Patrocini per digitalitzar dos llibres sagramentals del Vilosell

El Sr. Jordi Recasens Guinjuan ha fet una donació per tal digitalitzar els següents llibres de la parròquia de Santa Maria del Vilosell.

Llibre de baptismes (1807-1851)
Unitat catalogació: 105

Llibre de matrimonis i confirmacions (1735-1859)
Unitat catalogació: 107