Nova documentació digitalitzada a la web de l’AHAT i de l’ACT

La digitalització dels fons documentals de l’AHAT segueix avançant gràcies a la col·laboració de les institucions i entitats públiques i privades, i de l’aportació de diversos particulars. Posem al vostre abast nova documentació digitalitzada corresponen a diversos fons.

Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Albi, l’. Parròquia de Santa Maria
“Índice de los bautismos y matrimonios desde 1730 a 1852 y consueta de la parroquia. 1859” (1730-1960)
“Índice alfabetico del tomo IV de bautismos desde el año 1852 a 1889 inclusive” (1852-1889)
“Índice de bautismos desde el año 1890 al 1923” (1890-1923)
“Yndice de óbitos de 1852 a 1889 y de matrimonios de 1852 a 1908 (inclusive). Albi” (1852-1908)

Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1590-1621)

Alió. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
“Bautismos. Suplemento I” (1918-1935)

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Jean-Michel Fèvre
Manual notarial (1606-1612)
Manual notarial (1611-1617)
Manual notarial (1617-1633)

Arboç, l’. Parròquia de Sant Julià. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Capítols Matrimonials (1520-1571)
Capítols Matrimonials (1574-1586)
Capítols Matrimonials (1586-1591)
Capítols Matrimonials (1591-1596)
Capítols Matrimonials (1596-1601)
Capítols Matrimonials (1601-1654)
Testaments (1550-1581)
Testaments (1588/1602)
Testaments (1603-1651)
Testaments (1853-1906)

Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial de l’Argentera i Duesaigües (1619-1630)
Manual notarial de l’Argentera i Duesaigües (1630-1637)
Manual notarial de l’Argentera i Duesaigües (1638-1654)
Manual notarial de l’Argentera i Duesaigües (1665-1693)
Manual notarial de l’Argentera i Duesaigües (1693-1701)
Manual notarial de l’Argentera i Duesaigües (1702-1751)
Manual de capítols matrimonials i testaments de l’Argentera i Duesaigües (1608-1752)
Manual de capítols matrimonials i testaments de l’Argentera i Duesaigües (1665-1694)
“Liber omnium testamentorum recipiendorum per me Petrum Mosté rectorem presentis rectorie loci de la Argentera et Duasaiguas inseptus ab mense octobris 23 anno a nativitate domini 1701” (1702-1740)
“Llibre dels capítolls y testaments que jo Joan Anguera,prevere y rector de la Argentera y Dosaygües pendre comensant este llibre segon als 22 del mes de novembre del any 1693” (1693-1730)

Bisbal del Penedès, la. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Testaments (1851-1884)
Testaments (1884-1907)

Biure de Gaià. Parròquia de Sant Joan Baptista. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1407-1501)
Manual notarial (1506-1516)
Manual notarial (1522-1552)
Manual notarial (1545-1586)

Calafell. Parròquia de la Santa Creu. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Calafell
“Nota del gastat per la construcció de la prempsa de lliura de diners de la iglesia” [Segle XVIII]
“Llibreta de collecta desde 1762” (1762-1794)
Llibre de celebracions (1818-1822)
“Llevador de las rendas de la parroquia de Santa Creu de Calafell” (1826/1863)
“Llibre primer de les apprisies dels actes començat per mi Joan Mila, rector de la Calafell, vuy a 7 de setembre de 1621” (1621-1622)
Tabbes de l’arrendament del pes del peix de la platja de Calafell (1827/1832)
Tabbes de l’arrendament del tragi del vi (1816/1834)
Tabbes de l’arrendament del trull de l’església de Calafell (1722/1815)

Castellvell del Camp. Parròquia de Sant Vicenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Testaments (1736-1822)

Falset. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de l’Associació Cultural La Clavellinera de Falset
“Història de Falset. Mòssen Francisco Mestres. Aumentada per mòssen Josep Maria Dalmau”
Llibre de la confraria de la Mare de Déu dels fadrins (1567/1815)
Llibre de la confraria de la Mare de Déu dels fadrins (1595-1631)
“Llibre de la confraria de la Nativitat de Maria Santísima que està a càrrech dels fadrins de esta vila de Falcet, dita comunment confraria del jovent. Fet lo any 1819, esent majorals Joseph Jardí y Francisco Sabaté y ohidors de comptes Gabriel Gombau y Tomàs Cortés” (1815-1894)

