Patrocini d’un particular per digitalitzar documentació

El Sr. Pau Plana Parés ha fet una donació per digitalitzar la següent documentació:

Expediente de oratorio privado a favor del Rdo.D.Rafael Blanch Pbro.Beneficiado y vecino de la Riera extensivo a sus parientes en virtud de Breve Apostólico (1874)
Sol·licitud de permís per reparar un seguit de desperfectes i mancances del temple parroquial de la Riera de Gaià (1878)
Sobre unes obres de reparació de la coberta i una paret del temple parroquial de la Riera de Gaià (1879)
Expediente instruido a instancia del Rdo. D. Ramon Rubió Gallart, Pbro. sobre oratorio privado en su casa-habitación (1897)
Sol·licitud de fons per reparar el temple parroquial i el campanar de la Riera de Gaià, malmesos per un llamp (1850)