Aportació per digitalitzar documentació del fons del Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona

Aportació d’un particular per digitalitzar la següent documentació del fons del Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona:

“Institució, fundació, donació, privilegis, constitucions y ordinacions y memòries de coses notables de la universitat del estudi de Tarragona recopilades de provisió dels senyors administradors” (1572-1624) UC: 1485
Còpia de notícies sobre l’Estudi o Universitat de Tarragona (1572-1616) UC: 1494
Llibre d’actes de la Universitat literària de Tarragona (1673-1689) UC: 1484
Llibre d’àpoques de l’antiga Universitat literària de Tarragona (1596-1605) UC: 1486