Farena. Parròquia de Sant Andreu, apòstol. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Testaments (1843-1905)

Febró, la. Parròquia de Sant Esteve, protomàrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual de testaments (1774-1885)
Testaments (1850-1907)

Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual notarial (1481/1486)
Manual notarial (1490/1529)
Manual notarial (1520-1529)
Manual notarial (1551-1557)
Manual notarial (1552-1557)
Manual notarial (1559-1561)
Manual notarial (1561-1566)
Manual notarial (1579-1586)
Manual de capítols matrimonials (1547-1549)
Manual testaments (1544-1557)
Manual testaments (1594-1598)

Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1696-1726)
Manual notarial (1726-1768)
Manual de capítols matrimonials (1543-1696)

Guimerà. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual notarial (1706-1709)
Manual notarial (1710-1712)

Masó, la. Parròquia de Santa Maria Magdalena. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Llibre de capítols matrimonials, testaments, definicions, debitoris i matrimonis (1683-1735)
Testaments (1827-1905)

Milà, el. Parròquia de Santa Úrsula, verge i mártir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Llibre de testaments” (1805-1848)
Testaments (1849-1881)

Omells de na Gaia, els. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. Matias Massó
Testaments (1561/1793)
Testaments (1626-1692)
Testaments (1695-1787)
Testaments (1800-1832)
Testaments (1838-1851)
Testaments (1546-1798)
Testaments (1837-1877)
Testaments (1878-1900)
Testaments (1901-1934)
Llibreta de compliment pasqual (1565-1594)

Pallaresos, els. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Testaments (1768-1907)

Passanant. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular
Llibre de les confraries de la Mare de Déu del Roser, de sant Esteve i germandat del Santíssim Nom de Jesús (1738-1959)

Pradell de la Teixeta. Parròquia de Santa Maria Magdalena. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Cuaderno de bautismos de los hijos de matrimonios llamados civiles de la parroquia de Pradell, empezandolo en el año 1869” (1869-1878)
Manual notarial (1598-1606)
Manual notarial (1607-1611)
Manual notarial (1619-1623)
Manual notarial (1633-1635)
Manual notarial (1648-1654)
Manual notarial (1684-1740)
Manual de testaments (1583/1747)
Manual de testaments (1724-1733)

Renau. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Estat de las animas existens en la parroquia de santa Llúcia de Renau format en lo mes de febrer del any 1864” (1864)
“Estat de las animas existens en la parroquia de santa Llúcia de Renau format en lo mes de febrer del any 1866” (1866)
Manual notarial de Renau i Peralta (1706-1734)
Manual de capítols matrimonials de Renau i Peralta (1587-1707)
Manual de capítols matrimonials de Renau i Peralta (1708-1736)
Manual de testaments de Renau i Peralta (1700-1749)
Manual de testaments de Renau i Peralta (1750-1783)
Manual de testaments (1731-1782)

Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular
Expedient matrimonial de Samuel Fabra Granell i Teresa Llauradó Barbé (1919)

Riba, la. Parròquia de Sant Nicolau, bisbe. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual de testaments (1768-1886)
Testaments (1887-1907)

Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu, apòstol. . Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
Capítols matrimonials (1670-1699)
Capítols matrimonials (1700-1739)

Santa Perpètua de Gaià. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1299-1327)
Manual notarial (1341-1346)
Manual notarial (1302/1490)
Manual notarial (1582-1587)
Manual notarial (1588-1596)
Manual notarial (1597-1615)
Manual notarial (1615-1630)
Manual notarial (1631-1642)
Manual notarial (1644-1655)
Manual notarial (1680-1771)
Manual de capítols matrimonials i testaments (1615-1630)
Manual de capítols matrimonials (1631-1632)
Manual de capítols matrimonials (1643-1644)
Manual de capítols matrimonials (1656-1668)
Manual de capítols matrimonials i testaments (1723-1766)
Manual de testaments (1656-1704)
Manaments de visita pastoral (1652)
Visita pastoral (1670)
Visita pastoral (1682)
Manaments de visita pastoral (1723)

