Donació per digitalitzar tots els llibres sagramentals de Cervià de les Garrigues

Un particular ha finançat la digitalització dels següents llibres sagramentals de la parròquia de Sant Miquel arcàngel de Cervià de les Garrigues:

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1799-1833)
Unitat catalogació 26

Llibre de baptismes (1852-1864)
Unitat catalogació 20

Llibre de baptismes.
(1865-1882)
Unitat catalogació 18

Llibre de baptismes (1883-1908)
Unitat catalogació 21

Llibre de baptismes (1908-1936)
Unitat catalogació 25

Llibre de matrimonis(1867-1913)
Unitat catalogació 16

Llibre de matrimonis (1914-1935)
Unitat catalogació 23

Llibre d’òbits (1852-1866)
Unitat catalogació 24

Llibre d’òbits (1866-1900)
Unitat catalogació 19

Llibre d’òbits (1901-1936)
Unitat catalogació 1787,80

Llibre de Statu animarum (1911)
Unitat catalogació 22