Petició de l’ajuntament i el rector per crear una escola d’instrucció incompleta (1863)
Pactes entre l’ajuntament i el rector per establir la manera de sosteniment de l’església de Marmellar (1790)
Actes notarials (1581-1893)