Patrocini per a digitalitzar dos dispenses matrimonials

El Sr. Salvador Escuté Gomez patrocina la digitalització de les següents dispenses matrimonials del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.

“Dispensación de cuarto grado de consanguinidad para Raymundo Torrell y Maria Altés, vecinos de Montreal”.
Unitat catalogació: 75

“Dispensa de Salvador Corts de la Musara, y Maria Rubert de Montreal, en el parentesco de tercero con quarto grado simple, y de quarto y quarto doble de consanguinidad, a los 17 días del mes de octubre del año 1812”.
Unitat catalogació: 125