Patrocini per digitalitzar documentació relacionada amb la parròquia de Cervià de les Garrigues

Un particular ha realitzat una donació per digitalitzar la següent documentació relacionada amb la parròquia de Sant Miquel arcàngel de Cervià de les Garrigues:

Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
“Yndice de los libros contenidos en el archivo parroquial de Cerviá” (1922)
“Llibre de la confraria dels fadrins del poble de Cervià” (1880-1932)

Secretaria de Cambra i Govern
Cementiris
Sobre el caràcter municipal o parroquial del cementiri de Cervià de les Garrigues (1896)
Comunicació prohibint l’enterrament de cadàvers dins de les esglésies per raons sanitàries (1804)
Comunicació sobre la necessitat d’exigir nous drets d’enterrament en els cementiris construïts fora de les poblacions (1806)
Comunicació prohibint als clergues, tant seculars com regulars, tenir cementiris propis (1807)
Comunicació sobre l’exhumació de cadàvers (1807)
Comunicació manant que, per tal d’evitar les epidèmies, s’han de bastir nous cementiris fora de les poblacions (1809)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic
Oratoris
“Expediente de oratorio privado a favor de Salvador Rué viudo, de su hija e yerno Josefa Rue y Jaime M. consortes vecinos de Cervià con la extensión de que en ausencia de los oradores puedan sus consanguíneos y afines que vivan en su compañia ordenar la celebración de la santa misa” (1858)
“Expediente de oratorio privado a favor de D.Salvador Manresa y D.Teresa Vilalta consortes vecinos de Cervià en virtud de Breve Apostólico” (1878)
“Benedicción de la capilla pública de la casa de las hermanas descalzas de la 3ª orden de la B.V María del Carmen de Cerviá” (1909)

Dispenses matrimonials
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Guiu y Maria Tost, solteros vecinos de Cerviá (1870)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Gasol y Maria Rubió solteros vecinos de Cervia mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1876)
“De dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Sebastián Simó y Maria Alentorn, vecinos de Cerviá” (1879)

Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona
Expedient de matrícula de Ramon Rué i Carré, natural de Cervià de les Garrigues (1863-1865)
Expedient de matrícula de Francesc Martí i Magriñà, natural de Cervià de les Garrigues (1875-1877)
Expedient de matrícula de Josep Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1877-1883)
Expedient de matrícula de Miquel Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1877-1887)
Expedient de matrícula de Josep Iglesias i Rué, natural de Cervià de les Garrigues (1878-1884)
Expedient de matrícula de Jaume Salomó i Capdevila, natural de Cervià de les Garrigues (1878-1883)
Expedient de matrícula de Josep Tost i Martí, natural de Cervià de Les Garrigues (1879)
Expedient de matrícula de Sebastià Rué i Rubió, natural de Cervià de Les Garrigues (1882)
Expedient de matrícula de Mateu Rubio i Farré, natural de Cervià de les Garrigues (1884)