L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona reobre al públic el 23 de juny amb cita previa

A partir del proper dimarts 23 de juny l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona reprèn el seu servei de consulta presencial.

Per tal de complir les directrius establertes durant l’etapa de desconfinament, s’estableix el servei de consulta amb cita prèvia.

Podeu reservar dia trucant al telèfon 977253360 o al correu electrònic arxiu.historic@arqtgn.cat tenint en compte el següent protocol.

L’horari d’obertura al públic és l’habitual de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h.
L’aforament de la sala de consulta de l’arxiu és d’un màxim de 4 persones.
No es pot accedir a l’arxiu sota cap supòsit sense reserva prèvia.
La sol·licitud s’ha de realitzar amb un mínim de 24 hores d’antelació indicant el dia o els dies que es vol venir.
• En el moment de fer la reservar, en la mesura del possible, l’usuari ha d’indicar quina documentació vol consultar. El màxim de documents per dia és de 5 unitats.
• La documentació consultada restarà en un període de quarantena de 15 dies, durant el qual no es permet la seva consulta.
• En el cas que els documents que es demanin estiguin en quarantena, l’arxiu l’informarà d’aquesta circumstància i indicarà en quin moment estaran disponibles.
L’usuari ha d’accedir a l’arxiu i consultar la documentació obligatòriament amb mascareta pròpia.
L’arxiu posa a disposició de l’usuari gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús durant la seva estada al centre.
• L’usuari ha de procedir a la neteja de guants amb gel desinfectant, cada vegada que surti i torni a entrar a la sala de consulta (períodes de descans i/o utilitzacions dels lavabos).
• L’usuari ha de seguir les indicacions de seguretat i salut establertes per l’arxiu.
Les consultes presencials seran sempre individuals. No es permet la consulta d’un mateix document per part de dues o més persones alhora.
• Les persones usuàries han d’utilitzar els seus ordinadors personals.
• L’usuari ha de portar els seus propis estris d’escriptura que en cap cas s’han de compartir amb altres persones concurrents a la sala de consulta.
• S’ha de mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que fan ús de la sala de consulta i el personal de l’arxiu.