Nova documentació digitalitzada de les parròquies de Banyeres del Penedès, Bràfim, Montagut, Vilaplana i Vila-rodona, dispenses i processos de l’ACT

Posem a la vostra disposició nova documentació digitalitzada corresponent a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona i a diversos particulars.
Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. Per més informació:  https://goo.gl/EzEAM1 
Qualsevol aportació que ens ajudi a seguir tirant endavant el projecte de digitalització, per petita que sigui, serà ben rebuda.
A continuació el llistat de la documentació que ja podeu consultar a la web de l’AHAT:
 
Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Llibreta de comunions de Santa Eulàlia de Banyeras. Any 1853.” (1853)
Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany i Tió
Manuals notarials (1540-1562)
Manuals notarials (1600-1617)
Manuals notarials (1641-1680)
Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1600-1734)
Manual de testaments (1648-1680)
Manual de testaments (1681-1697)
Manual de testaments (1698-1720)
Manual de testaments (1720-1752)
Manual de testaments (1751-1768)
Montagut.Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Aurelio Sedeño Suárez Aluija Landa
“Llibre en lo qual se continuaran los comptes que donaran los jurats que seran de la universitat de Sant Jaume de Montagut (1686-1744)
Vilaplana. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
“Llibre dels comptes de la confraria del Santíssim Nom de Jesús, y de Sant Christo. Compren lo any 1834 y següents. Any 1842. Vilaplana” (1834-1979)
 
Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Llibre de baptismes (1658-1725)
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses matrimonials
Gràcies al patrocini d’un particular
“Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros vecinos de Ciurana con la causa de edad de la oratriz” (09.02.1874)
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros y vecinos de Arbolí” (1871)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Musté y Teresa Porqueras solteros vecinos de la Morera con la causa de edad de la oratriz” (1869)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de afinidad entre Esteban Juncosa soltero y Rosa Martorell viuda vecinos de Arbolí con la causa de infamia cum copula” (1862)
Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Juan Porqueres y Francisca Porqueres solteros vecinos el uno de Vilella Baja, diócesis de Tortosa, y la otra de Morera” (1862)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Magrané y Teresa Masdeu solteros vecinos de Arbolí con la causa de edad de la oratriz” (1865)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Abelló y Maria Magrané solteros vecinos el uno de Almusara y la otra de Arbolí mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1865)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Francisca Estivill solteros vecinos de Almosara con la causa de edad de la oradora” (1855)
“Dispensa de doble tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Maria Joanpere solteros naturales y vecinos de Almozara con la causa de estrechez de lugar” (1857)
Dispensa de 4t grau de consanguinitat i revalidació del matrimoni entre Antoni Bove i Paula Basora veïns d’Alcover (1844)
“Espediente de dispensa de 2do grado de afinidad licita entre Juan Maydeu soltero y Teresa Masdeu viuda vecinos de Albiol con la causa de infamia por copula scienter frag. ducti” (1846)
“Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Jose Martorell y Tecla Joanpere vecinos de Arbolí” (1846)
“Espediente de dispensa del impedimento de publica honestidad entre Pedro Juncosa y Teresa Roig solteros vecinos de Arboli el uno, y la otra de Semuntá” (1837)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Juan Vidal y Maria Bargalló solteros vecinos de Viñols con la causa de estrechez” (1838)
“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Pablo Ricart y Teresa Domingo, solteros vecinos el uno de las Borjas blancas Diócesis de Lérida y la otra de Vimbodi en este Arzobispado, con la causa de Edad de la Oratriz” (1868)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Torrell y Francisca Bargalló, del lugar de la Morera” (1816)
Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Antonio Franch y Maria Llurba solteros, vecinos de Ulldemolins (1870)
 