Santes Creus. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual de testaments (1809-1853)

Secuita, la-Codony, el. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
“Libre de la confraria de Nostra Señora del roser de la del Codoñ en lo añ 1659” (1659-1695)
“Confraria del Santíssim Nom de Jesús” (1834-1934)
“Estados de las fundaciones de todas las missas, assí rezadas como cantadas de los aniversarios y oficios o funciones de la iglesia parroquial de San Pedro apóstol del Codony y de sus sufraganeas santa Maria de la Secuyta y san Juan de la Pobla de Mafumet del arzobispado de Tarragona, formados con arreglo a la instrucción recibida por el Ilmo. y Revmo. Sor. arzobispo Armaña con el edicto 17 del mes de noviembre del año 1794 publicado en laiglesia de la Secuyta dia 4 de diciembre del mismo año y con el orden y especificaciones que se expressan” (1794)
“Libre de la cofraria del Roser del loch de la Secuita” (1674-1682)

Selma-Pla de Manlleu. Parròquia de Sant Cristòfor
“San Cristóbal de Celma. Duplicados. 1918-1935. Bautismos” (1918-1935)
“San Cristóbal de Celma. Duplicados. 1918-1935. Matrimonios” (1918-1935)
“San Cristóbal de Celma. Duplicados. 1918-1935. Defunciones” (1918-1935)

Tarragona. Parròquia de Sant Francesc d’Assís
Compliment pasqual (1865)
Compliment pasqual (1866)
Compliment pasqual (1867)
Compliment pasqual (1868)
Compliment pasqual (1869)
Compliment pasqual (1870)
Compliment pasqual (1871)
Compliment pasqual (1872)
Compliment pasqual (1873-1876)
Compliment pasqual (1877)
Compliment pasqual (1878)
Compliment pasqual (1879)
Compliment pasqual (1880)
Compliment pasqual (1881-1882)
Compliment pasqual (1883)
Compliment pasqual (1884-1889)

Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral
“Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las ordenes del teniente general D. Carlos de España gobernador militar y político de la misma que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año y con excepción de los empleados en el y sus familias” (1816)
“Relación de los presidiarios que tiene dicho presidio destinados a esta plaza, que deben cumplir con el precepto pasqual de nuestra Santa Madre Yglesia en este presente año de 1818” (1818)
“Relación de los presidiarios que han llegado a dicho presidio de la real ciudad de Barcelona y deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en este año de 1818” (1818)
“Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza, que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año de 1819” (1819)
“Presidió nacional de Tarragona 1820. Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las ordenes del gobernador militar interino- el Brigadier D.Luis de Creeft que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año 1820” (1820)
“Presidió nacional de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las ordenes del coronel D. Pedro Perena Teniente de Rey y gobernador interino de la misma que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el corriente año” (1821)
“Presidió nacional de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las ordenes del coronel D. Pedro Perena Teniente de Rey y gobernador militar interino de la misma que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año” (1822)
“Presidió nacional de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las órdenes del coronel D. Pedro Perena Teniente de Rey y gobernador militar interino de la misma que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año” (1823)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las órdenes del mariscal de campo J. Blas de Fournas gobernador militar y político de la misma que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año” (1824)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las órdenes del excelentísimo señor general Conde de Coupigni gobernador militar y político de la misma que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año” (1825)
“Presidió nacional de Tarragona. Relación de los yindividuos de dicho presidio que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año”  (1826)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las órdenes del excelentísimo señor Gneral Conde de Coupigni gobernador militar y político interino de la misma que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año” (1827)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados al presidio de esta plaza bajo las órdenes del caballero gobernador político y militar de la misma Antonio Cano de Oxbaneja que deden cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año de 1828” (1828)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios que existen en dicho presidio hoy dia de la fecha y deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año de 1829” (1829)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios existentes en dicho presidio hoy dia de la fecha que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre la Yglesia en el presente año” (1830)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados en el presidio de esta plaza que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año de 1831” (1831)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados en el presidio de esta plaza que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año de 1832” (1832)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados en el presidio de esta plaza que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año de 1833” (1833)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados en el presidio de esta plaza que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año de 1834” (1834)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios destinados en el presidio de esta plaza que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año de 1835” (1835)
“Presidió de Tarragona. Relación de los presidiarios existentes en el presidio de esta plaza que deben cumplir con el precepto de nuestra Santa Madre Yglesia en el presente año” (1836)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini de la família Armejach
Manual notarial (1551-1586)
Manual notarial (1584-1595)
Manual notarial (1584-1594)
Manual notarial (1596-1607)
Manual notarial (1607-1612)
Manual notarial (1614-1620)
Manual notarial (1632-1682)

