Patrocini per a digitalitzar dos llibres de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona

Un particular ha fet una donació per a digitalitzar dos llibres del fons documental de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona.

Llibre de resolucions i comptes.
Resolucions (13.08.1606-24.01.1655) p. 192-256.
Comptes (16.10.1588-20.11.1605) p. 69-190.

“Llibre de determinacions de capítols de la confraria de la Puríssima Sanch de Jesucrist de Tarragona comensant a VIIII del mes de agost any de la Nativitat del Senyor MDCXV”.
Resolucions (09.08.1615-18.09.1673 i 18.02.1674-25.03.1685).
Inventaris (05.11.1623-08.08.1632).