Donació per a digitalitzar un llibre sagramental de la parròquia de Santa Maria de Maldà

El Sr. Miquel Bori Carbonell patrocina la digitalització del següent llibre del fons parroquial de Santa Maria de Maldà.

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits de Maldà i el Vilet (1632-1702).
Baptismes de Maldà i el Vilet (04.03.1632-12.12.1699)
Confirmacions (17.10.1688)
Matrimonis de Maldà i el Vilet (24.02.1632-18.11.1699)
Òbits de Maldà i el Vilet (19.04.1632-24.07.1699)
Excomunicats (04.03.1632-06.10.1702)
Compliments pasquals de Maldà i el Vilet (1632-1638 i 1654-1672-1699)
Aniversaris i misses (1632-1647)
Unitat catalogació: 75