Vallverd de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Testaments (1836-1897)

Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Llibre de visites pastorals (1686-1982)

Vilella Alta, la. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual de testaments (1883-1907)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic
Dispenses de consanguinitat. Gràcies al patrocini de diversos particulars
“Declaración de parentesco de cuarto y quinto grados para Francisco Nogues y Engracia Soler, solteros de Riudoms” (1815)
“Dispensa de segundo grado de consanguinidad entre Francisco Angles y Ana Maria Monlleó vezinos aquél de Albarca y esta de Ulldemolins” (1820)
“Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Francisco Segarra y Maria Ferrer solteros vecinos y naturales de Conesa, con la causa de edad” (1838)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Magriñá y Rosa Vidal solteros vecinos aquel de Garidells y esta de Perafort con la causa de edad de la oradora” (1858)
“Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Pedro Gener y Antonia Llorach de las Pilas” (1858)
“Dispensa de tercero con vuarto grados de consanguinidad entre Juan Malet y Raymunda Jover solteros naturales y vecinos el uno de Biure y la otra de las Pilas con la causa de estrechez de ambos lugares” (1864)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Blas Blay y Francisca Gort solteros naturales y vecinos de Pobla de Ciervols con la causa de estrechez de Lugar” (1870)

Cúria eclesiàstica. Registres de Negocis. Gràcies al patrocini del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Registre de negocis (1533-1537)
Registrer negotiorum (1330-1331)
Registrer negotiorum (1338-1351)
Registrer negotiorum (1358-1359)
Registre de negocis (1360/1369)
Registre de negocis (1367-1368)
“Registre de Pere de Clasquerí” (1370/1386)
Registre de negocis (1386-1387)
Registre de negocis (1387-1389)
“Regestrum Eneci de Valterra. 1390″(1390-1390)
Registre de negocis (1390-1392)
Registre de negocis (1394/1416)
Registre de negocis (1395-1395)
Registre de negocis (1397-1399)
Registre de negocis (1401-1401
“Regestrum negotiorum. 1406-1413″(1406/1413)
Registre de negocis (1419-1422)
Registre de negocis (1427-1430)
Registre de negocis (1434-1434)
Registre de negocis (1440-1444)
Registre de negocis (1446-1447)
Registre de negocis (1454-1456)
Registre de negocis (1457-1460)
Registre de negocis (1486-1486)
Registre de negocis (1487-1489)
“Liber requisicionum, protestacionum et graciarum apostolicam inceptus vicesima die ffebruarii anni millesimo CCCLXXX noni” (1489-1493)
“Liber requisicionum, protestacionum et graciarum apostolicam inceptus vicesima die ffebruarii anni millesimo CCCLXXX noni” (1496-1497)
“Liber requisicionum, protestacionum et graciarum apostolicam inceptus vicesima die ffebruarii anni millesimo CCCLXXX noni” (1497/1515)
Registre de negocis (1522-1525)
Registre de negocis (1599/1622)
Registre de negocis (1628-1633)
Registre de negocis (1630-1631)
Registre de negocis (1662-1663)
“Extraordinarium diversorum instrumentorum curiae vicarius eclesiasticum Tarraconensis inceptum die XXI junii MDCLXXVII poenes me Petrum Borràs, presbiterum apostolica regia auctoritatibus notarium publicum Tarraconae & dicta curiae scriban etc” (1677-1682)
“Registrum curiae vicariatus ecclesiae Tarraconem, tempore sedis vaccantis ob mortem Illsmi.& Rmi. bonae memoriae domini Fr. Joannes Manuel de Espinosa, Tarraconem archiepiscopi, inceptum die 16 mensis februarii 1679” (1679-1680)