Gràcies al patrocini del Sr. Albert Gil Fontanet
“Dispensacion de cuarto grado de affinidad para Pedro Pallejá de la Torra de Fontaubella, sufraganea de Pradell, y Francisca Macip y Roig, de Vilanova de Escornalbou, viudos” (1797)
Dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre Juan Vidiella y María Escoda, solteros y vezinos de Vilanova de Escornalbou (1817)
Expediente sobre dispensa de quarto grado de consanguinidad entre Pedro Ciurana y Rosa Fraga solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou. Estrechez (1829)
Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Bargalló y Josefa Pallejá solteros vecinos el uno de la Parroquia de Monroig y el otro de la de Cambrils, mediante ser de honestas familias (1838)
Espediente de dispensa de tercer grado de afinidad entre Juan Castellvi soltero y Maria Ferré viuda vecinos de Argentera con la causa de estrechez (1839)
Espediente de dispensa de tercero con con cuarto grado de afinidad entre Juan Bondia y Maria Soler viudos vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez limitada á dicho lugar (1841)
Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Jayme Sabaté é Isabel Cabré (1849)
Espediente de dispensa de tercero con cuarto grados de afinidad entre Juan Sabate y Maria Mas viudos naturales y vecinos el uno de Vilanova de Escornalbou y la otra de Pradell con causa de estrechez de lugares (1849)
Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Bonet y Rosa Rom solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou mediante ser de honestas familias (1849)
Declaraciones de cuartos y quintos grados de consanguinidad entre Juan Olivé y Maria Ciurana y Juan Ciurana y Vicenta Olivé los quatro de Vilanova de Escornalbou (1850)
Ynstruido a solicitud de Juan Aragonés soltero de Arboset y Maria Pallas viuda de Vilanova de Escornalbou para la justificacion de algunas causas oportunas al obtento de dispensa de segundo grado de consanguinidad, tercero tambien de consanguinidad y tercer con cuarto de afinidad (1854)
Instruido a solicitud de José Antonio Soler y Doña Ramona Ballester solteros naturales el uno de Constanti y la otra de Valls para la justificacion de algunos estremos conducentes a la impetracion de dispensa de segundo grado de consanguinidad (1855)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Juan Guasch y Magdalena Crusat solteros naturales y vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez de lugar (1858)
Instruido a peticion de Esteban Roca y Gertrudis Cabré viudos vecinos de Vilanova de Escornalbou en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de segundo grado de afinidad lícita (1860)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Capafons y Maria Castells solteros de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez de lugar aunque nacida la oradora y bautizada en Montbrió del Campo (1860)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Anguera y Rosa Borrás solteros naturales y vecinos el uno de Darmós Diócesis de Tortosa y la otra de Vilanova de Escornalbou Arzobispado de Tarragona mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1861)
Instruido a peticion de Jayme Guinjoan soltero y Maria Penna viuda vecinos de Vilanova de Escornalbou en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de primer grado de afinidad licita (1861)
Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre José María Ciurana y Maria Aymemi  solteros naturales y vecinos el uno de Vilanova de Escornalbou y la otra de Almoster (1866)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Aragonés y Maria Rosa Cabré, solteros natural y vecino el uno de Dosaiguas y la otra, aunque natural del mismo pueblo, vecina de Vilanova de Escornalbou (1870)
Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre Bartolomé Anguera y Rosa Cabré solteros, naturales y vecinos de Vilanova de Escornalbou (1870)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Freixes y Carmen Roig solteros, vecinos de Vilanova de Escornalbou (1871)
Dispensa  de tercero con cuarto  grados de consanguinidad entre Isidro Oliver y Francisca Cabré solteros, vecinos de  Vilanova de Escornalbou (1872)
Dispensa  de segundo con tercer grados de afinidad lícita entre Juan Bautista Oliver y Francisca Capafons viudos, vecinos de Vilanova de Escornalbou (1872)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Guinjoan y Francisca Ciurana solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de Edad de la Oratriz (1873)
Dispensa de los impedimentos de doble cuarto grado de consanguinidad entre José Bargalló y Victoria Capafons, solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou (1875)
Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona
 
Capítol de la Catedral. Mensa capitular. Senyorius/jurisdiccions. La Canonja. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
“Procés entre Maria Serra, viuda de Josep Pons, pagès de la Canonja, d’una part, contra l’Ajuntament de regidors i Síndic procurador de la Canonja i altres” (1800).