Patrocini per a digitalitzar tres dispenses matrimonials

Un particular ha fet una donació per a digitalitzar les següents dispenses matrimonials del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.

“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Juan Vinader y Josefa Mateu vezinos de Sarreal con la causa de ex honestis”
Unitat catalogació: 378

“Instruido a solicitud de José Cantó y Francisca Mateu solteros vecinos el uno de Fulleda y la otra de Sarreal en justificacion de algunas causas que consideran conducentes para obtener dispensa de Tercer grado de Cosanguinidad”.
Unitat catalogació: 3669

“Dispensa de quarto grado doble de consanguinidad entre Ramon Fabregat y Antonia Llort vezinos de Guimera”.
Unitat catalogació: 354