Registre de negocis (1680-1683)
Registre de negocis (1687-1690)
Registre de negocis (1691-1694)
Registre de negocis (1702-1705)
“Primum regestrum curiae vicariatus eccleisae Tarraconem tempore sedis vacantis ab mortem Ilmi. et Rdmi. domini don fr. Josephi Linas, Tarraconem archiepiscopi inceptum die 20 mensis novembris anni millessimo septingentesimi decimi” (1710-1712)
Registre de negocis (1714-1722)
Registre de negocis (1720-1722)
“Regestrum curie vicariatus ecclesiastici Tarraconae de tempore Ilmi. et Rmi. domini don Emmanuelis de Samaniego et Jaca, Tarraconem archiepiscopi hispaniarum primatis, regiiquem consiliarii et inceptum die 27 desembris ano a nativitate Domini 1726 et finatum die 3 novembris 1728” (1726-1729)
“Secundum regestrum negotiorum curiae vicatiatus ecclesiastici Tarraconae de tempore Ilmi. et Rmi. domini don Petri Copons et de Copons Dei et Sancate Sedis apostolicae gratia sancta metropolitanae Tarraconem ecclesiae archiepiscopi hispaniarum primatis, regyquem consiliarii et inceptum die quinta jamuary 1732″(1732-1735)
“Sextum regestrum negotiorum curiae vicariatus ecclesiastici Tarraconae de tempore Ilmi. et Rmi. domini mei don Petri Copons et de Copons, Dei et Sancte Sedis apotolicae gratia sanctae metropolitana Tarraconem ecclesiae archiepiscopi hispaniarum primatis regyque consiliary et inceptum die octava mensis january anno a nativitate Domini millessimo septingentessimo quadragessimo sexto”(1746-1749)
“Liber patrimoniorum ecclesiasticorum recepti in posse curiae vicariatus ecclesiastici Tarraconem inceptum anno 1755” (1755-1765)
“Secundum regestrum nogotiorum de tempore Ilmi. et Rdmi. domini mei doctoris don Jacobi de Cortada et Brú,prelati domestici perpetui et capellani santisimi domini nostri papae et ipsus sacri palatii apostolicii causarum et sacrae romana rotae auditorii Dei et Sanctae Sedis apostolica gratia sanctae metropolitanae Tarraconem ecclesiae archipisocpi hispaniarium primatis regyque consiliarii inceptum die octava mensis januarii a nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagesimo septimo”(1757-1759)
“Regestrum sedis vacantis ob mortem Ilmi. et Rmi. domini don Laurentii Despuig et Cotoner, prelati domestici perpetui ac solio pontificio asistenti, Dei et Sancte Sedis apostolica gratia, sanctae metropolitanae Tarraconem Ecclesiae archiepiscopi, hispaniarum primatis, regis que consilaris que evenit die vigessima secunda mensis februarii anno a Nativitate Domini millessimo septingetessimo sexagessimo quarto, negotiorum curiae vicariatus eccelici Tarraconem, inceptum die vigessima sexta corumdement mensis et anni”(1764-29.10.1764)
“Tercero registro de negocios de la curia del vicariato eclesiástico de Tarragona de tiempo del ilustrisimo y reverendisimo señor don Juan Lario y Lancis, por la gracia de Dios y de la Santa Sede apostólica, arzobispo de la santa metropolitana iglesia de Tarragona y primado de las Españas, del consejo de Su Magestad, que empieza el día doze de enero del año 1774 ” (1774-1777)
“Seis informaciones instrumentales y de testigos recibidas por la cúria del vicariato ecclesiástico de Tarragona en las villas de Valls, Selva, Alforja, Cornudella, Riudecañas y Falset, comprensivas de sus respectivas sufraganeas sobre la defensa de quarta decima. 1775” (1775)
Registre de negocis (1799-1802)
“Registro de negocios. 1803-1804” (1803-1804)
“Registro de negocios desde mayo 1804 hasta octubre 1807” (1804-1807)
