Donació per a digitalitzar documentació de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià

El Sr. Joan Francesc Rull Cartañà ha patrocinat la digitalització de la següent documentació de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià.

Llibre VII de baptismes (1915-1952)
Unitat de Catalogació: 21

Llibre V de matrimonis (1902-1963)
Unitat de Catalogació:22

Manual de capítols matrimonials i testaments (1670-1694)
Unitat de Catalogació:18

Testaments (1809-1877)
Unitat de Catalogació:16

Testaments (1878-1982)
Unitat de Catalogació: 17

Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1940-1953)
Unitat de Catalogació: 26

Llibreta de l’administració de les fundacions de la parròquia (1948-1972)
Unitat de Catalogació: 30

Llibreta de la confraria del Sant Rosari [S.XX]
Unitat de Catalogació: 31

Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana. Socis protectors [S. XX]
Unitat de Catalogació: 27

Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana. [S. XX]
Unitat de Catalogació: 28

Llibreta dels comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1948-1966)
Unitat de Catalogació: 33

Llibreta de comptes del catecisme (1942-1956)
Unitat de Catalogació: 34

Llibreta de comptes de la confraria del Puríssim Cos de Maria (1953-1975)
Unitat de Catalogació: 29

Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1967-1975)
Unitat de Catalogació: 32

Llibreta de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1939-1953)
Unitat de Catalogació: 35
Racional de la parròquia [S. XIX]
Unitat de Catalogació: 25