Donació per digitalitzar unes dispenses matrimonials

La Sra. Núria Hortoneda Rullo ha fet una donació per digitalitzar les següents dispenses matrimonials:

“Dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre Juan Pedret y Engrasia Ribas, vezinos de Riudecañes. Estrechez” (1817)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre José Nolla y Maria Rovira solteros vecinos de Riudecañas con la causa de Estrechez de lugar” (1866)
Dispensa de segundo con tercer grados de afinidad entre Pedro Oliva y Antonia Francesch viudos, vecinos de Riudecañas (1872)
“De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Mateo Nolla y Lucia Ortoneda, solteros, naturales de Riudecañas con la causa de estrechez de lugar” (1882)