“Registro de negocios desde 1808 a 1813 inclusive” (1807-1813)
“Registro de negocios desde 1814 a 6 noviembre de 1816 inclusive”(1814-1816)
“Registro de negocios desde 6 noviembre 1816 a 23 julio 1819. Vacante del señor Mon y pontificado del señor Bergosa” (1816-1819)
“Registro durante la santa visita de su ilustrísima en los años 1827-1828” (1817-1829)
“Registro de negocios de 18 de julio de 1819 a 11 junio 1823. Vacante Excmo. Sor. Bergosa” (1819-1823)
“Registro de negocios de 15 noviembre de 1823 a 12 mayo 1826. Pontificado y vacante del Excmo. Sor. Creus” (1823-1826)
“Registro de negocios desde junio 1826 a diciembre 1841 inclusive” (1826-1841)
“Registro de negocios de enero de 1829 a diciembre de 1849” (1829-1849)
“Registro de negocios del vicariato eclesiástico de Tarragona. 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847” (1842-1847)
“Registro de negocios de enero de 1850 a octubre de 1857” (1850-1857)
Registre de possessions (1615-1636)
Registre de col·lacions i possessions (1638-1657)
Registre de possessions (1656-1672)
“Llibre de fundacions de personats i patrimonis” (1683-1735)
“Liber personatuum beneficiorum et patrimoniorum curiae vicariatus Ecclici Tarracoben de tempore sedis vcantis ob mortem Illmi. et Rmi. domini Dn. Fr. Joseph Linas quondam Tarraconem archiespicopi inceptus die XX mensis novembris anno a Nativitate Domini MDCCX” (1710-1722)
Registre de col·lacions i possessions (1721-1725)
“Regestrum possessionum rectoriarum et beneficiorum ac aliorum titulorum ecclesiasticorum archidiocesi Tarracone inceptum die 27 desembris anno a nativitate Domini 1726” (1725-1731)
“Liber instrumentorum institutionum beneficiorum personalium seu personatuum necnon patrimoniorum scribanie publicae et comunis et curie vicariatus ecclesiastici Tarracone inceptis die 15 januarii 1732” (1732-1742)
Llibre de personats (1743-1747)
“Registro de la curia del vicariato ecclesiástico de Tarragona de presentaciones de nominas hechas por el rey nuestro señor (que Dios guarde) de los títulos ecclesiásticos del arzobispado y de sus colaciones o provisiones, empezando el día 23 de julio del año 1754 siendo notario y escrivano de la dicha curia Ignació Seguí, notario público de la dicha ciudad” (1754-1768)
Registre de possessions (1778-1795)
“Registro 4º de presentaciones de nombramientos reales sobre provisión de títulos eclesiásticos de esta ciudad y su arzbispado y de sus colaciones desde 12 de agosto de 1785 a 11 de marzo de 1795” (1785-1795)
“Registro de posesiones desde abril de 1795 a 1802″(1795-1802)
Registre de possessions (1796/1870)
“Registro de posesiones. 1803 a 1827” (1803-1827)
Registre de col·lacions i possessions (1829-1830)
Registre de procures (1619-1631)
Registre de procures (1624-1628)
Registre de fundacions (1630-1652)
“Regestrum extinctionum personatium ac diversorum fundationum ab anno 1726 usque ad 1748” (1726-1748)
“Regestrum extinctionum ac diversorum fundationum ab anno 1748 usque ad mensem augusti anni 1768” (1748-1768)
“Registro de los poderes y substituciones que se otorgaran en la curia metropolitana ecelsiástica, empezando en el año 1815, los que se notan en papel sellado del año respectivo” (1815-1820)

Arxiu Capitular de Tarragona www.acct.cat Gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos
Llibre del tauler (1606-1607)
Llibre del tauler (1607)
Llibre del tauler (1607-1608)
Llibre del tauler (1608)
Llibre del tauler (1608-1609)
Llibre del tauler (1609)
Llibre del tauler (1609-1610)