Donació d’un particular per digitalitzar llibres sagramentals de la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls

La Sra. Carme Nogués Tomàs, investigadora habitual de l’arxiu, va fer un donatiu per tal de digitalitzar els següent llibres sagramentals de la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls del segle XVI i principis del XVII.

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliment pasqual (1556-1628)
Baptismes (1556-1570)
Confirmacions (15-18.06.1614, 20.07.1617, 06.11.16[…] i 04.11.1628).
Matrimonis (1567-1571)
Òbits (1569-1571)
Compliment pasqual (1568)
Unitat catalogació: 92 

Llibre de baptismes (1607-1613)
Unitat catalogació: 92 

Llibre de baptismes (1613-1624)
Unitat catalogació: 92 

Llibre de matrimonis (1561-1596)
Unitat catalogació: 111 

Llibre de matrimonis (1597-1622)
Unitat catalogació: 111 

Llibre d’òbits (1560-1596)
Unitat catalogació: 104